DÁVÁME PACIENTŮM NEJEN LÉKY, ALE TAKÉ NADĚJI | EkonTech.cz


DÁVÁME PACIENTŮM NEJEN LÉKY, ALE TAKÉ NADĚJI

Rozhovory / Roche / zdraví
1. 12. 2019 - 22:36

Projekt MEDx Talks vznikl proto, aby nemocným lidem dodal energii a povzbuzení, že i s vážným onemocněním se dá žít a člověk se nemusí přestat radovat ze života. Nejen pacienti, ale i jejich blízcí, lékaři, známé osobnosti a jiní inspirativní lidé sdílí své osobní příběhy, životní zkušenosti či nevšední pohledy na život. Za tak zajímavým a netradičním nápadem stojí tým několika lidí ze společnosti Roche.

„PRÁCE, KTERÁ MÁ SMYSL, MĚ NAPLŇUJE.“

Jak vás napadla myšlenka zrealizovat takový projekt?

Ve společnosti Roche se zabývám bezpečností léčiv. V oblasti vývoje a bezpečnosti léčiv se snažíme pro pacienty dělat maximum. Mottem firmy Roche je: „Doing now what patients need next“. To pro mě znamená, dávat jim naději. Jenže, naděje to nejsou jen nové způsoby léčby, ale také psychická podpora a možnost, že i s vážnou nemocí mohou šťastně žít. Proto mě napadlo připravit pro ně prostor pro sdílení příběhů mezi sebou. Inspirací pro mě byla akce TEDx Talks. V našem pojetí ale v komorním prostředí divadla na téma život s nemocí.

JÁN MALO, manažer medicínského oddělení

„NEMOCNÍ MAJÍ POTŘEBU SDÍLET SVÉ PŘÍBĚHY, MY JSME UDĚLALI TO NEJMENŠÍ. POSKYTLI JSME JIM K TOMU ZÁZEMÍ.“

Kdo jsou diváci, kdo vystupující, a jak na vystoupení reagují?

Diváky jsou většinou pacienti, které kontaktujeme ve spolupráci s partnerskými pacientskými organizacemi. Rezervujeme také místa pro jejich rodiny.

Často u nás vystupují pacienti s onkologickými a neurologickými diagnózami, ale i lékaři, kteří je léčí. Na MEDx Talks vystupoval například tatínek dcery se spinální muskulární atrofií, onkoložka, která léčí ženy s rakovinou prsu nebo herec Karel Zima, který se rozhodl darovat ledvinu známému, a tím mu zachránil život.

MEDx Talks je hlavně o vztazích mezi lékařem a pacientem, pomáhání, jako třeba darování ledviny, či založení organizace na pomoc nemocným dětem. Důležitá je samozřejmě i podpora rodiny.

Reakce máme velmi pozitivní. Dokonce se nám sami hlásí zájemci, kteří chtějí sdílet své příběhy s ostatními.

Během setkání nejde jen o sdílení svého příběhu s ostatními, ale také uvědomění si, že v takové situaci nejsem sám. Zároveň si myslím, že setkání přinášejí nenásilnou, ale podstatnou osvětu o diagnózách různých, i neobvyklých, nemocech a životu s nimi.

TEREZA BAČKOROVÁ, specialistka spolupráce s pacientskými organizacemi

„NAŠE SPOLEČNOST ZLEPŠUJE LIDEM ŽIVOTY VÝVOJEM LÉKŮ. MY CHCEME JÍT JEŠTĚ DÁL.“

Jak dlouho už projekt existuje a co plánujete do budoucna?

První setkání v divadle proběhlo loni v listopadu. Za tu dobu jich proběhlo 5. Všechny s velmi zajímavými lidmi, kteří určitě inspirovali svým postojem mnoho diváků a posluchačů. Vystoupení v divadle probíhají ve velmi uvolněné atmosféře, ke které přispívá i moderátor Jiří Pešina, který ve společnosti Roche vede oddělení komunikace. Do budoucna chceme pokračovat ve formátu, který nám funguje. Chceme se věnovat i dalším tématům souvisejícím se zdravotnictvím. Zájem je například o téma paliativní péče a umírání, postavení zdravotních sester nebo o zajímavé osobnosti, které mají k našim tématům co říct.

