Hladina molekul napoví při léčbě leukemie | EkonTech.cz


Hladina molekul napoví při léčbě leukemie

Technik
8. 1. 2017 - 9:23

Vědci z Brna udělali v boji s leukemií další krok kupředu. Pomocí měření hladiny molekul, které regulují činnost buněk imunitního systému, mohou odhadnout, jak bude pacient reagovat na moderní léčbu.

 

Nově patentovaná metoda na výzkum nemoci, pro kterou je typické přemnožení nezralých a nefunkčních bílých krvinek, je zásluhou výzkumníků brněnského Středoevropského výzkumného institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) a pracovníků Fakultní nemocnice Brno. Rozdílná reakce pacientů na léčbu jednoho z nejčastějších typů leukemie, chronické lymfocytární, bývá jednou z nejčastějších potíží při boji s touto nemocí. Díky nové metodě budou moci lékaři předvídat, jak bude pacient na léčbu nádorového onemocnění reagovat.

Za vznikem leukemie může být nekontrolované množení buněk imunitního systému, B-lymfocytů, které jsou běžně zodpovědné za ochranu před infekcí. Rozeznávají ji pomocí receptorů nazývaných B-buněčné receptory, tedy molekul na svém povrchu. Ty dají buňce při setkání s infekcí signál k množení. Právě tato signální dráha je při vzniku nemoci nesprávně regulována a některé moderní léky jsou založené na jejím blokování. Aktivitu signální dráhy řídí molekuly microRNA a právě jejich hladinu odborníci měří. U pacientů, kteří mají hladiny těchto molekul nízké, pak mohou lékaři očekávat agresivnější podobu nemoci a horší reakce na léčbu. Leukemie je v dnešní době u řady pacientů léčitelná. Záleží však na jejím typu a stadiu pokročilosti. Léčebné postupy jsou tak u pacientů velmi individuální. Pomocí chemoterapie jsou pacientům podávány léky, které ničí rychle se množící buňky včetně nádorových. Ničení leukemických buněk pomáhá také terapie steroidy a radioterapie. Zbývající leukemické buňky jsou pak často ničeny pomocí transplantace.

Využití nového patentu při léčbě nemocných v praxi nyní závisí na dohodě odborníků s komerčním partnerem. Její autoři z CEITEC nadále pracují na výzkumu vzniku leukemie a látek, které ji mohou blokovat.

CEITEC (Central European Institute of Technology) je Středoevropský výzkumný institut zaměřený na oblasti výzkumu živé přírody, pokročilých materiálů i technologií. Projekt, který Evropská komise schválila v polovině roku 2011, je spoluprácí mezi brněnskými univerzitami (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a výzkumnými centry (Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky a Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Jeho hlavním posláním je podpora vědy a vzdělanosti na jižní Moravě tak, aby její výzkumníci dosahovali objevů na celosvětové úrovni.  Prostředkem je kvalitní zázemí a pracovní podmínky pro výzkumníky. Příkladem může být zprovoznění laboratoří při VUT v září 2016. Nové prostory pro výzkum nanotechnologií a pokročilých materiálů může využívat až 250 vědců.

Co je předmětem výzkumu vědců z CEITECu?

·       Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

·       Pokročilé materiály

·       Strukturní biologie

·       Genomika a proteomika rostlinných systémů

·       Molekulární medicína

·       Výzkum mozku a lidské mysli

·       Molekulární veterinární medicína