Firma, kde člověk vyroste | EkonTech.cz


Firma, kde člověk vyroste

Rozhovory / KPMG / top zaměstnavatelé
9. 8. 2021 - 7:00

O vnímání auditu, digitalizaci i firemní kultuře jsme mluvili s Jindřichem Vašinou, partnerem odpovědným za audit v české kanceláři KPMG.

KPMG v České republice každoročně nabírá více než sto nových kolegyň a kolegů z řad studentů a absolventů. A jak říká Jindřich Vašina: „Práce u nás je nejlepší škola byznysu a také to nejlepší místo pro první zaměstnání po škole.“

Jak se za 30 let působení vaší společnosti v České republice změnil audit? 

Do KPMG jsem nastoupil v roce 1998, takže nedokážu vyhodnotit celých 30 let. Zažil jsem ale ještě konec doby papírové. O digitalizaci se teď hodně mluví, začala ale vlastně už někdy před dvaceti lety. Teď se nicméně dostáváme do nové fáze, kdy nám technologie čím dál tím víc pomáhají. Nejsou pouhým nástrojem, ale skutečným pomocníkem. 

Jak se změnilo vnímání auditu širokou veřejností i samotnými firmami? 

Já jsem zaměstnání ve velké čtyřce i práci auditora už na škole vnímal jako prestižní a věřím, že je to tak stále. Na začátku devadesátých let jsme v KPMG pomáhali formovat pravidla pro svobodné podnikání. Kultivovali jsme podnikatelské prostředí tím, že jsme zaváděli evropské účetní a regulatorní standardy. Aby byla firma úspěšná, musí jí věřit zákazníci, zaměstnanci i trhy. Důvěra se buduje různými způsoby, ale jednou z věcí, které ji podporují je nezávislý audit, upevňuje transparentnost kapitálového trhu i stabilitu demokratické společnosti.

Jak KPMG reaguje na rostoucí význam digitálních prvků a co považujete za nejvýznamnější krok směrem do online prostředí? 

Pro nás je významným krokem přesun na auditní platformu KPMG Clara, na které pracujeme poslední tři roky. Nová platforma kombinuje výkonnou datovou analytiku a osvědčené auditní postupy. Datová analytika je pro auditory významná oblast. Mimochodem i proto na Vysoké škole ekonomické přímo podporujeme magisterský a MBA program zaměřený na práci s daty a analytikou. 

„Dostáváme se do nové fáze, kdy nám technologie čím dál tím víc pomáhají. Nejsou pouhým nástrojem, ale skutečným pomocníkem.”

Data jsou v dnešní době alfou a omegou byznysu. Byl to jeden z hlavních důvodů, který vás přivedl k tvorbě KPMG Discovery?  

Máte pravdu, že role dat je důležitá, ale geneze nástroje KPMG Discovery byla trochu jiná. Šlo tu o data, ale také o propojení lidí napříč velkou organizací. Kolegové, kteří Discovery vyvinuli, zjistili, že nástroj, který by vhodně propojoval zákaznický pohled, byznys a technologie neexistuje a tak se ho rozhodli vytvořit. Ukazuje se, že to byl správný krok, protože pár měsíců od spuštění ho používají už ve 12 zemích.

KPMG působí v široké škále odvětví. O které z nich je mezi uchazeči největší zájem? Čím si to vysvětlujete? 

To, myslím, nejde úplně přesně určit. V KPMG máme několik hlavních směrů. Je to audit, poradenství, daňové poradenství, účetnictví a mzdová agenda a také advokátní kancelář. Každé z nich přitahuje trochu jiný typ lidí, ať už povahově nebo vzděláním. I to je na práci v KPMG zajímavé, protože jsou naše týmy hodně různorodé. Navíc naši zaměstnanci mají možnost přecházet mezi jednotlivými odvětvími, což je velká výhoda!

Jako vedoucí partner odpovědný za audit ve vedení české kanceláře KPMG působíte od roku 2017. Co považujete za největší úspěch uskutečněný v tomto období? 

Řekl bych, že to má tři roviny. Ta první je byznysová, až do loňského fiskálního roku, který byl z pochopitelných důvodů složitý, se nám dařilo růst. V loňském roce jsme pak dokázali udržet kvalitní týmy a myslím, že se daří překonávat i to nelehké covidové období. Obecně si pak myslím, že jsme nadále známí jako firma, která má výjimečně přátelskou kulturu, kde se jeden spoléhá na druhého. 

Co se vám vybaví jako první, když se řekne KPMG? 

Klynveld, Peat, Marwick a Goerdeler. To by byla odpověď v televizním kvízu. Pro mě osobně je to místo, kde člověk vyroste a potkává se se zajímavými lidmi jak uvnitř firmy, tak mezi našimi klienty.

 

Ing. JINDŘICH VAŠINA, FCCA

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE odkud jeho kroky směřovaly do české kanceláře KPMG. Od roku 2017 působí v KPMG jako partner odpovědný za audit. Kromě oblasti auditu má také rozsáhlé zkušenosti v poradenských službách finančním institucím.