Chceme školám umožnit pravidelně komunikovat s absolventy a sledovat jejich kariérní cestu | EkonTech.cz


Chceme školám umožnit pravidelně komunikovat s absolventy a sledovat jejich kariérní cestu

Rozhovory / Absolventi.cz / absolvent
23. 10. 2020 - 7:00

O tom, jak je možné propojit školy, jejich absolventy a firmy, jsme hovořili s Danielem Novákem a Jakubem Hořickým, kteří stáli u zrodu mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz. Ta v sobě spojuje všechny prvky důležité pro rozvoj pracovní kariéry a efektivní komunikace škol s jejich absolventy. Vedle toho nám také představili koncept absolventského věrnostního programu v podobě AbsolventKarty.

Jakube, jak dnes probíhá komunikace mezi školami a jejich absolventy?

J: V současné době se každá škola snaží komunikovat se svými studenty na individuální bázi a to, zda chtějí udržovat kontakt se svou alma mater i po dokončení studia, nechávají školy zcela v rukou absolventů. V tomto ohledu nerozlišujeme základní, střední či vysoké školy, protože situace týkající se právě komunikace s absolventy je v rámci těchto institucí podobná. Největším úskalím tohoto řešení je naprostá ztráta většiny kontaktů a vazeb s bývalými studenty do několika měsíců po jejich odchodu ze školy. Ovšem, absolventi jsou pro svou alma mater nejcennější právě až po uplynutí několika let od chvíle, co školu opustili. V průběhu této doby se věnují vlastnímu kariérnímu růstu a postupně se dostávají do situace, kdy mohou škole vrátit něco z toho, co jim dala. Bavíme se například o finanční podpoře, nebo například o tzv. knowledge transferu vlastních zkušeností a znalostí z praxe tak, aby je bylo možné použít ve výuce a vzdělávání dalších generací.

„Aplikace ABSOLVENTI.cz propojuje studenty, absolventy, zaměstnavatele a školy v jeden digitální komunikační hub.”

Danieli, existuje vůbec nějaké řešení této situace?

D: Rozhodně existuje. Aplikaci ABSOLVENTI.cz jsme vyvinuli právě za účelem přinášet všem školám nástroj, který bude agendu práce s jejich absolventy usnadňovat. Jedná se o nástroj, který propojuje studenty, absolventy, zaměstnavatele a školy v jeden digitální komunikační hub tak, jak je aktuálně moderní a trendy – v podobě mobilní aplikace, kde dnes tráví studenti a absolventi 70-80 % svého online času. Chceme školám umožnit s absolventy pravidelně, relevantně a cíleně komunikovat a zejména sledovat jejich kariérní cestu a tím získávat právě zmiňovanou a velmi cennou zpětnou vazbu. 

Proč by měli absolventi zůstat v kontaktu se svou alma mater?

J: Motivací může být celá řada. Mohu zmínit zejména ochotu poskytnout škole zpětnou vazbu k tomu, jak studium absolventa připravilo na jeho profesní dráhu. Je to ale i ochota ze strany bývalých studentů školu podpořit jak finančně, tak i v rámci jejích vzdělávacích aktivit a záměrů, motivovat vlastním příběhem současné studenty či uchazeče. A samozřejmě nesmíme zapomenout i na socializační otázku - tedy na to, že mnozí rádi zůstáváme v kontaktu s našimi bývalými spolužáky a studijními parťáky.

Co je úlohou StudentKarty a AbsolventKarty, které jsou součástí mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz?

D: Cílem je poskytovat slevy a výhody nejen studentům, ale i těm, kteří školu již dávno absolvovali. Většina z nás se snaží ve svých aktivitách a zapojení se do různých systémů a programů najít nějakou “sobeckou” výhodu, kterou pro sebe může čerpat, a tak přemýšlíme o StudentKartě a AbsolventKartě. To, co se u nikoho z nás nikdy nezmění a co máme všichni společné je, že jsme absolventi nějaké školy po celý život a proč tedy zůstávat u toho, že mi škola poskytuje slevy a výhody jen po dobu studia a jen na konkrétním místě? Proč bych nemohl mít jako absolvent základní, střední nebo vysoké školy absolventské výhody po celý život a napříč celou republikou?

„Chceme být pro uživatele aplikací na celý život, a tak přemýšlíme velmi důkladně o tom, jak ji pro něj udělat atraktivní v každé jeho životní/kariérní fázi.”

