ČVUT a Česko-izraelská smíšená obchodní komora | EkonTech.cz


ČVUT a Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Vědec / ČVUT / koronavirus
18. 6. 2020 - 15:14

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) se již od počátku pandemie COVID-19 intenzivně věnuje výzkumným tématům souvisejícím s touto virovou nákazou. Díky široké základně vědců a techniků ČVUT spatřily světlo světa ochranné pomůcky pro české zdravotníky i plicní ventilátory CoroVent, které pomáhají zachránit lidské životy.

A právě tyto aktivity ocenila Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK), která 11. června 2020 předala rektorovi ČVUT v Praze doc. Vojtěchu Petráčkovi symbolický šek speciální finanční sbírky, kterou uspořádala. Tato sbírka, při níž se od počátku dubna podařilo vybrat 607 000 Kč, volně nahradila každoroční předávání Ceny Arnošta Lustiga, jež je věnována významným osobnostem naplňujícím základní vlastnosti jimiž jsou odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost. Letošní ročník předávání ceny byl zrušen právě z důvodu pandemie a ČISOK se namísto toho rozhodla požádat partnery soutěže o podporu ČVUT.

Finanční částka, která byla od firemních partnerů vybrána, bude využita na projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, na kterém ČVUT spolupracuje s pracovní skupinou COVID19CZ. Tyto masky však nejsou jediným příkladem úspěšných výzkumných aktivit ČVUT ve vztahu k COVID-19, jedná se i o plicní ventilátor CoroVent, polomasky a další ochranné pomůcky a aplikace jak zdůraznil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček při slavnostním předání šeku. „Jsem velmi rád, že jsme jako vysoká škola mohli společnosti pomoci, když bylo třeba. V tom ostatně vidím roli akademických institucí obecně,“ dodal rektor.

Dalším projektem ČVUT z období pandemie byl inovační online hackathon UniHack: Inovuj Česko, kterého se zúčastnilo 112 hackerů, řešící 55 konkrétních výzev. Cílem soutěže bylo vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit důsledky současné nepříznivé situace. A právě i tuto událost vyzdvihla Členka Rady ČISOK Linda Štucbartová, DES, MBA v průběhu slavnostního předávání. Zhodnotila také český a izraelský přístup spolupráce univerzit obou zemí, včetně jejich propojení s firmami a dalšími organizacemi.

Zdroj, foto: ČVUT