Elektřina je motorem současné civilizace | EkonTech.cz


Elektřina je motorem současné civilizace

Rozhovory / skupina ČEZ / top zaměstnavatelé
15. 7. 2021 - 7:00

Dekarbonizace, obnovitelné zdroje, elektromobilita a chytré sítě - v současnosti nejdiskutovanější součásti energetické transformace. Jak vidí budoucnost energetiky vítěz JASNÉ VOLBY českých vysokoškoláků?

Daniel Beneš nastoupil do Skupiny ČEZ v roce 2004 a o šest let později se stal jejím generálním ředitelem. Je zastáncem chytrých energetických řešení a dekarbonizace. Proto není překvapením, že podporuje transformaci ČEZu směrem k uhlíkové neutralitě.

Jaké trendy aktuálně vládnou energetice?

Největším tématem je bezpochyby dekarbonizace, která vyplývá z rozhodnutí Evropské unie stát se do poloviny století uhlíkově neutrální. K tomu má sloužit v médiích často skloňovaná Zelená dohoda, nebo Green Deal, chcete-li, kterou podepsala i Česká republika. Energetika je jednou z klíčových oblastí, která se musí radikálně změnit, pokud to s dekarbonizací myslíme vážně. A z toho plynou i současné trendy v oboru: snižování emisí CO2, výstavba bezemisních zdrojů, zvyšování energetické efektivity a rozvoj nových technologií, které nám pomohou dosáhnout cíle. Energetika je zkrátka oblast, kde momentálně probíhají dynamické změny a je fajn být u toho. 

Mění se s oborem i profil lidí, které hledáte?

Stále potřebujeme techniky, kteří jsou schopní bezpečně a spolehlivě provozovat klasické výrobní zdroje či distribuční soustavu. Poptáváme ale i specialisty právě na obnovitelné zdroje či jaderné technologie, na energetické úspory, elektromobilitu, nebo třeba na výzkum v oblasti vodíkových technologií. Čím dál důležitější jsou pro nás také IT odborníci, protože energetika se bude v blízké budoucnosti masivně digitalizovat a robotizovat, což s sebou opět přinese nejen vyšší efektivitu ale i větší uživatelský komfort. 

„Energetika je jednou z klíčových oblastí, která se musí radikálně změnit, pokud to s dekarbonizací myslíme vážně.”

Na co jste za posledních 10 let ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Skupiny ČEZ nejpyšnější?

Těší mě, že ČEZ je v české i zahraniční energetice aktivním hráčem, který nejen dokáže na měnící se prostředí pružně reagovat, ale také spoluurčuje aktuální trendy. Jsme partnerem pro českou vládu při naplňování státní energetické koncepce a doma i v Evropě úspěšně rozvíjíme oblast moderních energetických služeb. Zároveň se nám daří nabírat nové zákazníky a držet si ty stávající. Jako jednička na energetickém trhu chceme být pro zákazníky první volbou díky naší odbornosti a důvěryhodnosti. Z pravidelných průzkumů vyplývá, že se nám to daří. 

Kam bude ČEZ v příštích letech směřovat?

Věřím, že budeme úspěšně naplňovat naši strategii, která je postavená na třech výrazných pilířích. Za prvé chceme dál efektivně provozovat naše výrobní zdroje a postupně obměnit portfolio za nízkoemisní. Za druhé zvládnout modernizaci a digitalizaci distribučních sítí. Potřebujeme, aby v budoucnu bez problémů zvládly jinou skladbu výrobních zdrojů s převahou těch obnovitelných a aby pomocí chytrých prvků komunikovaly s odběrateli. A za třetí uděláme vše proto, abychom zůstali lídrem v poskytování moderních energetických služeb, ať už se jedná o obnovitelné zdroje pro domácnosti, moderní systémy vytápění, projekty úspor nebo e-mobilitu. 

Co by měli splňovat ideální zaměstnanci?

ČEZ je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Najdete u nás stovky pozic z nejrůznějších oborů. Kromě techniků a energetiků u nás nacházejí uplatnění i odborníci na finance, IT, obchod, právo, prodej, evropskou agendu a další oblasti. Co je ale všechny spojuje, je nadšení, chuť posouvat se dál a odpovědnost. Elektřina je motorem současné civilizace. Proto všichni potřebujeme fungovat jako jeden tým, abychom ji vždy a za všech okolností dodali. 

 
Ing. DANIEL BENEŠ, MBA
Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Brno Business School Nottingham Trent University. Je členem Národní ekonomické rady Vlády ČR a představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.