České dálnice a rychlostní silnice dostaly harmonogram. Vůbec poprvé. | EkonTech.cz


České dálnice a rychlostní silnice dostaly harmonogram. Vůbec poprvé.

Technik / doprava
30. 10. 2013 - 16:48

Česká dálniční síť je kapitola sama pro sebe. Ze všech stran je slyšet kritika na její kvalitu, a to nejen starých úseků, lomí se rukama nad cenou za jeden kilometr stavby a panuje podezření z nejrůznějších korupčních jednání. Navíc nikdo netušil, jak chce ministerstvo dopravy vůbec v budování dalších úseků pokračovat. Každý rok se tu a tam postavil nějaký ten kilometr. Teď ministerstvo poprvé zveřejnilo harmonogram plánovaných staveb.

Mění se dosavadní praxe

Ministerstvo dopravy vůbec poprvé sestavilo hitparádu dopravních staveb, včetně časového harmonogramu. Žebříčky, zpracované pro každý druh dopravy zvlášť, jsou obsaženy v materiálu nazvaném Dopravní sektorové strategie II. Mění se tak dosavadní praxe, kdy se nejprve zajistily finance, a pak se teprve rozhodlo, jaký úsek se bude vůbec stavět. Zjednodušeně řečeno, když peníze byly, začalo se s výstavbou, pokud už další rok nebyly, prostě se zastavila. Touto nehospodárností proslul hlavně exministr dopravy Aleš Řebíček.

200 miliard za deset let

Podle plánu má v příštích deseti letech stát investovat do rozvoje dálniční sítě 200 miliard korun. Zarážející je však, že v plánu není počítáno s dokončením druhého spojení Čech a Moravy (R35), nebo se zprovozněním nějaké rychlostní komunikace do Rakouska. Nadále zůstanou České Budějovice a Karlovy Vary jako poslední dvě krajská města bez připojení na dálniční síť.

Musíme nejdřív dokončit

Ze zprávy také vyplívá, že ministerstvo nemůže až do roku 2020 zahájit žádnou novou stavbu. Takže v nejbližších letech nás čeká jen dokončování již rozestavěných nebo naplánovaných úseků. Státní prostředky i s evropskou podporou totiž stačí pouze na dokončení velkých staveb, které byly zahájeny v minulém desetiletí. Takže na zcela nové plány dálnic si určitě počkáme mnohem déle, než je avizovaný rok 2020.

Změna v dotační politice

Materiál považuje za zásadní problém spojený s financováním dopravní infrastruktury nedodržování střednědobých výhledů SFDI a přidělování státních dotací ad hoc. Výsledkem je, že je téměř nemožné efektivně plánovat investice, údržbu a opravy. „Dochází tak k situacím, kdy stavby, mají-li být zahájeny, jsou zahajovány bez jistoty zdrojového krytí po celé období realizace, čemuž by v budoucnu mělo být zamezeno,“ píše se v materiálu ministerstva dopravy.

Nastane tentokrát obrat?

Zmíněny jsou ale i další problémy, které se netýkají financí. Navrženo je i jejich řešení. Například se doporučuje nezadávat stavby před nabytím právní moci stavebního povolení, posílit kontrolu staveb, nepřipustit během výstavby zásadní změny projektu, přesně definovat požadavky nad rámec zadání stavby a jejich úhradu, důsledně uplatňovat reklamace na zhotoviteli... Ministerstvo dopravy v materiálu připouští, že byť řada těchto neduhů již byla v minulosti identifikována a pojmenována, přesto nedošlo k zásadnímu obratu. Podaří se to tentokrát?

Přehled plánovaných staveb:

  • D3 – V roce 2015 se dokončí rozestavěné úseky Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Usilné.
  • D11 – Po dokončení krátkého úseku do Hradce Králové se plánuje do roku 2018 dotáhnout „hradeckou“ dálnici až do Jaroměře.
  • D8 – Jeden z nejpalčivějších problémů dálniční sítě. Dokončena by měla být komplet v roce 2015.
  • D1 - V roce 2018 by se mělo začít jezdit po prodloužené D1 mezi Kroměříží a Lipníkem nad Bečvou.
  • R35 - Již příští rok by měl být dokončen úsek z Valašského Meziříčí do Lešné. Práce na rychlostní silnici R35, která má po napojení na dálnici D11 tvořit severní spojení Čech a Moravy, jsou dále plánovány do roku 2021.