MEDx Talks má dodat naději, inspiraci a motivaci lidem v těžké životní situaci. Aby se dostal k co nejvíce lidem, jsou záznamy dostupné na www.medxtalks.cz a na YouTube kanále Roche Česká republika.

VERONIKA BAČOVÁ, manažerka digitální komunikace

SVŮJ PŘÍBĚH TAKÉ NA MEDX TALKS VYPRÁVĚLI

IVA PAZDERKOVÁ
„OPRAVDOVÁ NEMOC JE I TA PSYCHICKÁ.“
„Rozhodla jsem se, že se tou nemocí nenechám ovládat,“ říká herečka a zpěvačka Iva Pazderková, která několik let bojuje s depresemi a panickou poruchou. O své nemoci hovoří otevřeně, aby tak pomohla vyvracet mýty o tom, že psychické nemoci nejsou opravdické nemoci.
 
Mám nádherné vzpomínky na svoje dětství, které jsem strávila na farmě u svých rodičů. Strašně ráda jsem trávila čas sama. U nás v rodině se psychické onemocnění nebralo jako nějaká nemoc.
 
Od osmnácti let jsem začala mít divné stavy. Začaly mě potkávat ataky paniky, které byly častější a častější. Třeba i na jevišti a několikrát denně. Několikrát mě vezla sanitka, ale diagnóza byla vždy – zdravá. Až jsem sama nakonec ze zoufalství zavolala na krizové centrum v Brně Bohunicích, kde je psychiatrická klinika a tam mi konečně řekli, co mi je, a začali mě léčit. Tehdy byla léčba poměrně snadná a rychlá.
 
Když se mi před šesti lety přitížilo, bylo to o hod ně těžší. Ataky se mi vrátily. Také jsem si v tu chvíli uvědomila, že mám i deprese. A začala léčba nanovo. Musela jsem se opravdu rozhodnout, že se nemocí nenechám ovládnout. Do léčby jsem se pustila opravdu poctivě.
 
Vždycky jsem měla potřebu o té nemoci mluvit. Tím hlavním impulsem, proč o tom dnes mluvím otevřeně je, že stále existuje názor, že psychická nemoc není nemoc.

MAREK BLAŽÍČEK
„ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MI DALA MYŠLENKOVOU SVOBODU.“
Je mu 23 let, je sečtělý a má smysl pro humor. Věnuje se mnoha činnostem, např. hudbě, psaní nebo studiu. Jeho divoké tempo nezpomaluje ani roztroušená skleróza, která mu byla diagnostikovaná začátkem roku 2018. Nemoc mu prý dodala určitý druh myšlenkové svobody.
 
Každá nemoc je vlastně rána do zaběhnutého řádu života. O světě nevím nic, ale před rokem a půl jsem takovou ránu dostal a přinesla mi myšlenkovou svobodu. Před tím jsem se cítil jako takový intelektuál, jehož snad každá věta je samotný aforismus, který protrhne nebesa... Až s diagnózou roztroušené sklerózy mi došlo, že vlastně nejsem tak chytrý, jak jsem si původně myslel. 
 
První projevy této nemoci jsou vlastně velmi vtipné. Třeba dobíháte autobus, ale nejste za boha schopní zaostřit, co je to za číslo, takže jedete několik stanic úplně jinam.
 
Nemoc mi dala volnost i v psaní, kterým se živím. Zjistil jsem, že moje těžiště bude spíš humor než filozofické úvahy. Díky nemoci jsem prostě přehodnotil vnímání sebe sama. Dala mi obrovskou osobní svobodu.