Dvě naprosto rozdílné fakulty v jedné škole. Tradiční FSV a moderní FIT | EkonTech.cz


Dvě naprosto rozdílné fakulty v jedné škole. Tradiční FSV a moderní FIT

Z vejšky / ČVUT
26. 4. 2013 - 9:18

Navštívila jsem pro vás dvě fakulty ČVUT v Praze a vyzpovídala jejich děkany.

Prvním z nich byl prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., děkan Fakulty informačních technologií (FIT), která je nejmladší fakultou ČVUT. Vznikla v roce 2009 a už se může pyšnit titulem FAKULTA ROKU mezi technickými fakultami.
 
Pane děkane, co říkáte na tak vynikající umístění Vaší fakulty v soutěži?
 
Vážím si toho, že se naši studenti soutěže aktivně zúčastnili a vyjádřili tím fakultě podporu.
 
Ceníte si více umístění v soutěži, jako je tato, ve které fakultu hodnotí sami studenti, nebo má pro vás větší význam žebříček založený na statistických údajích?
 
Oba druhy soutěží jsou důležité. Každá sleduje úplně jiný aspekt. Toto umístění dokazuje spokojenost samotných studentů a dobré zacházení s nimi. Soutěže, hodnotící fakulty podle výzkumných a dalších výsledů, jsou zase jiným úhlem pohledu. Každá správná fakulta by měla splňovat obě tyto dimenze.
 

Jak dlouho už jste děkanem fakulty a co se za dobu Vaší funkce na fakultě změnilo?

Děkanem jsem od začátku. Nyní to je čtvrtý rok a stále jsme s fakultou v procesu rozvoje. Každý rok nám přibývaly nové ročníky a teprve vloni začali odcházet první absolventi. Bylo nutné vyřešit prostorové zajištění a technickou infrastrukturu. Vybudovali jsme systém klasických i počítačových učeben, poslucháren, řídící a manažerské části fakulty.

Můžete nám stručně představit obory, které lze na fakultě vystudovat? Který z nich je podle Vás nejcennější na dnešním trhu práce? Který je nejtěžší?

Jednotlivé obory naleznete na našich webových stránkách http://www.fit.cvut.cz/. Nejnáročnější je určitě obor teoretická informatika, kde je více matematiky a větší nároky na abstraktní a formální uvažování. Největší zájem je o absolventy oboru počítačová bezpečnost, softwarové inženýrství a webové inženýrství, které se v bakalářském programu jmenuje web a multimédia. Zajímavé je, že nedostatek absolventů-informatiků se směrem na západ od našich hranic zvětšuje, jelikož zájem mladých lidí o technické obory tam je velmi malý. Díky tomu řada našich absolventů dostává nabídky a odchází pracovat do zahraničí.

Tak to už se nedivím, že máme v ČR nedostatek techniků. Máte na fakultě nějaký nový obor, který byste nám chtěl představit? Teď například často vznikají na fakultách obory, které je nutno studovat celé v angličtině. Máte taky takový? Co si o nich myslíte?

Studium v angličtině se rozbíhá pomalu, ale daří se nám. Akreditaci pro výuku v angličtině máme pro všechny obory, ale otvíráme pouze některé. Přizpůsobujeme se tím zájmu studentů.

Dále jsem měla tu čest navštívit děkanku Fakulty stavební (FSV), prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc. Ano, v čele stavební fakulty největší technické vysoké školy v České republice je opravdu žena. Je to velmi neobvyklé, ale v konkurenčním boji mezi fakultami se paní děkance i fakultě daří skvěle.

První otázka bude stejná, jako na pana Tvrdíka. Jak dlouho už jste děkankou fakulty a co se za dobu Vaší funkce na fakultě změnilo?

Děkankou jsem teď čtvrtým rokem. Podařilo se zmodernizovat část poslucháren v budově C a vyměňujeme plášť budovy A. Nejvíce se změnil přístup k financování fakulty a není lehké přejít z tučných let do těch hubených. Pro naši fakultu drsnější podmínky roku 2010 jsme ale překonali a velmi si cením vstřícné a přátelské atmosféry, s níž fakulta nové poměry přijala.

Čeho byste chtěla ještě za dobu své působnosti ve funkci děkanky dosáhnout?

Přála bych si, aby neopadl zájem středoškoláků o studium na fakultě, což by hrozilo,  pokud stavebnictví nebude prosperovat. Věřím ale, že tato situace nenastane. Snažíme se neustrnout a neustále přizpůsobovat studijní programy novým požadavkům praxe.

To je podle mě v dnešní době jedna z nejdůležitejších činností fakult. Brzy se míra přispůsobení praxi ukáže jako klíčová. Jak si vlastně fakulta vede, co se týče uplatnění absolventů, na pracovním trhu?

Záleží na oboru. Například o naše architekty je obrovský zájem, jelikož mají hluboké technické znalosti, v porovnání s absolventy jiných fakult. Perspektivním oborem stavebního inženýrství je také vodní hospodářství a vodní stavby. Jeho absolventi jsou vyvažováni zlatem, protože jich je málo. Zájem o obor je neprávem malý, přestože čistota a dostatek pitné vody, nejen ve velkých městech, jsou aktuálními a důležitými tématy budoucnosti.

Připravujete nějaký nový obor?

Z důvodu omezování kapacit inženýrského studia připravujeme nový bakalářský studijní obor Stavitelství, kde se budeme snažit naučit studenty úplně všechno, co by měl znát odborník odcházející do praxe.

Inovujete také oblast studentského vyžití na fakultě?

Studenti založili s podporou fakulty nový studentský klub, který umožňuje mimostudijní činnost, např. taneční kroužek, dále upravujeme fakultní posilovnu, a tělocvičnu určenou pro studenty i zaměstnance a máme také novou studovnu, která je neustále plně využita.

Po mé návštěvě obou fakult musím ještě podotknout, že prostory budov jsou velmi moderní a na každém rohu se podepisuje kreativita a talent samotných studentů. Jednoduše ideální prostory i podmínky pro studium.

Kompletní výsledky soutěže Fakulta roku 2012/2013 naleznete na www.fakultaroku.cz.