IT = Inovace přinášená do všech oborů, které kolem nás jsou | EkonTech.cz


IT = Inovace přinášená do všech oborů, které kolem nás jsou

Rozhovory / FI MU / inovace
22. 5. 2020 - 7:03

Informační technologie jsou neodmyslitelně spjaty s inovačními tendencemi napříč obory. Barbora Bühnová nám přiblížila samotnou IT sféru, ale i studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde působí jako proděkanka.

KDO NEINOVUJE, TEN ZASPÍ

Jak souvisí IT s inovacemi v dalších odvětvích?

Jak uvádí George Colony z Forrester Research: „V budoucnu budou všechny společnosti IT (softwarovými) společnostmi.” Skutečně, IT přináší inovaci do všech odvětví, ať jde o zdravotnictví, automobilový průmysl či obyčejnou cukrárnu. IT dnes hraje významnou roli i pro firmy na první pohled nespojované s informačními technologiemi, protože jsou to právě informační technologie, které dokáží realizovat naše nápady na efektivnější výrobu, marketing, či předvídání budoucího vývoje trhu.

Je tedy vůbec možné inovovat bez zapojení IT složky?

Bez IT lze inovovat, ale jde to velice obtížně, a pokud chcete zůstat jako organizace konkurenceschopní, zapojení IT se nevyhnete. IT zrychluje inovační smyčku a významně šetří zdroje – finanční, lidské, materiálové a hlavně časové. Stejně tak nám tento obor dává šanci uskutečnit procesy, které by jinak nebylo možné vyzkoušet. Například ve zmíněném automobilovém průmyslu jsou pěkným příkladem crash testy, které se v posledních letech od fyzických vozů přesunuly do digitálního simulovaného prostředí, kde máme možnost podrobně sledovat všechny důležité proměnné, aniž bychom rozbili stovky aut. A i IT složka využívaná při samotném řízení auta je dnes stěžejním inovačním prvkem v automobilovém průmyslu.

IT = KREATIVITA

Můžeme považovat IT za kreativní obor?

IT je, stejně jako matematika, oborem soustředícím se na problem solving, hledání nejlepšího řešení určitého problému. A to je jedna z nejkreativnějších aktivit, kterým se člověk vůbec může věnovat. Je škoda, že například ve školách je přístup právě k této problematice dosti striktní – prezentuje se pouze jedno správné řešení, a to ne tak docela koreluje s realitou. Je třeba uvědomit si, že při hledání té nejlepší cesty narazíme na varianty, z nichž každá je nejlepší v určitém ohledu.A v momentě, kdy tu nejlepší cestu najdeme, je naším cílem popsat ji tak, aby ji za nás mohl udělat počítač a my nemuseli dané věci věnovat všechen náš čas. 

Pro koho je obor IT ideální? Proč by se měli studenti věnovat právě tomuto oboru?

Informační technologie jsou oborem, ve kterém najde uplatnění skutečně téměř každý, s jakýmkoli profesním profilem. Člověk se může věnovat programování, řízení projektů, definování požadavků na systémy, dohledu nad počítačovou bezpečností, vymýšlení nových produktů a jejich využití, či navrhování architektury celkového řešení. IT je dle mého názoru podobně širokou oblastí jako například zdravotnictví – existuje široká škála různých specializací, do kterých se člověk může profilovat.

Poptávka po IT pracovnících je rok od roku vyšší a bohužel se nám nedostává kvalifikovaných odborníků v tomto oboru, a to i přes atraktivitu oboru a vysoké finanční ohodnocení. Proto je důležité povzbudit studenty k vyššímu zájmu o studium informatiky, a o to se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) snažíme i díky široké škále aktivit pro středoškoláky. 

O INOVACÍCH ZA POMOCI INOVACÍ

Čím je výuka na FI MU jedinečná?

Unikátní je jistě díky snaze reflektovat aktuální vývoj v praxi, při zachování velmi kvalitní základny fundamentálních znalostí, na kterou však navazujeme intenzivním kontaktem s reálnými typy problémů. Snažíme se přivádět experty z praxe do samotné výuky a studentům dáváme možnost pracovat na závěrečné bakalářské a diplomové práci v některé z našich partnerských firem. Nově také zavádíme profesní studijní programy, v rámci kterých studenti stráví téměř celý semestr na stáži.

Na FI MU lze studovat na magisterské úrovni například kyberbezpečnost, vývoj počítačových her, umělou inteligenci, počítačovou grafiku či vizualizace, což jsou vysoce dynamicky rozvíjející se obory IT. K výuce přistupujeme komplexně i v tom směru, že spolupracujeme s dalšími fakultami. Oproti ryze technickým univerzitám tak dokážeme studenty již v rámci studia připravit na budoucí nezbytnou spolupráci s kolegy z dalších odvětví. 

Jak se celkově změnila výuka IT v posledních 10 letech?

Dovolím si říct, že markantně. Ať už je to právě propojením teorie s praxí nebo i zahrnutím atraktivních a aktuálních témat do studijních programů naší fakulty. Příkladem může být specializace herního vývoje, která reflektuje silnou základnu firem pro herní vývoj v České republice, nebo zaměření na kyberbezpečnost díky spojení s klíčovými národními institucemi, firmami a mimořádnými výzkumnými týmy, které v této oblasti na FI MU máme. Jsme také rádi, že se rok od roku zvyšuje procento dívek, které na FI MU studují.

Celkově máme radost, že se nám díky pestrým profilům našich studentů daří reagovat na globální výzvy, které v rámci digitalizace v posledních letech vyvstaly, což se promítá i do společenské relevance výzkumu, který se na FI MU daří realizovat. 

Barbora Bühnová
Absolventka programu Informatika a proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky MU.Spoluzakladatelka Czechitas, neziskové organizace pro popularizaci a vzdělání v IT.

Foto: FI MU