Evropské ceny pro vynálezce 2013. Zasluhují více než uznání! | EkonTech.cz


Evropské ceny pro vynálezce 2013. Zasluhují více než uznání!

Technik / věda
27. 8. 2013 - 13:21

Významné objevy evropských výzkumníků a vynálezců změnily způsob čtení DNA, připojování příslušenství k počítači, i to, jakým stylem zavíráme kuchyňská dvířka. Evropský patentový úřad ocenil šest nejlepších vynálezů a mě nezbývá nic jiného, než vám je blíže představit.

Slovo prezidenta Evropského patentového úřadu

„Vynálezci si zaslouží větší respekt, než jaký jim veřejnost projevuje, a to je důvod, proč ceny pro vynálezce roku vyhlašujeme,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu v Amsterdamu Benoit Battistelli, prezident Evropského patentového úřadu.

Účast českého zástupce

Česká republika bohužel žádné své zástupce mezi nominovanými neměla. Do užšího výběru se naposledy dostala mikrobioložka Blanka Říhová za celoživotní dílo, které zahrnuje vynález méně drastické metody chemoterapie, která zároveň stimuluje imunitní systém

Cena za celoživotní dílo 2013

Cenu za celoživotní přínos získal Švýcar Martin Schadt, vynálezce prvního plochého LCD panelu, jenž je označovaný za Otce pixelu.

Cena za inovace v průmyslu

Cenu za inovace v průmyslu získala dvojice rakouských inženýrů Claus Hammerle a Klaus Brustle, kteří pro společnost Julius Blum vytvořili systém měkkého dovírání nábytkových dveří a zásuvek známý jako Blumotion, který se stal de facto průmyslovým standardem v daném oboru.

Cena za inovaci v malých a středních firmách

Cenu za inovaci v malých a středních firmách získal Pal Nyrén ze Švédska za vynález pyrosekvenování DNA. Tato metoda urychluje a snižuje náklady na analýzu DNA. Přečíst DNA celé buňky s pomocí této metody zabere pouze dva měsíce místo 13 let, pyrosekvenování je tak nejpoužívanější metodou v oblasti genetického inženýrství.

Cena za vynález nanokapslí

Vědecká skupina z univerzity Paris-Sud získala cenu za vynález nanokapslí, jež cíleně doručí léky proti rakovině přímo k rakovinným buňkám. Patrick Couvreur, Barbara Stella, Véronique Rosilio a Luigi Cattel vyvinuli kapsle 70× menší než červené krvinky. Profesor Patrick Couvreur podal přibližně 50 patentových přihlášek zaměřených na techniky efektivnějšího léčení rakoviny.

Ocenění za vynález neevropských vědců

Ocenění získal americký tým společnosti Intel za vývoj technologie USB. Jedná se o skupinu ve složení Ajay V. Bhatt, Bala Sudarshan Cadambi, Jeff Morriss, Shaun Knoll a Shelagh Callahan. Přínos USB technologie pro oblast výpočetní a spotřební elektroniky je zásadní. USB používají miliardy zařízení po celém světě.

Vynález veřejnosti

Šestá kategorie poprvé nechala ocenění vynálezu na veřejnosti – obdržel jí Jose Lopez Gomez za vynález nezávisle zavěšených kol vysokorychlostních vlaků, které zvyšují pohodlí cestujících díky tomu, že kola zůstávají neustále v kontaktu s tratí.

O Evropském patentovém úřado

Evropský patentový úřad, jenž každoročně oceňuje tak významné a veřejně prospěšné vědce, je jednou z největších institucí EU. Úřad v letošním roce oslavil 40 let své existence, každým rokem výrazně navyšuje počty zapojených členských zemí jež čítají trh s přibližně 600 milionů obyvatel. Jednotný patent je tak již platný v 25 zemích. Úřad zaměstnává 7 000 lidí, z toho čtyři tisíce odborníků, vědců a inženýrů. Zkoumá patentové přihlášky a ověřuje, zda jde o nová řešení, která si zaslouží patentovou ochranu.