Chytré sítě a decentralizace změní způsob distribuce elektřiny | EkonTech.cz


Chytré sítě a decentralizace změní způsob distribuce elektřiny

Technik / čez / ČEZ Distrubuce
10. 11. 2016 - 12:20

Energetika je obor plný inovací a nových technologií. Dvojnásob to potom platí o distribuci elektrické energie. Co touto oblastí hýbe, nám prozradili Radim Černý, ředitel úseku Řízení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a jeho kolega Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa.

Pane Černý, zvolil jste si méně obvyklou cestu a doplňoval si vzdělání až při práci. Studoval jste vysokou školu kvůli titulu, nebo jste opravdu cítil, že je to potřeba?

RČ: Tak trochu od obojího. Elektrotechnické vysokoškolské vzdělání jsem si dodělával distančně. Za důležité považuji, že se na univerzitě naučíte učit a studium rozvíjí vaše myšlení. Osobně vidím největší přínos v teoretických znalostech, které jsem na škole získal. Když víte, jak fyzika v praxi funguje, teoretické vzdělání vám otevře nové obzory. Ze znalostí získaných při studiu na vysoké škole těžím doteď. Samozřejmě byl ale titul důležitý i pro můj další kariérní růst.

Dnes oba působíte na vrcholových manažerských pozicích ve společnosti ČEZ Distribuce. Jaká byla Vaše cesta sem?

RČ: Od roku 1995 jsem pracoval jako technik rozvoje sítí v Severočeské energetice, jejíž majoritní podíl získal ČEZ, a.s. v roce 2003 a v roce 2005 byla část Severočeské energetiky vložena do nově vniklé společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dnes už tedy pracuji v energetice 21 let. Postupně jsem prošel technickými pozicemi, pak jsem se stal vedoucím odboru a od roku 2012 jsem ředitelem úseku a členem představenstva ČEZ Distribuce.

TM:  Do Skupiny ČEZ jsem přišel v roce 2009 na Divizi finance, zde jsem měl z centrály na starost finanční řízení jednotlivých dceřiných společností. Od roku 2015 jsem v ČEZ Distribuci, kde jsem členem představenstva a ředitelem úseku Finance a správa. Předtím jsem pracoval v Českých aeroliniích, kde jsem se věnoval také financím a controllingu.

Co je náplní Vaší práce? Jak vypadá Váš pracovní den?

RČ: Mám na starosti úsek Řízení sítí, což zahrnuje řízení distribuční soustavy v reálném čase včetně všech návazných procesů jako systémy komunikací, systémy chránění a v neposlední řadě i kybernetickou bezpečnost. V průběhu dne mě obvykle čeká jedna schůzka za druhou, porady, projednávání technických záležitostí atd. Snažím se také jezdit za kolegy a klienty do terénu, abych pochopil jejich problémy. Jelikož naše společnost působí od Aše až po Čeladnou, vyžaduje moje práce i hodně cestování.

TM: Nejvíc času trávím také na schůzkách a jednáních, nejčastěji s kolegy ve firmě, ale i s našimi obchodními partnery. Na starosti mám kromě financí a controllingu například i zastřešení IT, autoprovozu či nemovitostí tady v ČEZ Distribuce. Hodně se věnuji oblasti regulace, to je klíčová věc. Regulátor nám určuje cenu, kterou platí lidé za distribuci, a nám tím ohraničuje prostředky, které budeme mít na provozování a rozvoj distribuční sítě. Mým úkolem je pak hlídat jejich efektivní použití v celé naší společnosti. Poslední dobou mě hodně zaměstnává i agenda HR, tedy „lidské zdroje“. V této oblasti realizujeme řadu opatření, která mají za cíl zvýšit atraktivitu elektrotechnických oborů, pokrýt generační obměnu a zlepšit možnosti profesního růstu zaměstnanců v naší společnosti.

Budoucnost patří malým zdrojům

Co v dnešní době, kromě regulace, nejvíce ovlivňuje distribuci elektrické energie?

RČ: V blízké době nás čeká nástup decentralizovaných zdrojů a smart grid prvků (= prvky inteligentní sítě), což bude klást nové nároky na celý Úsek Řízení sítí. Nejen na jejich znalosti, ale i na jejich každodenní dovednosti. Dnes dispečer reaguje pouze na podněty, jako jsou například poruchy nebo plánované práce. V budoucnosti bude třeba, aby aktivně zasahoval do činnosti soustavy. Naše zaměstnance na nové podmínky postupně přeškolujeme a rozšiřujeme jejich znalosti. Samozřejmě také na nové podmínky připravujeme naši distribuční soustavu.  

TM: Dnes je vidět hlavně mezi domácnostmi rostoucí obliba fotovoltaiky. Začíná převládat snaha o určitou soběstačnost odběratelů, ale není to tak jednoduché. Například fotovoltaické panely vyrábí energii přes den, když jste v práci. Večer, když elektrickou energii potřebujete nejvíce, už slunce nesvítí. Domácnosti nebudou hned tak umět sladit výrobu a spotřebu, k tomu je třeba se naučit energii efektivně skladovat a zásoby dále využívat. Proto je distribuce důležitá a myslím si, že bude hrát klíčovou roli i v budoucnu, i když ve změněných podmínkách.

Kde tedy vidíte budoucnost distribuce elektřiny? Často skloňujete slovo decentralizace. Co přesně si pod tím máme představit?

