Děláme to, co je správné, a jednáme tak rychle, jak je to možné - Boris Sananes ze Zentiva | EkonTech.cz


Děláme to, co je správné, a jednáme tak rychle, jak je to možné - Boris Sananes ze Zentiva

Rozhovory / Zentiva / rozhovor
3. 5. 2023 - 21:01

Zentiva patří mezi přední farmaceutické společnosti. Její kořeny sahají až do 15. století, konkrétně do malé lékárny U Černého orla, která dodnes existuje na pražské Malé Straně. S jakými výzvami se společnost potýká a jaké možnosti nabízí studentům, absolventům i svým zaměstnancům, nám prozradil generální ředitel Zentivy Boris Sananes. Neustálý rozvoj, spolupráce s univerzitami, ale i péče o zaměstnance dělá ze Zentivy to, čím je – nejoblíbenějšího zaměstnavatele ve farmacii. Přesto ale společnost ví, že nemůže usnout na vavřínech, a nepolevuje ve svém snažení.

Zentiva je top zaměstnavatelem mezi farmaceutickými společnostmi. Čím to je?

V Zentivě víme, že lidé jsou klíčovou součástí našeho úspěchu. Jsou to právě naši zaměstnanci, díky kterým můžeme naplňovat naše poslání dodávat kvalitní a cenově dostupné léčivé přípravky do více než 30 zemí v Evropě i mimo ni. Proto se soustředíme na péči o zaměstnance a věnujeme velkou pozornost vyhledávání nových talentů a budoucích kolegů. Hojně spolupracujeme s univerzitami, a to jednak na vzdělávání doktorandů v rámci Centra pro aplikovaný farmaceutický výzkum The Parc, jednak pravidelnou prezentací naší společnosti a nabízených pracovních příležitostí v rámci kariérních dnů. Rádi také podporujeme talenty a nabízíme různorodé placené stáže, kde si mladí lidé už během studia mohou vyzkoušet, co obnáší práce v nadnárodní společnosti. Naše dveře jsou rovněž otevřené absolventům a naši seniorní kolegové jsou připraveni sdílet své zkušenosti, poskytnout mentoring a podporovat nové zaměstnance v jejich růstu.

Jakým hlavním výzvám musí Zentiva čelit? Je nouze o lidi, „přetahujete se“ o ně?

Výzev je celá řada. Obecně můžeme říct, že poslední dva až tři roky byly velmi náročné vzhledem k pandemii, konfliktu na Ukrajině, inflaci či vysokým cenám energií. Zentiva je ale velmi pružnou společností, dokážeme na měnící se prostředí rychle reagovat. Navzdory náročným externím podmínkám jsme tak velmi silnou a stabilní společností a stále rosteme. Nabíráme nové zaměstnance a v minulém roce jsme zvýšili počet spolupracovníků v Praze o více než sto nových kolegů. Tradičně jednodušší je najít zaměstnance do podpůrných pozic v rámci ústředí či do vývojového centra, náročnější je obsadit pozice, jako jsou operátoři linek ve výrobním závodě. 

Jaký je váš přístup k rozvoji zaměstnanců a jejich motivaci v rámci společnosti Zentiva?

V Zentivě věříme, že uspět můžeme jen tehdy, pokud se budeme dále rozvíjet. Svět kolem nás je dynamický, na to musíme odpovídat i rozšiřováním našich znalostí a zlepšováním našich dovedností. Proto rozvoji zaměstnanců věnujeme velkou pozornost. Cestu zaměstnance společností sledujeme, všímáme si jeho potenciálu, silných stránek a hledáme cesty, jak je dále rozvíjet, například prostřednictvím kurzů, školení a dalších aktivit v rámci Akademie Zentiva. Samozřejmostí je mentoring od seniornějších kolegů a vzájemné sdílení zkušeností.

"V Zentivě věříme, že uspět můžeme jen tehdy, pokud se budeme dále rozvíjet."

Jaké jsou nejdůležitější hodnoty, které společnost Zentiva reprezentuje, a jak je přenášíte do všech aspektů podnikání?

Našim hodnotám říkáme SuperpowerZ a jsou jimi kreativita, efektivita, inkluzivita, odpovědnost, rychlost a spolupráce. V praxi to znamená, že děláme to, co je správné, a jednáme tak rychle, jak je to možné. Hledáme různé cesty a řešení, ceníme si nových nápadů a vhledů. Jsme otevření a podporujeme každého, aby mohl ukázat to nejlepší ze sebe.

------------

Boris Sananes

Boris Sananes je od roku 2021 generálním ředitelem Zentivy Česká republika. Do pražské pobočky společnosti nastoupil v roce 2014 a do svého jmenování na současnou pozici zastával různé vedoucí role v rámci obchodní jednotky. Narodil se ve Francii, ale Praha mu při první návštěvě v roce 2008 učarovala. Usadil se zde a mluví plynně česky.