Helena Kristková o startu kariéry v BDO | EkonTech.cz


Helena Kristková o startu kariéry v BDO

Rozhovory / BDO / rozhovory
14. 5. 2023 - 7:49

Helena Kristková - Daňový konzultant

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Své studijní výsledky považuji za velmi dobré, odpovídaly úsilí, které jsem studiu věnovala. Za obzvláště dobré považuji své studijní výsledky na zahraničních pobytech Erasmus.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky? 

Na úrovni B2. Největší školou angličtiny pro mě byl pobyt Work&Travel v USA a studijní pobyt Erasmus.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

V oboru jsem chtěla pracovat, protože mě zaujal předmět z kurzu daňového specialisty, kterého jsem se účastnila na ZČU. Následně jsem již před ukončením studia na VŠ začala pracovat v BDO na pozici daňový konzultant.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Nejlepší možností, jak nabýt praktické zkušenosti v oboru, se mi vždy jevil zaměstnanecký poměr a možnost učit se přímo od zkušených kolegů, kteří jsou vysoce specializovaní.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem vyzkoušela různé brigády, především z oblasti bankovnictví a mzdového účetnictví. Vzhledem k mým několika zahraničním výjezdům nebylo jednoduché spolupracovat s nějakým zaměstnavatelem dlouhodoběji.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Moje očekávaná hrubá měsíční mzda byla 35 tis. Kč. Částku jsem odvodila od své jazykové vybavenosti a zkušeností se zahraničními pobyty a dále od konkurenčních nabídek.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Hledáním na internetu, důležitými kritérii pro mě byly pracovní pozice a zaměstnavatel.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Ano, zajímavý mi připadá veletrh práce. 

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Ano, zůstala jsem ve městě, kde jsem studovala vysokou školu. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím na kole 25 minut. Autem by pro mě bylo snesitelné dojíždět maximálně 45 minut.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, chtěla bych, ale ještě jsem neměla příležitost.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikuje prostřednictvím různých školení. Firma ji naplňuje neustálým zvyšováním odbornosti svých zaměstnanců.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Z mého pohledu jsme tým lidí, kteří chtějí společně dokázat velké věci a podporujeme se navzájem.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Používám pouze LinkedIn, ale líbí se mi, že se snažíme o sdílení odborných informací s širokou veřejností.