TM: Decentralizace znamená, že malé zdroje budou mnohem rozšířenější a dostupnější, a centrální zdroje, jako jsou velké elektrárny, budou pomalu ubývat. Malé zdroje si budou pořizovat stále častěji sami spotřebitelé, například již zmíněnou fotovoltaiku. Z toho vyplývají i nové technologické požadavky na distribuční síť, kterým se musíme postupně přizpůsobit. Do současnosti totiž elektřina tekla pouze jedním směrem, z velkých elektráren ke spotřebiteli, ale v budoucnu se bude jednat o obousměrné toky.

RČ: Přesně tak. Do roku 2030 nebo 2040 téměř vymizí z energetické soustavy velké zdroje. Nejspíš zůstanou v provozu jaderné elektrárny, ale ty tepelné budou výrazně redukovány. Byly totiž budovány v padesátých a šedesátých letech, takže jejich životnost přirozeně skončí. Dále bude hrát v budoucnosti velkou roli i akumulace. Očekávám nástup velkých akumulátorů, které budou pro distributora a přenosovou soustavu poskytovat něco jako podpůrné služby.

V mikroregionu Vrchlabí v severovýchodních Čechách jste v roce 2010 spustili pilotní projekt testování chytrých sítí. Čím je výjimečný?

RČ: Ano, dnes se nacházíme ve finální fázi tohoto pilotního projektu. Ve Vrchlabí jsme zavedli mnoho moderních inteligentních prvků. Hlavní předností systému je, že funguje do jisté míry samostatně. Řídicí systém je schopen v případě závady přesně vymezit místo poruchy a další části sítě nijak neomezovat. Díky tomu je zasaženo mnohem méně zákazníků a urychlilo se vyhledání a oprava. Nemluvíme tedy jen o decentralizaci z pohledu zdrojů, ale i řízení. Testujeme tam také automatické přepínání mezi různými zdroji energie (síť/zdroj), a to v řádu několika milisekund, aby zákazník případnou změnu vůbec nezaznamenal. Část těchto nově nabytých zkušeností začneme využívat v naší síti po celé republice. Vrchlabí je taková naše laboratoř. Zatím to vypadá velmi dobře, což potvrzuje zájem o výsledky i ze strany velkých evropských distributorů, a také nedávná referenční návštěva kolegů z Japonska.

Technik je vždycky srdcař

Nové technologie a výrazné změny v odvětví přirozeně přináší i nové možnosti uplatnění pro mladé. Co čeká studenty a absolventy v ČEZ Distribuce?

TM: V souvislosti s decentralizací nám bude ve firmě postupně přibývat mnoho menších staveb. Pro jejich realizaci budeme potřebovat spoustu nových středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Také je samozřejmě důležité, aby mladí lidé získali praxi a mohli nastoupit na místa starších kolegů. Proto jsme připravili absolventský program a rozvíjíme partnerství se školami. Kromě atraktivního finančního ohodnocení mají naši zaměstnanci zajímavou práci s možností dalšího rozvoje. V ČEZ Distribuce víme, že dnešní generace už nechce sedět celý život na stejné židli, a proto jim umožňujeme růst či rotovat napříč pozicemi v celé společnosti.

RČ: Pokud vás zajímá technika, určitě vás bude práce v naší firmě bavit. Pravý technik bere práci jako vášeň. Technik je vždycky srdcař a ČEZ Distribuce je plná takových srdcařů. Navíc energetika má dlouhou tradici a jsem si jistý, že i dlouhou budoucnost. Navíc kde jinde budete mít příležitost být svědkem rychlých inovací a změn, které mají reálný dopad na životy tolika lidí.

Pane Murtingere, mluvil jste o programu pro absolventy. Můžete nám na závěr trochu vysvětlit, jak Váš absolventský program vypadá?

TM: Trvá jeden až dva roky a jeho účastníci – absolventi středních i vysokých škol - jsou po celou dobu plnohodnotnými zaměstnanci firmy. Klademe důraz na to, aby společnost důkladně poznali a naučili se vše potřebné pro výkon svojí práce. V první řadě všichni musí získat zkušenost z terénu, to považuji za nutnost pro pochopení našeho byznysu. Jinak jsou všechny rotace, školení, kurzy a celkový průběh programu přizpůsobeny pozici, na kterou by měli následně nastoupit.

---

Radim Černý

Po základní škole se vyučil elektrotechnikem a začal pracovat jako elektromontér. Při zaměstnání si doplnil středoškolské vzdělání. Následně vyhrál konkurz na technika rozvoje sítí nízkého a vysokého napětí v Severočeské energetice. Později distančně vystudoval elektrotechniku na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2012 je členem představenstva ČEZ Distribuce a. s, nejdříve odpovědným za úsek Řízení distribučních aktiv, nyní za úsek Řízení sítí.

Tomáš Murtinger

Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po škole se začal věnovat podnikání. Největší část svého pracovního života strávil v oblasti účetních systémů, financí a controllingu. V roce 2009 nastoupil do ČEZ a.s., kde se věnoval kromě jiného dceřiným společnostem, zahraničním akvizicím a distribuci. Od jara 2015 pracuje v ČEZ Distribuce a. s., kde je členem představenstva a je zodpovědný za úsek Finance a správa. 

---

Víte, že některé druhy motýlů využívají linky vedení vysokého napětí jako své migrační koridory? Například babočka admirál, okřídlený maskot společnosti ČEZ Distribuce.

Co všechno vás může v ČEZ Distribuce potkat? Koukněte se na krátké video na YouTube.

Chcete vědět více? Navštivte www.cezdistribuce.cz.