Jak to vidí kariérní centra - Olga Soboleva | EkonTech.cz


Jak to vidí kariérní centra - Olga Soboleva

Rozhovory
3. 5. 2023 - 15:17

OLGA SOBOLEVA Ředitelka Centra kariéry a praxí, Panevropská univerzita

1. Vyhledávají studenti praxe, stáže, trainee programy při studiu?

Ano, máme několik společností dle rámcové dohody o spolupráci, které nabízejí jak praxi, tak i stáže v zahraničí. Nejvíce se studentům líbí právě trainee program v největších a nejznámějších firmách na trhu.

2. Spolupracujete v rámci KC s konkrétními zaměstnavateli?

Máme většinou zaměstnavatele dle různých oborů, pokrýváme každý obor na univerzitě kvalitním ověřeným zaměstnavatelem, se kterým máme smlouvu o spolupráci. Ale studenti si můžou vybrat praxe i mimo smluvní partnery. Studenti sami přichází se svou nabídkou firmy a kariérní centrum pak oslovuje určitou firmu s možností podepsat rámcovou dohodu. Nejdůležitější je, aby to byla ověřená a kvalitní společnost.

3. Volí studenti své první zaměstnání v souladu se studovaným oborem?

Většina ano, dle dotazníkového šetřeni je to 70 ku 30. Chtěli bychom zvětšit toto procento na 90 ku 10. Proto se snažímespolupracovat s firmami, které mají více oddělení ve svém oboru a jsou schopné vyhovět žadatelům (studentům) různými nabídkami.

4. Jaké faktory u studentů rozhodují při výběru zaměstnání?

První nejdůležitější faktor dle ankety, který hraje roli pro studenta, je možnost se rozvíjet ve firmě, kam se hlásí, v perspektivě 3 až 5 let. Další faktor je uplatnění dle specializace v oboru. Třetí zásadní věcí je to, co nabízí společnost zaměstnancům jako odměny, ptají se na bonusy, benefity, motivace apod. Neméně důležitý faktor je výplata, někde se stává, že plat není tak zajímavý ve vybraném oboru, a proto studenti hledají možnost se rozvíjet ve vybrané profesi.

5. Zajímají se studenti v rámci aktivit KC i o podnikání? Máte nějaké možnosti, jak je při startu podnikání podpořit? (projekty, soutěže, přednášky)

Ano, máme. PEUNI je profesně zaměřená univerzita, proto je to naše gró. Ve výuce používáme často podnikatelský plán jako jádro diplomových prací – jeho možnou implementaci. Často pozorujeme, jak se z akademických plánů stávají opravdové podniky. Jako bonusy a benefity pro studenty Centrum kariéry a praxí nabízí extra workshopy, kde se studenti dozvědí od úspěšných podnikatelů něco navíc, zjistí, s čím se manažeři potýkají při založení společnosti, při jejich provozování a jaké metody používají při krizovém managementu apod. V předmětu Případové studie dostávají tzv. case study k řešení,někdy za odměnu z regionu, někdy je to s cílem založit vlastní podnik.

6. Jaké kariérně-poradenské akce plánujete na rok 2023?

Dvakrát za měsíc máme workshopy zaměřené na aktivní sebevzdělávání, podporu sebevědomí – trénink s koučem, poradenskou činnost apod. Dvakrát za rok, teď aktuálně 25. dubna v Ostravě a 17. května v Praze, plánujeme Kariérní den.

7. Jaké akce vašeho KC jsou mezi studenty nejpopulárnější?

Kariérní dny, workshopy a vstupy odborníků z praxe do výuky.

8. Jaké jsou nyní možnosti pro vycestování během studia? Je stále zájem o Erasmus a podobné?

Erasmus program nám funguje jako hodinky, máme zájemce a studenty ze zahraničí a naši studenti Erasmus také velmi rádi využívají.

9. Jaké jazyky jsou mezi studenty posledních ročníků populární? 

Španělština, ruština, italština. Angličtina a němčina je klasika.

10. Kde získávají studenti tipy na nabídky zaměstnání?

Máme informační newsletter o pracovních příležitostech, studentům je dostupný v systému UIS.

11. Jaké akce, jež potenciální zaměstnavatelé nabízejí, jsou mezi studenty nejoblíbenější?

Open day ve firmě, workshopy ve firmách a kariérní dny ve firmách. Výjimkou nejsou ani případové studie z regionu či z firem, dle kterých studenti řeší konkrétní challenge pro potenciálního zákazníka. Výzkumná činnost nechybí, akce typu „zjištění analýzy dopadu“ šité na míru jsou velmi populární ve spolupráci s vybranou společností.

12. Jste se svými absolventy pravidelně v kontaktu?

Ano, každý den, jak osobně, tak přes koordinátory, také máme schůzky se studentskou radou, newslettery a další možnosti.

13. Využíváte absolventy vaší školy v rámci projektů pro studenty?

Ano, je to podstatné.