HLEDÁTE DVEŘE DO SVĚTA PROGRAMOVÁNÍ? ZAKLEPEJTE NA TY S NÁPISEM EMBEDIT | EkonTech.cz


HLEDÁTE DVEŘE DO SVĚTA PROGRAMOVÁNÍ? ZAKLEPEJTE NA TY S NÁPISEM EMBEDIT

Rozhovory / programování / Java Trainee
1. 12. 2019 - 21:23

Kamil Ševeček je ten, který bere za kliku a otevírá dveře studentům do světa informatiky programování. Pracuje v EmbedIT jako senior programátor a vedoucí Java Trainee Programu. Spolupracuje také se sdružením Czechitas, kde učí holky a paní programovat.

S Java Trainee Programem se neutopíte v žádném softwarovém projektu

Na jaké pozici pracujete a co je Vaší pracovní náplní?

Pracuju jako senior programátor ve společnosti EmbedIT. Vedu skupinu 10 talentovaných lidí, 6 žen a 4 muže, kteří se chtějí stát junior programátorkami a programátory. Mým úkolem je začlenit je do procesu vývoje softwaru. Nazvali jsme to Java Trainee Program a jsou to vlastně otevřené dveře do pro gramátorského světa.
 
Co je úkolem šéfa týmu Java Trainee Programu?
 
Jsem částečně mentor, částečně učitel a vedoucí týmu. Připravuji výukový plán, vedu přednášky, pomáhám s programátorskými oříšky, ale starám se i o pohodu a motivaci svých členů týmu.
 
Představte nám prosím Java Trainee Program, co se v něm všechno odehrává, kdo jsou jeho účastníci a jak se do něj dostanou? Jaká je v něm Vaše role?
 

Na dnešního junior programátora je kladeno hodně požadavků. Už to není jenom umět naprogramovat piškvorky nebo úkolníček. Od juniora se očekává, že umí pracovat s Gitem, vytvářet webové stránky, že potkal webový server a orientuje se v databázovém jazyce SQL. Zkušení programátoři rádi nově příchozího zaučí a odpovědí na otázky, ale když nováček ani netuší, na co se zeptat, je těžké se do tohoto světa dostat. A to je přesně důvod, proč jsme v EmbedITu vytvořili Java Trainee Program. Není pro úplné začátečníky, ale s pár semestry programování ze školy nebo z Czechitas můžete být ideálním kandidátem. Očekáváme základní algoritmické myšlení a katapultujeme účastníka na úroveň junior programátora, který se neutopí ve fungujícím softwarovém projektu. Ideální je to tedy pro absolventy technické vysoké školy. Program jsme otevřeli v září 2019 na 6 měsíců a máme v plánu otevřít další běh opět v září 2020. Stačí sledovat stránky EmbedIT.com v květnu až červenci.

”Jsem moc rád, že můžu pomoct dalším lidem, aby rozvinuli svůj talent a vybudovali ještě lepší svět díky počítačům.“
 
Co všechno u Vás absolventi mohou zažít, naučit se, získat?
 
Java Trainee Program je klasický zaměstnanecký poměr, ovšem s počátečními 6 měsíci výuky. Máme 2 dny v týdnu studijní a 3 dny samostatnou práci. Začínáme s malými prográmky v Javě, postupujeme na webové aplikace, Spring Framework, Hibernate, REST API. Já jsem tedy 2 dny lektor a zbylé 3 dny mentor. Je tu fajn atmosféra, účastníci se nebojí ptát, ale otázky dost často pokládám naopak já a nechávám je, aby sami zjišťovali odpovědi.
 

Můj první počítač? Tátův krásný, šedý, malý Didaktik Gama

Řekněte prosím krátce i svůj příběh, co jste studoval, jak jste se dostal do EmbedIT, jaká byla vaše cesta na pozici, na které dnes jste.

Táta si koupil počítač v roce 1989. Byl to Didaktik Gama. Krásný, malý, šedý. Připojoval se na televizi. Taťka si myslel, že si na něm bude evidovat součástky na auto v tabulkovém procesoru. Jak se mýlil! Didaktik byl okamžitě obsazen mnou a mým bratrem a už jsme ho nevydali. Později jsem chodil na matematické gymnázium, kde jsme měli fajn učitele na informatiku, a pak na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Už na gymnáziu jsem doučoval matematiku a na univerzitě vedl semináře z programování. Spojení programování a učení se držím pořád. Baví mě to a věřím, že to baví i moje posluchače.

Na jakých dalších projektech se ještě podílíte a proč?

V roce 2015 jsem kontaktoval Ditu Přikrylovou a zapojil jsem se do neziskovky Czechitas, která vzdělává ženy v IT. V rámci Czechitas vedu večerní kurzy Javy. Jde zhruba o ekvivalent 2 semestrů výuky programování na vysoké škole. Pokud to absolventky i nadále baví, mohou si najít práci v mnoha IT fi rmách. Nabídka je sice široká, u nás v EmbedITu jsme ale cítili, že chybí vstřícné vstupní pracovní pozice. Proto jsme pro zájemce o práci u nás připravili Java Trainee Program.

Za 20 let bude každé povolání IT povoláním

Čím je společnost EmbedIT jiná než ostatní?

EmbedIT je tzv. software house. Tedy výrobce software. Máme exkluzivního zákazníka, a tím je Home Credit, především v Asii. Jsme ale česká fi rma, což má výhodu, že všechna rozhodnutí ohledně vývoje můžeme dělat my zde v Česku. Je skvělé, když dostanete volné ruce a můžete používat technologie, které vám přijdou pro daný problém nejlepší. Mnoho finančních institucí je hodně konzervativních, EmbedIT je ale velmi dynamická fi rma a nebojí se změnit i letité postupy, pokud už nevyhovují.

Chtěl byste čtenářům ještě něco vzkázat?

Jedna velmi chytrá dáma jednou řekla, že do 20 let bude z dnešního pohledu každé povolání IT povoláním. Zamyslím-li se, jak svět vypadal v roce 1999, kdy mobilní telefon byla cihla na volání, internet používali jen nadšenci na univerzitách a spousta současných zaměstnání vůbec neexistovala, můžu jen souhlasit. Jsem moc rád, že můžu být u toho a pomoct dalším lidem, aby rozvinuli svůj talent a vybudovali ještě lepší svět díky počítačům.

Kamil Ševeček (1981) Nadšenec do počítačů a pedagogiky. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a po skončení magisterského studia se přesunul do Velké Británie, kde pracoval pro cambridgeskou univerzitu. Po návratu do Česka se živil jako lektor fi remních kurzů Javy a nyní pracuje jako Java vývojář ve společnosti EmbedIT. Ve volném čase se zajímá o vesmír, fyziku a historické počítače, na jednom z nichž sám v roce 1989 začínal.