Jak to vidí kariérní centra - Kamila Hýbnerová | EkonTech.cz


Jak to vidí kariérní centra - Kamila Hýbnerová

Rozhovory / rozhovory / kariérní centra
3. 5. 2023 - 15:28

KAMILA HÝBNEROVÁ Vedoucí Poradenského a kariérního centra Ostravské univerzity

1. Vyhledávají studenti praxe, stáže, trainee programy při studiu?

Díky našemu kariérnímu portálu máme zpětnou vazbu, o které programy mají studenti zájem.

2. Spolupracujete v rámci KC s konkrétními zaměstnavateli?

Ano, vítáme pracovní nabídky na stálou práci, ale i na praxe, stáže a trainee programy.

3. Volí studenti své první zaměstnání v souladu se studovaným oborem?

Určitě je to pro studenty cíl, nicméně v některých oborech není dostatečná nabídka a jsou nuceni učinit jinou volbu. Pokud naleznou zaměstnání v oboru, budou spokojeni.

4. Jaké faktory u studentů rozhodují při výběru zaměstnání?

Work-life balance, stabilita, možnost cestovat.

5. Zajímají se studenti v rámci aktivit KC i o podnikání? Máte nějaké možnosti, jak je při startu podnikání podpořit? (projekty, soutěže, přednášky)

Realizujeme workshopy na téma podnikání, ve spolupráci s externími subjekty.

6. Jaké kariérně-poradenské akce plánujete na rok 2023?

Kariérní festival Za kariérOU (živý festival, kde se setkávají studenti se zaměstnavateli z různých oborů), poradenské workshopy.

7. Jaké akce vašeho KC jsou mezi studenty nejpopulárnější?

Individuální konzultace s kariérní poradkyní a koučkou. Workshopy na téma efektivní učení a sebepoznání.

8. Jaké jsou nyní možnosti pro vycestování během studia? Je stále zájem o Erasmus a podobné?

Erasmus, VIA, OU AID a v plánu jsou i další programy. Zájem o vycestování v rámci Erasmu je stále.

9. Jaké jazyky jsou mezi studenty posledních ročníků populární? 

Angličtina, němčina, španělština, francouzština.

10. Kde získávají studenti tipy na nabídky zaměstnání?

V kariérním portálu Job Teaser.

11. Jaké akce, jež potenciální zaměstnavatelé nabízejí, jsou mezi studenty nejoblíbenější?

Spolupracující organizace nabízí řadu zajímavých workshopů, nicméně zájem studentů o tyto akce není velký. Očekáváme účast na kariérním festivalu Za kariérOU 2023, kde budou potenciální zaměstnavatelé prezentovat své nabídky pro studenty a absolventy a také workshopy s různou tematikou.

12. Jste se svými absolventy pravidelně v kontaktu?

Ano, zasíláme pravidelný newsletter, zveme je na univerzitní akce.

13. Využíváte absolventy vaší školy v rámci projektů pro studenty?

Ano, využíváme. V rámci propagačních i vědeckých projektů. Absolventi se zajímavým příběhem vystoupí i na kariérním festivalu Za kariérOU 2023.