Fakulta roku – která je nejlepší? | EkonTech.cz


Fakulta roku – která je nejlepší?

Z vejšky / www.FakultaRoku.cz
11. 11. 2012 - 23:26

Konečně došlo i na vysoké školy – i ony jsou nuceny bojovat o nejlepší výsledky a tím mohou ukázat světu své (ne)kvality.

Se začátkem nového akademického roku je již většina absolventů středních škol přijata na nějakou vysokou školu. Svým způsobem je to další důležitá fáze našeho života a v některých případech je to ta nejdůležitější fáze.

Bohužel se mezi námi, studenty vysokých škol, najdou i tací, kteří si neuvědomují důležitost tohoto kroku, který zrovna udělali. Tito studenti se nezajímají o to, kde a co budou studovat. Jde jim jen o to, aby měli před jménem Bc., Mgr., Ing. a další spousty titulů.

Ti ostatní si vybírají podle svého zaměření. Někdy bohužel jen podle podmínek k přijetí. Podle mě je nejdůležitější faktor ve vybírání vysoké školy a příslušné fakulty její kvalita. Jen se zamyslete, kolikrát vás při rozhodování ovlivnil názor kamaráda, příbuzného, nebo prostě nějakého známého člověka. Tento faktor ve vybírání čehokoliv, v našem případě vysoké školy, je velice důležitý. Proto vznikl z iniciativy České studentské unie projekt Fakulta Roku.

Jedná se o průzkum mezi vysokoškoláky, který má za úkol objektivně ukázat budoucím vysokoškolákům nejoblíbenější fakultu z pohledu studentů. Hodnocení samozřejmě nesmí podávat kdejaký člověk a tak podle pravidel smějí pro každou fakultu hlasovat pouze její studenti a nově pro ročník 2012/2013 i její absolventi. Hlasování probíhá od 6. listopadu 2012 nejčastěji přes sociální síť Facebook. Pro ty, co nemají účet na Facebooku, přibyla v tomto ročníku také možnost hlasování prostřednictvím SMS.

 

Výsledky aneb Kdo je Fakultou Roku 2011/2012?

Podívejme se, jak je to vlastně s výsledky hlasování prvního ročníku soutěže, které proběhlo v březnu letošního roku. Účastnilo se celkem 201 fakult a v některých případech rozhodoval každý hlas. Velikost fakult byla samozřejmě brána v žebříčku v potaz. První post v soutěži vybojovali studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pokud byste chtěli studovat stavební obor, tak podle výsledků musím doporučit Stavební fakultu školy VUT v Brně. Tato fakulta obsadila druhé místo. Nezůstaneme však stále v Brně a to díky Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Ta se umístila na třetím místě. Táhne vás to snad za ekonomií? V tom případě by měla splnit vaše požadavky Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze. V soutěži Fakulta Roku se totiž umístila na čtvrtém místě. Nejlepší medicínu naopak podle studentů obstarává Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Koordinátorka soutěže Zuzana Věšínová k Fakultě Roku

Jaký byl impuls k uspořádání soutěže Fakulta roku?

Impulsem k uspořádání soutěže bylo, že v České republice neexistuje žádný žebříček, který by srovnával fakulty/školy z pohledu studenta. A toto kritérium je podle nás pro budoucí studenty vysokých škol mnohem důležitější než např. žebříčky sestavené na základě citací v odborných časopisech atd., byť tyto žebříčky také považujeme za důležité a zajímavé.

 

Kolik lidí se podílelo na pořádání soutěže?

Na pořádání soutěže se podílím já jako hlavní koordinátor, grafik webu a programátor a několik dalších kolegů. Dále členské organizace České studentské unie (ČeSU), kterých je několik desítek.

 

Jak se na soutěž dívají jednotlivé fakulty, pokud od nich máte nějaké reakce?

Fakulty naši soutěž hodnotí velmi pozitivně. Samozřejmě jsme se setkali i s lehkou kritikou. Ale s tou jsme se vypořádali a fakulty náš projekt pochopily. Snažíme se naši soutěž neustále inovovat, proto v letošním ročníku přicházíme s novinkou, kdy budou moci hlasovat i absolventi vysokých škol. Budou tak sestaveny žebříčky dva. Jeden z pohledu studentů a druhý z pohledu absolventů. Další novinkou je, že bude možné hlasovat i prostřednictvím SMS, pokud někdo nemá účet na Facebooku.

 

Musejí se fakulty ucházet o místo v soutěži, nebo jsou vybrány automaticky?

Do soutěže se snažíme zapojit všechny fakulty a školy v České republice, jinak by soutěž neměla smysl. Buď prostřednictvím děkanů nebo rektorů, nebo fakulty mohou přihlásit sami studenti. Je běžné, že nám informace a videa fakult posílají sami studenti.

 

Myslíte si, že je dosavadní hodnocení spravedlivé? Nebylo by lepší zavést více kritérií pro získání více bodů?

Myslím, že hodnocení je spravedlivé a zvolená kritéria považuji, jako studentka vysoké školy, za důležitá a vypovídající pro budoucí studenty vysokých škol, nyní středoškoláky.

 

Jaká jsou tedy kritéria hodnocení?

Hlasovat (palec nahoru nebo dolů) mohou studenti dát své fakultě u těchto kritérií: 


• Zajímavé předměty (Mají studenti na fakultě/škole zajímavé předměty?)


• Schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku


• Příprava do praxe/práce (Připravila škola/fakulta studenty dostatečně prakticky do pracovního procesu?)


• Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě


• Spolužáci (Mají studenti kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?)

 

Soutěž začíná 6. listopadu 2012 a končí 14. ledna 2013.

Dejte hlas své fakultě na www.FakultaRoku.cz !