Jak udržet seniory v zaměstnání? | EkonTech.cz


Jak udržet seniory v zaměstnání?

Technik / senioři / ekonomika
23. 7. 2019 - 11:03

Starší lidé jsou stále početnější součástí pracovní síly. Mají cenné zkušenosti, dovednosti i vědomosti, které zaměstnavatel potřebuje. K jejich udržení v zaměstnání i v pokročilém věku podstatně přispěje vstřícnost zaměstnavatele, informovanost, a také respekt vůči seniorům v zaměstnání.

Lidstvo stárne. A senioři se stávají stále významnější součástí pracovní síly. Například na Novém Zélandu je podle údajů OECD téměř 79 procent lidí ve věku 55 až 64 let zaměstnaných. Podle Tima Bentleyho z novozélandské Massey University bude v dohledné době stále více důležité, aby zaměstnavatelé udrželi seniory v zaměstnání. Bentley se svými spolupracovníky zjišťoval, jaké faktory by mohly seniory přesvědčit, aby i nadále zůstali ve své práci.

Výzkum zahrnoval 1238 novozélandských zaměstnanců, jimž bylo 55 a více let. Na výzkumu se podíleli odborníci australských univerzity Massey University, Auckland University of Technology (AUT), University of Waikato a Edith Cowan University.

Bentleyho tým nabízí čtyři rychlé a relativně snadné triky, s jejichž pomocí si zaměstnavatelé mohou udržet na výplatní pásce seniory. Jsou to 1. flexibilní pracovní podmínky, 2. školení managementu a zaměstnanců osobních oddělení k tomu, aby si byli vědomi důsledků stárnutí a vyššího věku zaměstnanců, 3. všemožná podpora pozitivního přístupu ke starším zaměstnancům vrcholným managementem a 4. zavedení programů mentoringu mezi staršími a mladšími zaměstnanci.

Podle Bentleyho jejich studie jasně ukazuje hodnotu organizační podpory starších zaměstnanců. Zároveň prý ani v jednom případě nejde o nákladné opatření. Flexibilní pracoviště, informovanost o seniorech a respekt vůči starším zaměstnancům nestojí mnoho, ale přinášejí cenné výsledky. Jsou to dobré nástroje pro zaměstnavatele, kteří chtějí udržet zaměstnance, vlastně libovolného věku.

Zaměstnavatelé mají v dnešní době stále větší problémy s nedostatkem pracovní síly. Práce v pokročilém věku je navíc i v zájmu seniorů, protože odchod na odpočinek často přináší finanční komplikace. Pro zaměstnavatele jsou starší zaměstnanci rovněž cenným zdrojem zkušeností, dovedností a vědomostí. Výzkum mezi seniory zároveň ukazuje, že lidé starší 60 let mají sklon zůstávat v zaměstnání, pokud k tomu mají vyhovující podmínky.

Bentley s kolegy zjistili, že u většiny studovaných zaměstnavatelů byla jen nízká úroveň diskriminace zaměstnanců kvůli jejich věku. Zároveň se ale ukázalo, že i slabá věková diskriminace výrazně snižuje šance na udržení seniorů v zaměstnání.

Zdroj: Massey University