Inovace znamená udržení relevance ke společnosti. | EkonTech.cz


Inovace znamená udržení relevance ke společnosti.

Rozhovory / nestlé / inovace
3. 5. 2020 - 20:21

Proč je důležité nacházet nová řešení v potravinářství a jak takové změny ovlivňují náš každodenní život? Společnost Nestlé se intenzivně věnuje inovacím a ty nejzajímavější nám představil Pavel Moravec, který stojí v čele HR a IT/IS oddělení.

Proč je vlastně potřeba inovovat potravinářský sektor?

Potraviny a jejich problematika se dotýká náš všech. Nejedná se o produkt navíc, ale o jednu ze základních nezbytností každého člověka. Potraviny mají dramatický dopad na celý svět. Nejedná se jen o produkt nebo službu samotnou, ale o celou sféru získávání potravin, jejich zpracování a přepravu, ale i jejich vliv na náš život a to, jak se cítíme. Nedílnou součástí je také hospodaření s vodními zdroji, využití hnojiv a jiných chemikálií, provázanost s okolním prostředím – tedy celková udržitelnost modelu získávání a výroby potravin.

Zaměřujete se v Nestlé více na inovace produktů nebo samotných procesů potřebných pro tuto tvorbu?

Oblast inovací je komplexní multidisciplinární záležitostí. Primární je pro nás inovace produktu, který naplní očekávání a přání široké společnosti. Celá problematika však jde ruku v ruce s inovacemi jednotlivých procesů, protože široká společnost není jediná, kdo určuje, co chce. Častokrát je firma tím, kdo pomůže klientovi definovat, co by měl chtít. Jedná se tedy o dialog produkující organickou změnu – inovaci. Pokud bych měl jmenovat tři stěžejní oblasti, na které se zaměřujeme, jsou jimi rostlinná strava, obalové materiály našich výrobků a udržitelnost jako taková.

Proč jsou vlastně inovace pro Nestlé tak důležité?

Každá firma, která chce přežít, musí inovovat. Inovace znamená udržení relevance ke společnosti. Působíme na trhu již 150 let a za tu dobu jsme prošli mnohými procesy, které nám dokázaly, že inovace jsou nezbytné na cestě k úspěšnému fungování. Nestlé je industry leader v oboru potravinářství, a to nám dává jedinečnou možnost ukázat spotřebitelům, obchodním partnerům, ale i konkurenci, co je v našem oboru možné a zasadit se tak o vylepšení našeho odvětví.

Jaký cíl mají vaše aktivity směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu spotřebitelů?

Nestlé se snaží kultivovat celý segment potravinářství a tím zlepšit fungování celé naší společnosti jako celku. Chceme spotřebitelům nabídnout přidanou hodnotu a dokázat, že pokud se do inovací zapojí velký hráč, je možné dokázat v podstatě cokoliv. Inovace, kterým se věnujeme, mají také mimo jiné za úkol představit změnu jako mainstreamovou záležitost, napříč různými zeměmi a společenskými vrstvami, nikoli jako prémiový koncept pouze pro několik vyvolených jedinců. Udržitelnosti se věnujeme také v rámci nakládání s vodou, dopad na zemědělství a výživa náš všech jsou pro nás stěžejními otázkami.

Jak reaguje Nestlé na inovační trend rostlinné stravy?

Uvědomujeme si, že sociodemografické aspekty ovlivňují naše smýšlení o konzumaci živočišných a rostlinných proteinů. Lidé potřebují protein, aby žili. A my si klademe za cíl najít takovou cestu, která naplní tuto potřebu v maximální možné míře, ale vezme v potaz také environmentální, etické a zdravotní aspekty a celkový dopad na naši populaci. Aktivně se věnujeme tomu, jaký protein a jakou cestou ho získáváme a výzkumné aktivity probíhají i na poli dalších potravin z rostlinné sféry.

Jakého největšího posunu dosáhlo Nestlé v oblasti obalových materiálů?

