Dobře víme, že spořitelnu tvoří lidé - Tomáš Stibal z České spořitelny | EkonTech.cz


Dobře víme, že spořitelnu tvoří lidé - Tomáš Stibal z České spořitelny

Rozhovory / česká spořitelna / rozhovory
28. 4. 2023 - 11:32

Česká spořitelna zaměstnává okolo 10 000 zaměstnanců. Přesto se každému z nich snaží dopřát adekvátní vzdělávání a rozvoj. Využívá k tomu například Spořka Gym. Co je Spořka Gym a jaké další možnosti mají zaměstnanci České spořitelny, kteří se chtějí dále vzdělávat, nám popsal Tomáš Stibal, lídr týmu Learning Design Centrum.

Jaká je strategie ČS v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

Hlavní myšlenkou celé strategie banky v rozvoji je práce s návyky. Pokud chcete ovlivňovat dění ve společnosti s 10 000 zaměstnanci, je to o zapojení celé společnosti. Přes manažerskou populaci pomocí leadershipu až po jednotlivé zaměstnance. Je normální během pracovní doby pracovat na svém rozvoji. Je to dokonce nutné, protože bez rozvoje nedokážeme inovovat, a tak přinášet našim klientům produkty a služby, které pomohou budovat jejich finanční zdraví. 

Konkrétně to znamená, že se snažíme vytvářet prostředí, které podporuje seberozvoj, rozvoj týmu i sdílení mezi kolegy. Proto se zaměřujeme na rozvoj leaderů, na digitální nástroje vzdělávání a pracujeme i na oblasti komunitního učení.

„Chceme vytvářet prostředí podporující seberozvoj, rozvoj týmu i sdílení mezi kolegy.”

Mají zaměstnanci možnost využít vzdělávací programy? Jaké jsou vaše nejvyužívanější vzdělávací programy a aktivity?  

Pracujeme na tom, aby každé povolání v bance dostalo adekvátní vzdělávání, které potřebuje pro rozvoj svých kompetencí. Oblíbené vzdělávací programy našich zaměstnanců jsou ty, které se zaměřují na osobnostní rozvoj. Všichni naši zaměstnanci mají možnost využívat Spořka Gym - je to prostor, který nabízí velmi širokou paletu rozvoje z oblasti měkkých dovedností (komunikace atd.) i odborných znalostí. Nástroj umožňuje také najít a učit se nové odbornosti. Myslím, že to je to nejlepší, co můžeme nabídnout. Z vlastní zkušenosti vím, že možnost rozšiřovat škálu svých odborností a učit se úplně nové obory otevírá oči. 

Jak lze motivovat zaměstnance k aktivní účasti na vzdělávání a rozvoji dovedností?

Každý zaměstnavatel pochopitelně může vzdělávání nařídit. Tento přístup se volí typicky u kurzů nařízených regulátorem nebo zákony. Protože vnitřní motivace je daleko silnější, je lepší znát své zaměstnance, jejich potřeby a návyky. Z dat, která o vzdělávacích návycích máme, víme, že lidé v České spořitelně se rádi učí v praxi, přímo při práci, nejlépe od svých kolegů. Chtějí mít možnost vybrat si formát učení (video/text/ osobní), který jim vyhovuje, a očekávají podporu svého nadřízeného.

V krátkodobém výhledu pomohou gamifikační prvky, ale z dlouhodobého hlediska je nejčastější motiv jasný: všichni chceme být na trhu práce úspěšní. Chceme zvyšovat svou cenu na něm a chceme si moci vybírat zaměstnání z různých možností. V tom je Česká spořitelna velmi zajímavá, protože ve své velikosti nabízí spoustu různých možností realizace a tak i důvodů, proč na sobě pracovat.

Jaký je význam vzdělávání zaměstnanců pro úspěšnost firmy? 

Spořitelnu tvoří lidé. Je taková, jaká je, díky jejich znalostem, zkušenostem, hodnotám a motivaci. Pokud chcete mít prosperující společnost, která poroste, je třeba mít i propracovaný rozvoj zaměstnanců na všech úrovních. Jen si představte banku v roce 1996 – vše se v podstatě bez počítačů evidovalo ručně a nemohli jste si vybrat hotovost jinde než ve městě, kde jste měli vedený účet. A nyní bude mít každý bankéř tablet, díky tomu bude s klientem on-line v George v reálném čase. Tento pokrok je třeba reflektovat i v rozvoji.

Jaké jsou nejčastější přínosy pro zaměstnance, kteří se účastní vzdělávacích programů v ČS? 

První přínos je obyčejná radost, že jste něčemu porozuměli, naučili se něco nového. Větší radost přichází, když tato vaše nová znalost nebo dovednost pomůže týmu, ve kterém pracujete. V dlouhodobějším hledisku pak investujete do svého kariérního růstu: pokud ochotu se učit doprovází i pracovitost, snaha nové schopnosti promítnout do výkonu svého i týmového a radost z jejich sdílení dále, váš kariérní růst je další přínos, na který se můžete těšit. 

-----------

Tomáš Stibal

Během své předchozí kariéry pracoval na obchodních pozicích a vedl týmy. Tyto zkušenosti už více než 7 let zúročuje v České spořitelně, nyní na pozici lídra týmu Learning Design Centrum.