Falling Walls 2021 | EkonTech.cz


Falling Walls 2021

Vědec / Falling Walls / NTK
20. 10. 2021 - 11:16

14. září 2021 proběhl v Národní Technické Knihovně již 6. ročník mezinárodní soutěže Falling walls. Jaké zdi se tento rok účastníci pokusili zbořit?

Mezinárodní soutěž Falling Walls, za kterou stojí mimo Národní Technické Knihovny i například Velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze, dává prostor studentům, mladým vědcům a inovátorům, kteří věří, že našli unikátní řešení některého ze současných problémů – ať už se jedná o životní prostředí, umělou inteligenci či medicínu. Každý soutěžící má 3 minuty na to, aby v anglickém jazyce odprezentoval svůj projekt. Výherce pak obdrží finanční odměnu a šanci utkat se se stejně úspěšnými finalisty v Berlíně.

 

Nahradí nás ve výrobě umělá inteligence?

Program započal prezentací Megi Mejdrechové, jejíž projekt adresoval nezdravou manuální produkci. Ve své studii poukázala na to, jak je opakovaná manuální práce pro člověka nezdravá a jak by se v budoucnu dala automatizovat za pomocí robotické síly.

 

Jak zachránit životní prostředí?

Jedním z atraktivních témat prezentovaných prací byla otázka životního prostředí – přesněji to, jak zamezit přílišné spotřebě různorodých škodlivých materiálů a jejich dopadu na okolní svět.

Katarina Novčić ze Srbska ve svých třech minutách poukázala na to, jak by bylo možné v budoucnu redukovat negativní dopad fosilních paliv a předejít tak vyšší úmrtnosti.

Na podobné téma pak navázala i její kolegyně z Itálie – Michela Sanna, která vysvětlila, jak by se za pomocí 3D tisku elektrod daly fotoelektrochemicky degradovat mikro plasty.

Dalším inovátorem, který se zaměřil na životní prostředí byl Çagatay M. Oral z Turecka se svou prezentací o rozvíjejících se kontaminantech.

 

Virtuální realita není pouze zábavou

Většina z nás si virtuální realitu představí spíše jako nástroj, jakým lze posunout hranice video her, ale dva ze soutěžících ve svých prezentacích uvedli, jak je její prostranství možné využít i v jiných oblastech.

Tomáš Nováček přišel s technologií, která využívá ručního sledování tak, aby co nejlépe mimikovalo váš pohyb bez toho, aniž byste museli využít fyzických komponentů.

Dalším účastníkem, který se rozhodl jít tímto směrem, byla Lenka Venterová – ta v její práci využívá virtuální realitu jako cestu k lepšímu a dostupnějšímu vzdělání – přesněji, jak by využití modifikovaného headsetu mohlo pomoci hendikepovaným žákům, tak aby dosáhli plnohodnotné výuky.

 

Účastníci Falling Walls 2021

 

Transplantace bez dárců

Co se týče oblasti moderní medicíny, i tam figurovala velmi zajímavá témata. Jan Šmída z oboru kardiologie nastínil, jak by se v příštích letech mohly řešit vrozené srdeční defekty u dětí za pomocí parametrického modelování – nové srdce by se tedy dalo vytvořit z pacientovy vlastní tkáně reprogramováním růstu buněk.

Dalším prezentujícím v oblasti medicíny byl Antonín Šebela, který upozornil na perinatální depresi a úzkost a jak mohou být jak pro matku, tak i pro dítě nebezpečné. Zároveň představil aplikaci Kogito, která by měla pomoci vyrovnat se s podobnými stavy a propojit další matky ve stejné situaci.

Michaela Vojníková představila svůj koncept zabývající se rekonstrukcí nervů. Poranění periferního nervového systému jsou velmi obtížná na rekonvalescenci, Michaela proto zkoumá, jak by se použitím biokeramických materiálů dala urychlit axonální regenerace.

 

Akvaponie a produkce potravin

Akvaponie je spojení dvou výrazů - akvakultura a hydroponie. Je to snaha o vytvoření ekosystému, který kombinuje chov ryb a pěstování rostlin. Na toto téma hovořila Veronika Tůmová, která představila, jak se jí díky Akvaponii podařilo vypěstovat hlávkový salát. Ve svém výzkumu se zaměřuje na kvalitu potravin vyprodukovaných právě za pomoci této technologie.

Subodh Verma během svých tří minut poukázal na vývoj osiv a jaký na něj má dopad zvyšující se globální teplota. Ve své práci se zaměřuje na zkvalitnění agronomických postupů.

Nápadů a Inovací bylo nespočet

Konference byla plná zajímavých nápadů a inovací, které jistě stojí za povšimnutí. Dalšími prezentovanými tématy byla Rekonstrukce černé díry, kterou nám představil Gideon Vos – vědecký pracovník Středoevropského institutu pro Kosmologii.

Václav Navrátil uvedl svůj projekt zaměřený na vnitřní navigaci – jak by se díky bezdrátovým senzorům umístěných uvnitř budovy dalo lépe orientovat a ulehčit tak návštěvníkům každodenní život.

Filmovou tvorbu pro nevidomé se snaží zrealizovat Pavel Ruzyak – spoléhá na využití speciálního softwaru, který by jak výrobu, tak editaci filmu zpřístupnil i lidem se zrakovým postižením.

 

A kdo se stal vítězem Falling Walls 2021?

 

I přesto, že všechny prezentované výzkumy a projekty byly originální a zajímavé, jen jeden z nich dosáhl až na první příčku – po bedlivém vyhodnocení se porota rozhodla vybrat práci Michaely Vojníkové - Rekonstrukce nervů. Rozhovor s výherkyní najdete níže.  

 

Jak moc se bojíte do Berlína? Nebo se těšíte?
 
Michaela: Do Berlína? Už teda to, že teď měsíc, nebo kolik to je, budu čekat, je hrůzostrašný, ale naopak už se těším, protože je to pro mě krok dál. Určitě si to užiji.
 

Bylo to pro Vás velké vykročení z komfortní zóny, ta dnešní prezentace?

Michaela: Ano, určitě. 

Je to asi trochu jiné než ve škole, že?

Michaela: Ano. Dvě a půl až tři minuty, to si člověk opravdu musí připravit, co tam přesně chce říct, aby to bylo pochopitelné, a v neposlední řadě - je to stres. Porota je plná odborníků, kteří jsou z různých institucí. 

A jak Vás napadlo vzít s sebou ty malé lahvičky? Byl to nápad na poslední chvíli, nebo to už bylo od začátku připravené?

Michaela: Já jsem chtěla, aby viděli, že jsem něco dokázala vyrobit, že to není jen výmysl, že už je to hotové, a nyní se to testuje.

Jaký je to pocit? Je tady vlastně několik lidí, kteří Vás zvolili – jak porota, tak i publikum.

Michaela: Jsem rozhodně nadšená.

 

Výherkyně Falling Walls 2021 - Michaela Vojníková

 

V porotě zasedlo několik odborníků z různorodých oborů, tudíž nervozita byla jistě na místě. Mezi hodnotícími nechyběla ani Markéta Klíčová, která Českou republiku reprezentovala v Berlíně v roce 2018, kde získala hlas publika. Kromě projektu pod záštitou Harvardské univerzity se Markéta věnuje i nespočtu výzkumům u nás, které se v současné době snaží představit české veřejnosti.

Na shledanou v Berlíně!