Ekonom v petrochemickém průmyslu? Rozumí obchodu s ropou | EkonTech.cz


Ekonom v petrochemickém průmyslu? Rozumí obchodu s ropou

Rozhovory / obchod s ropou
28. 10. 2019 - 23:06

Jako jeden z mála lidí v České republice rozumí obchodu s ropou. Pracovat v Unipetrolu začal ještě při studiu na vysoké škole. Dnes je manažerem pro nákup ropy a zemního plynu. S Markem Tikalem jsme si povídali o tom, co ho na práci v přední rafinerské společnosti baví a motivuje.

Musel jsem se naučit i řadu technologických detailů

Jak jste se dostal k práci v Unipetrolu?

V roce 1997, v průběhu studia na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci, jsem se zúčastnil tzv. Career Days, což byla akce, kde se prezentovaly různé společnosti a nabízely pracovní místa pro čerstvé absolventy vysokých škol. Akce se účastnila i tehdy nově vzniklá společnost Česká rafinérská (dceřiná společnost Unipetrolu), která nabízela řadu nových pracovních míst. Jako jediná společnost mi nabídla absolventskou pozici i přes to, že mě ještě čekal celý další rok studia. Umožnila mi tím začít pracovat, dojíždět do školy dle potřeby, a navíc připravovat diplomovou práci týkající se konkrétního tématu přímo z praxe firmy. To pro mě tehdy byla vynikající podpora v zahájení pracovní kariéry. Po ukončení studia jsem pochopitelně v České rafinérské zůstal.   

Jaká byla Vaše profesní cesta a co zajímavého Vás na ní potkalo?

V průběhu svého pracovního života jsem prošel několika společnostmi skupiny Unipetrol, včetně angažmá v mateřské společnosti PKN Orlen. Měl jsem možnost pracovat se spoustou skvělých kolegů-profesionálů, od kterých jsem se mnoho naučil a stále se učím. Ačkoliv jsem vystudovaný ekonom, musel jsem se naučit i řadu technologických detailů k tomu, abych mohl dobře vykonávat svojí práci. Moje pozice je atraktivní v tom, že i když je převážně obchodní, ve skutečnosti zahrnuje i silné prvky dalších oborů, jako např. logistika či treasury. 

Neustálá změna makro podmínek a unikátnost oboru, to mě motivuje

Co Vás na práci v petrochemickém průmyslu baví a motivuje?

Petrochemický průmysl je zajímavý svojí propojeností v globálním měřítku. Ceny ropy a ropných produktů reflektují globální situaci. Je proto nutné sledovat ekonomické a politické dění na celém světě k tomu, abychom pochopili aktuální tržní situaci. Světové toky ropy a ropných produktů se neustále vyvíjejí. A právě permanentní změna makro podmínek a budování nových příležitostí pro zásobování či prodej dělá náš business zajímavým.

Skupina Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice. Tím je naprosto jedinečná. Pro studenty, kteří by chtěli pracovat v tomto oboru je tak Unipetrol jedinou možnou volbou. A když si práci u nás opravdu vyberou, určitě neprohloupí. Čeká je zajímavá práce na výjimečných projektech.

Na jakém zajímavém projektu v současnosti pracujete?

V současné době, mimo svoji standardní pracovní náplň spojenou s dodávkami ropy pro rafinérie Unipetrolu, pracuji na několika projektech zaměřených zejména na možné investice do rozvoje logistických kapacit rafinérií, rozvoje alternativních přepravních cest a dodávek ropy pro naše rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. 

Jaké technologie přímo vy ve své práci využíváte?

Kromě standardních komunikačních prostředků jsou pro mě velmi důležité zejména vyspělé informační zdroje poskytující zpravodajství a aktuální světové tržní ceny ropy, ropných produktů a jejich finančních derivátů, ke kterým mám přístup prostřednictvím specializovaných agentur. 

Zásoby ropy se spíš zvětšují

Jaký má podle vás rafinérský obor perspektivu do budoucna?

Ropa zatím není plně nahraditelná. Prokázané zásoby ropy jsou na dalších 40-50 let, odhadované na 100 let. Těžba i poptávka po ropě neustále stoupá. Vzhledem ke stavu, složení, stáří, velikosti vozového parku na fosilní paliva a dále významným investicím do ekologizace a zlepšení kvalitativních parametrů paliv můžeme říci, že kapalná paliva budou minimálně do roku 2035 stále dominantní a strategická. Nastupují alternativní paliva a pohony, ale tento nástup bude pozvolný, proces substituce bude trvat desítky let.

Ropa je stále významnou a nenahraditelnou surovinou, a proto musí i ropné společnosti plnit globální poptávku jak po automobilových a leteckých palivech, tak po petrochemických produktech a řadě dalších výrobků vyráběných z ropy.

Dalo by se dokonce říci, že zásoby ropy se spíš zvětšují, než aby ubývaly. Je to dáno především tím, že díky současnými moderním technologiím lze vytěžit ropu i na místech, kde to dříve nebylo technicky možné nebo ekonomicky smysluplné. Také jsou objevovány další naleziště, například naleziště břidlicové ropy v USA.

Čeká nás zprovoznění největší investice v historii českého petrochemického průmyslu

Jak si stojí Unipetrol v porovnání s Evropou?

Obě rafinérie Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou jsou v evropském měřítku plně konkurenceschopné, což dokumentuje vedoucí postavení na tuzemském retailovém trhu, silná pozice čerpacích stanic Benzina, náš export v oblasti paliv a dodávky leteckého petroleje na mezinárodní letiště. Dodáváme na trh pohonné hmoty v souladu s evropskými kvalitativními požadavky na homologovaná automobilová paliva. Plníme úsporu emisí CO2 (v letech 2017-2019 o 3,5 % v porovnání s rokem 2010) i všechny další ekologické parametry paliv.  

I v oblasti petrochemie zůstává Unipetrol plně konkurenceschopným, a to zejména díky aktuální dostavbě nové jednotky na výrobu polyetylenu (PE3), která bude produkovat vysokohustotní polyetylen (HDPE). Jednotka PE3 bude patřit mezi nejmodernější v Evropě. Její výstavba představuje pro Unipetrol klíčový investiční projekt. Celkové investiční výdaje činí přibližně 8,5 miliardy korun, což znamená, že se jedná o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu.

Přijďte pracovat do Unipetrolu, o studenty se postaráme

Jak, nebo čím, byste nalákal studenty, aby šli pracovat do Unipetrolu?

Pro absolventy bez předchozí praxe má Unipetrol vytvořen program Absolvent, který je vhodný především pro studenty chemických nebo technických oborů. Po dobu dvou let od ukončení studia nabízíme absolventům program, který jim rozšíří nabyté vzdělání a propojí ho s praxí. Tento program probíhá na dvou místech, a to v našich rafinériích v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Myslím si, že právě tato zkušenost může být skvělým startem jejich kariéry ve společnosti, která je svým zaměřením v České republice unikátní.

Marek Tikal 
Manažer pro nákup ropy.
Ve skupině Unipetrolu pracuje od r. 1997. V rámci svého působení pracoval v různých společnostech skupiny v pozicích zaměřených na nákup ropy a logistiku dodávek ropy pro rafinérie Unipetrolu. Je ženatý a má dvě dcery.