Znovupoužitelnost, recyklace a rozložitelnost obalů jsou v Nestlé hojně diskutovanými tématy.Co se týká konkrétních aktivit na poli rozložitelnosti materiálů, zaměřujeme se především na PHA polymery, které se prozatím jeví jako nejlepší odpověď na biodegradabilní otázky. V oblasti recyklace stojí jistě za zmínku skutečnost, že Nestlé bylo spoluzakládajícím členem systému EKO-KOM (pozn. red. sdružení zajišťující plnění povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů) a zasadilo se tak o plošné šíření povědomí o recyklaci. V letošním roce také naše společnost uvolnila 2 mld. švýcarských franků pro hledání inovativního řešení v oblasti recyklovatelnosti obalů a nastartování celé nové ekonomiky, která se zaměří právě na tuto problematiku.

Kde se nachází vaše R&D centra? A jak rychlá je implementace výsledků výzkumu napříč zeměmi, ve kterých Nestlé působí?

Máme tu výhodu, že náš výzkumný tým je složen z odborníků napříč národnostmi a díky naší velikosti a zkušenostem můžeme využít nepřeberné množství kvalitních zdrojů dat a informací k dalším výzkumným aktivitám. S širokou působností Nestlé souvisí také možnost implementovat výsledky nejnovějších výzkumů v různých národních a přírodních podmínkách a tím zajistit nejvyšší možnou míru úspěšnosti na poli novinek a inovací.

Náš výzkumný ústav ve švýcarském Lausanne, ve kterém působí 50 vědců, se například věnuje právě problematice obalových materiálů. Nejedná se však o uzavřený výzkum na bázi teorie, ba naopak – tito odborníci spolupracují s firmami, univerzitami a dalšími subjekty z praxe a společně hledají a tvoří skutečně aplikovatelná řešení.

Dokáže Nestlé v inovacích držet krok se start-upy?

V Nestlé věříme tomu, že spolupráce startupů a velkých hráčů je cesta, kterou bychom měli jít. Bez zázemí, zkušeností a financí společnosti jako je například Nestlé, mají nově vznikající subjekty velmi těžkou cestu na výsluní. Můžete mít sebelepší nápad, pokud však vedle vás není někdo, kdo vám pomůže s implementací a zaběhnutím vašeho projektu, s velkou pravděpodobností přijdete o možnost změnit svět kolem vás.Tvorba firemního ekosystému a assembly modelu je pro nás právě z toho důvodu směr, kterým se chceme vydat. I to je jeden z důvodů proč jsme se rozhodli spolupracovat například s českým projektem MIWA, který představuje komplexní řešení nejen bezobalového nákupu, ale také distribuce potravin. 

Proč by se mladí inovativní lidé měli zajímat o práci v Nestlé?

Práce v Nestlé představuje zaměstnání s přesahem. Dobrá mzda, zvučné jméno a bohatý seznam benefitů totiž není to jediné, co svým zaměstnancům naše firma poskytuje. Ti, kteří u nás pracují, mají navíc možnost realizovat své sny a nápady. Schopnosti jsou bezesporu důležité, ale bez dostatečného zázemí je těžké plně je rozvíjet. Věřím, že je důležité, aby lidé sami posoudili, jak moc jsou sliby o seberealizaci a “záchraně světa” v rámci jednotlivých firem reálné. Dnešním náborovým trendem je právě zacílení na osobní rozvoj a vyšší míru ovlivnění světa. Od slibů k realizaci však vede dlouhá cesta, a ne každá firma dokáže tyto sliby splnit. Důvěra je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného byznysového a kariérního partnera.

Pavel Moravec

Do Nestlé nastoupil již v průběhu studia a od logistiky se posunul až na svou nynější pozici ředitele HR a IT/IS pro Českou a Slovenskou republiku. Vystudoval práva, ale postupně objevil kouzlo IT světa, který by rád přiblížil i humanitně zaměřeným lidem.