Jaké hlavní výhody poskytuje aplikace ABSOLVENTI.cz při hledání práce, brigády?

J: Za jednu z hlavních výhod považujeme netradiční prezentaci firem a jejich pracovních příležitostí v mobilní aplikaci. Hlavním specifikem aplikace je personalizace nabídek zobrazovaných a doručovaných uživatelům do aplikace podle jejich lokality, oborů studia a zájmů. Nabídky se zároveň zobrazují v poutavém obsahu inzerátů, které jsou nejen textové, ale i graficky upravené a kladou důraz na videopředstavení firmy i konkrétní činnosti a týmu, do kterého by uchazeč nastoupil. Platí, že jeden obraz vydá za tisíc slov a video s manažerem týmu nejlépe ukáže kulturu a prostředí společnosti. Při vývoji aplikace klademe důraz i na to, aby měli její uživatelé možnost reagovat na pracovní nabídky jednoduše a intuitivně. Aplikace umožňuje integraci vlastního životopisu, který stačí ke konkrétní nabídce práce pouze připojit. To vše má uchazeči cestu k nalezení adekvátní a zajímavé práce co nejvíce zjednodušit a přizpůsobit individuálním potřebám. 

Třešničkou na dortu jsou pak nabídky od TOP Zaměstnavatelů, kteří mají v aplikaci vyhrazenou speciální sekci. Do té mají přístup na základě výsledků stejnojmenné studie TOP Zaměstnavatelé, kterou každoročně pořádáme.

Je tedy aplikace určená jen těm, kteří hledají práci?

J: Vůbec ne. Kariérní sekce v aplikaci umožňuje uživatelům prostřednictvím naší studie TOP Zaměstnavatelé vyjádřit se k aktuální situaci na trhu práce. Mohou sdílet nejen vlastní představy o budoucím pracovním uplatnění, ale i to, jaké charakteristiky by měli atraktivní zaměstnavatelé mít, jaké možnosti vzdělání, rozvoje, společenského přesahu a dopadu by měli budoucím uchazečům o práci poskytovat a mnoho dalších zajímavých dat a trendů. 

Proč by měli vlastně mladí lidé začít řešit svou kariéru již při studiu vysoké školy?

J: Absolvovat vysokou školu a nemít alespoň hrubou představu o tom, co dál, nemusí být nejšťastnějším řešením. Vysokoškolské studium je ideální období minimálně pro zamyšlení se nad tím, kam by studenti a studentky (ne)chtěli směřovat, kde by jednou (ne)chtěli být. Velkým plusem pro budoucí snadné zapojení do praxe je získání prvních pracovních zkušeností a vybudování určitých návyků. To nám mimo jiné potvrzují i sami studenti. Když se podíváme na jeden z výstupů studie TOP Zaměstnavatelé, tak pro studenty zůstává velmi zajímavou možností potkat se přímo se zástupci a manažery firem, nahlédnout jim „pod ruce“ a vidět naživo, jak práce ve firmě funguje, jak se v ní pracuje a jací tam jsou lidé. Na předních místech zájmu se objevuje i možnost stáže přímo ve firmě, které si tuto skutečnost velmi dobře uvědomují. Na mladé tak čeká vskutku zajímavá a široká paleta možností, z nichž mohou tyto zážitky a zkušenosti čerpat.

Jakube, Danieli, stáli jste u zrodu mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz. Kdy a jak vlastně vznikla myšlenka tento projekt rozjet?

J: Už v rámci studií na vysoké škole jsme řešili, že nám v českém školství chybí intenzivnější spolupráce a propojení studentů s praxí a zároveň absolventů s jejich alma mater. Před lety jsme začali pracovat na prvních myšlenkách, ze kterých dnešní podoba projektu ABSOLVENTI.cz vychází.

D: První, na čem jsme pracovali, bylo propojování studentů a absolventů s jejich budoucími zaměstnavateli, tedy to, čemu se dnes moderně říká Employer Branding a HR marketing. Z těchto aktivit vychází většina našich projektů, které fungují úspěšně po celé České republice již několik let, právě jako již zmiňovaná studie TOP Zaměstnavatelé. No a jak jsme postupně stárli (smích) a již nebyli studenty, ale absolventy, stejně jako naši vrstevníci jsme začali cítit potřebu vracet něco i našim alma mater a pomoci jim v udržení kontaktů s jejich absolventy. A to byly před dvěma lety počátky zrodu aplikace.