Děkan NF VŠE Ševčík: co se povedlo a kde máme ještě rezervy | EkonTech.cz


Děkan NF VŠE Ševčík: co se povedlo a kde máme ještě rezervy

Z vejšky / VŠE / Ševčík
8. 4. 2014 - 21:56

Děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) na příští čtyřleté období byl v březnu opětovně zvolen doc. ing. Miroslav Ševčík, CSc. Bude tak do roku 2018 pokračovat ve vedení přední ekonomické fakulty v České republice. Jak hodnotí změny na fakultě za poslední 4 roky a jaké jsou plány do budoucna?

Pane děkane, co se na NF podle Vás za uplynulé 4 roky nejvíce povedlo?

Největší pokrok vidím v tom, že se podařilo některé předměty přiblížit praxi. Dále se povedlo zvýšit zájem studentů o výjezdy do zahraničí i celkový počet výjezdů, který se více než zdvojnásobil. Velké díky v tomto patří panu docentu Chytilovi (proděkan pro zahraniční vztahy - pozn. redakce). Také jsme udělali pořádek ve studijních záležitostech. Benevolence předchozího proděkana byla příliš vysoká a některým studentům trvalo studium až 24 semestrů, místo obvyklých deseti. Dlouhé studium již eliminujeme a budeme v tom pokračovat. Zabezpečili jsme také finanční prostředky pro studenty, kteří jezdí na stáže do zámoří, a přispíváme jim poměrně vysokou částkou. Zvýšili jsme i odměny pro nejlepší studenty účastnící se soutěže o cenu děkana a jistě bych mohl ve výčtu povedených věcí pokračovat.

O kvalitě Národohospodářské fakulty jistě svědčí i její opakované umísťování v různých žebříčcích a soutěžích. Jedním z příkladů může být soutěž Fakulta Roku, kde se podle hlasování samotných studentů NF umístila v posledním ročníku na prvním místě mezi ekonomickými fakultami a na druhém místě v celkovém žebříčku. Vy ale jistě ještě nějaký prostor pro zlepšení vidíte. V čem by se podle Vás mohla fakulta ještě zkvalitnit?

Určitě bych rád, aby se zvýšila vědecká činnost kantorů, v čemž by nám měli pomoci noví lidé, kteří na fakultu nastoupili. Co mě mrzí je odliv studentů z přímé výuky, ale to je samozřejmě dáno novými technologiemi. U některých předmětů to není takový problém, protože látka je dlouhodobě téměř neměnná, ale některé předměty se mění a dochází mnohdy k pochybením při testech a studentům chybí širší souvislosti.

Hodláte proti tomu nějak bojovat, například zavedením povinné docházky na přednášky?

Nepovažuji to zatím za rozumné, a to nejen z důvodu velkého množství studentů fakulty, které by kontrolování docházky komplikovalo.

Bude Vás to v roli děkana další 4 roky ještě bavit?

Samozřejmě, kdyby mě to nebavilo, neucházel bych se o druhé volební období. 

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

V roce 1983 absolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze. V roce 1992 obhájil kandidátskou práci a v roce 2010 obhájil habilitační práci v oboru Hospodářská politika. Na VŠE přednáší nepřetržitě od roku 1983. V letech 1990 – 1991 působil jako prorektor VŠE pro oblast pedagogiky a rozvoj VŠE. Od roku 2007 je vedoucím Katedry hospodářské a sociální politiky. V současné době vykonává funkci děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Je členem Vědecké rady VŠE, předsedou Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE, členem Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Dále působil jako člen v řadě institucí (např. spoluzakladatel Rady vysokých škol, předseda komise pro studentské záležitosti RVŠ, člen České společnosti ekonomické, člen redakční rady časopisu Politická ekonomie, člen Akademického senátu VŠE, předseda Akademického senátu NF VŠE, spoluzakladatel a ředitel Liberálního institutu). V současné době působí jako předseda či člen různých poradních orgánů státních institucí a samosprávy. Vystupuje na domácích a zahraničních konferencích, publikuje v odborných časopisech.