Dopravní nehoda? eCall okamžitě přivolá pomoc | EkonTech.cz


Dopravní nehoda? eCall okamžitě přivolá pomoc

Technik
21. 9. 2013 - 10:03

Ve středu proběhl jeden z prvních testů systému eCall, který budou muset od října 2015 povinně instalovat do všech nových vozů jejich výrobci. Středeční crash test prověřil nejen fungování samotného systému, ale i práci záchranných složek.

Jakmile ve vozidle dojde při dopravní havárii k aktivaci airbagů, systém automatického tísňového volání eCall okamžitě přivolá pomoc. Kromě samotného faktu, že došlo k dopravní nehodě, odesílá eCall informace o typu automobilu, jeho poloze a další údaje. Současně hlasově propojí operátora s posádkou vozu; ta díky tomu může upřesnit situaci v místě nehody. Funkčnost systému ověřil crash test, který se uskutečnil v Praze ve středu 18. září 2013 jako součást semináře pořádaného Ministerstvem dopravy ČR.

"U projektu eCall jsme od samého začátku, tedy od roku 2007. Zajišťujeme nejen technologické řešení - zejména přenos dat z vozidla do systému telefonického centra tísňového volání 112 - ale spolupracujeme také na procesním fungování celého systému. Nyní je to vůbec poprvé, co tento systém prověřila reálná havárie automobilu. Cenné zkušenosti z testu můžeme využít při implementaci služby eCall v České republice a poslouží také dalším zemím EU, ve kterých se systém zavádí," uvedl František Schneider, ředitel divize Firemních zákazníků společnosti Telefónica Czech Republic.

 

Hlavním cílem systému eCall je co nejrychlejší zajištění pomoci v případě dopravní nehody. "Reakce záchranných složek se díky instalované palubní jednotce uvnitř automobilu zkracuje z původní minuty v průměru na dvacet vteřin. Data o nehodě získáváme automaticky, již v průběhu hovoru je odesíláme na tísňovou linku 112 ve formě MSD (Minimum Set of Data) - informace o čase vzniku události, typu vozidla, počtu členů posádky atp. Tato data pomáhá operátorovi vyhodnotit speciální aplikace.K vozidlovému systému je navíc připojena handsfree sada a posádka vozidla může komunikovat s operátorem tísňové linky," dodává David Potužák, Senior project manager projektu eCall ze společnosti Telefónica.

U vážných nehod se může stát, že v blízkosti není žádný svědek, který by mohl pomoc zavolat. Ne vždy je také volající schopen rychle a dobře identifikovat místo nehody - eCall automaticky posílá přesnou polohu na základě GPS. Kontaktované záchranné složky současně dostávají informaci o přesném modelu havarovaného vozidla i další údaje - například počet obsazených míst. Mohou se tak předem připravit na provedení zásahu v místě nehody. Systém eCall taktéž umožní předat údaje o nehodě do systému dopravních informací, aby bylo možné zajistit přesměrování provozu z daného místa na objízdné trasy.

První reálný test eCallu se uskutečnil v prostorách Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických zdrojů. Zajistila ho Fakulta dopravní ČVUT v Praze ve spolupráci se Škoda Auto, Telefónicou Czech Republic a Hasičským záchranným sborem.