CISCO a ČVUT, tak to má vypadat! | EkonTech.cz


CISCO a ČVUT, tak to má vypadat!

Technik
26. 11. 2013 - 10:52

České vysoké učení technické v Praze a společnost CISCO uzavřely dohodu o vytvoření společného výzkumného programu. Jaká pozitiva z tohoto partnerství pramení, vám přiblíží Michal Pěchouček, ředitel vývoje bezpečnostních řešení ve společnosti Cisco a profesor na katedře počítačů na ČVUT.

Cisco Systems  je jedna z největších počítačových firem dnešní doby a dominující hráč na poli síťových prvků. Mimo jiné také produkuje ethernetové i ATM switche, VoIP gatewaye, routery a IP telefony. Společnost byla založena v roce 1984 malou skupinou vědců ze Stanford University. V současné době zaměstnává více než 65 000 zaměstnanců po celém světě.

Pane Pěchoučku, v čem spočívá společný výzkumný program mezi ČVUT a CISCEM?

Jedná se o typickou výzkumnou spolupráci mezi komerční firmou a univerzitou. Každoročně připraví výzkumníci z Elektrotechnické fakulty návrhy projektů, ze kterých CISCO vybere takové, které mají nejzajímavější nápady.  Jejich předkladatelé jsou věrohodné osobnosti, které mají za sebou již jiné kvalitní výzkumné výsledky. Takový model zajišťuje co možná největší pravděpodobnost, že budou projekty úspěšně vyřešeny. Předpokládáme, že na projektech budou aktivně pracovat doktorandi nebo třeba i magisterští studenti. Rozhodování o složení týmu je však plně v pravomoci předkladatelů návrhů. 

Firma CISCO se letos v létě smluvně zavázala investovat do celkové spolupráce s ČVUT půl milionu EUR. Můžete upřesnit, do kterých projektů bude oněch půl milionu EUR vloženo?

Pro letošní školní rok byly již projekty vybrány. Finanční prostředky byly uděleny třem projektům, které předkládali doc. Filip Železný z katedry počítačů, který bude zkoumat se svými doktorandy modelování síťového toku pomocí relačních vztahů, prof. Jiří Matas a dr. Vojtěch Franc z katedry kybernetiky, kteří se budou zabývat metodami rozpoznávání a strojového učení pro oblast síťové bezpečnosti, a konečně dr. Lukáš Kencl z katedry telekomunikací, který bude studovat detekci anomálního chování v prostředí výpočetních cloudů. 

O jak dlouhodobý program se jedná a jaké výhody pro studenty i ČVUT přinese?

Spolupráce mezi ČVUT a firmou CISCO má i jiné formy než jen partnerství ve výzkumu. Firma se například zavázala sponzorovat po dobu 5 let cenu za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačové bezpečnosti a počítačových věd. 

Zároveň bylo ČVUT formou programu CIIP (CISCO International Internship Programme) přijato do klubu několika málo univerzit, jako je například ETH Zurrich, EPFL Lausanne, University of London. Studenti mají díky tomuto programu možnost se ucházet o roční stáže přímo v srdci Silicon Valley, v San Jose, kde má firma CISCO centrální campus. Před několika týdny do Kalifornie odcestovali dva studenti z Elektrotechnické fakulty ČVUT - Zdeněk Kouba a Ondřej Tománek. 

Pro jaké studenty je tento program určen?

V pilotním roce jsme nabídli program pro studentské stáže CIIP nejlepším studentům FEL a FIT. Pro příští rok uvažujeme o otevření programu pro celou univerzitu. 

Spolupracuje firma CISCO ještě s jinou univerzitou v ČR?

Ano, firma CISCO začala v létě spolupracovat na menším výzkumném projektu i s Karlovou univerzitou, Fakultou matematicko-fyzikální. Firma CISCO nicméně plánuje svou vědecko-technickou spolupráci rozšířit i na další univerzity v regionu.

Proč vkládáte tolik financí pro studentskou podporu, kde vznikla motivace?

Pomocí programu CIIP podporujeme studenty, aby měli možnost se seznámit jak se Silicon Valley, tak s velkou nadnárodní high-tech společností. Samozřejmě doufáme, že alespoň někteří z podporovaných studentů se rozhodnou pro technologickou kariéru ať už zakládáním vlastních startupů nebo prací pro technologicky vyspělou společnost, jako je třeba CISCO. Předpokládáme také, že část studentů se vrátí zpět do ČR a bude zde pomáhat rozvoji IT technologií, ať už v průmyslu nebo na univerzitě. 

Společným CISCO/ČVUT výzkumným programem se snažíme rozvinout existující know-how v oblastech našeho zájmu, které jsou na ČVUT již tradiční. Takováto spolupráce pomůže firmě CISCO k technologickému rozvoji vybraných produktů.

Myslíte, že vysokoškolské prostředí potřebuje akutně podporu soukromého sektoru? Motivuje k tomu nějakým způsobem státní správa?

Ano. Potřebuje. Spolupráce s průmyslem tříbí kvalitu aplikovaného výzkumu a zvyšuje nezávislost univerzity na státním financování. Například Standfordská univerzita vybrala ze soukromého sektoru v loňském roce miliardu dolarů. 

Nabízí CISCO práci i čerstvým absolventům? Co je hlavním kritériem pro přijetí?

Práci absolventům nabízíme, nicméně nás zajímá kvalita, nikoliv kvantita. Bereme jen malé množství opravdu těch nejlepších absolventů. Zajímají nás především nadaní programátoři, které baví pracovat v týmu s velmi kvalitními vědci na složitých řešeních.