Jakub Jusko o startu kariéry v České spořitelně | EkonTech.cz


Jakub Jusko o startu kariéry v České spořitelně

Rozhovory / česká spořitelna / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:37

Jakub Jusko - Team leader

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Se svými studijními výsledky jsem byl spokojený, bakalářské studium jsem zakončoval s lehce nadprůměrnými výsledky. Vždy mě spíše zajímala praxe a školu jsem tedy bral jako vhodné rozšíření a doplnění teoretických znalostí.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky? 

Úroveň bych odhadl na B2. Aktivně jsem ji v posledním ročníku využíval hlavně při psaní bakalářské práce nebo komunikaci s kamarády a spolužáky. Měl jsem vždy štěstí na kvalitní vyučující, a proto jsem se angličtinu učil převážně ve škole, a to ať na střední, nebo na vysoké škole.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Ano, to že chci pracovat v oboru IT jsem věděl již od konce střední školy, a to mi vydrželo i napříč celým studiem vysoké školy. IT je velmi různorodé a dynamické prostředí, kde téměř každý najde oblast, která ho baví. A čistě z pragmatického hlediska – IT je odvětví, které zkrátka nevymizí a poptávka po něm bude vždy vysoká.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Pro začátek kariéry jsem vždy chtěl do zaměstnaneckého poměru kvůli výhodám, které nabízí – jistota, stabilita a možnost se dále rozvíjet a učit od seniorních kolegů. Rád také pracuji v týmu. Určitě se v budoucnu nebráním výzvám v podobě podnikání, nicméně aktuálně necítím, že bych měl potřebné dovednosti a zkušenosti.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Vždy jsem při studiu chtěl zároveň pracovat, proto jsem hledal takové spolupráce, které to umožňují. V tom mi vyšla vstříc právě Česká spořitelna se svým IT Resource Poolem, který je zaměřený na studenty vysokých škol. I přesto, že to bylo náročné, tak mi IT Resource Pool umožnil skloubit práci se studiem tak, aby to bylo zvládnutelné.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Má hrubá očekáváná mzda byla 40-45 tisíc. Částku jsem odvodil pomocí průzkumu trhu práce a také podle mých znalostí a dovedností. Přihlédl jsem také k tomu, že i byť jsem byl pozičně junior, ve Spořitelně jsem již pracoval delší dobu brigádně a zaučení tím bylo mnohem rychlejší. 

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Mého aktuálního zaměstnavatele jsem kontaktoval napřímo na doporučení mého známého. Určitě je však dobré mít možnost kontaktovat napřímo danou firmu pomocí sociálních sítí, v dnešní době tuto úlohu z velké části nabízí třeba LinkedIn, na kterém je Česká spořitelna a její zaměstnanci velmi aktivní.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Pokud jsem aktivně zaměstnání hledal, nejčastějším zdrojem informací byly různé pracovní portály, případně kariérní veletrhy. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl od známého, který v té době již ve Spořitelně pracoval a doporučil mi se na pozici přihlásit.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Myslím si, že to je skvělá možnost, jak může student poznat jednotlivé firmy a dozvědět se něco o uplatnění a pozicích anebo se jen pobavit s konkrétními zaměstnanci nad zajímavými tématy. Z těch, které jsem osobně navštívil je to určitě „Den otevřených dveří“ ve Spořce nebo „Úspěch jako cíl!“ od PwC.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Pocházím z Jižních Čech a do Prahy jsem se přestěhoval tedy již kvůli vysoké škole. To, že zůstanu zde v Praze bylo logickým vyústěním jak studia, tak i pracovních možností. Za prací jako takovou jsem se tedy nestěhoval. Určitě se nebráním stěhování za prací nyní v začátcích mé kariéry, později bych se však nejdříve pokoušel najít kompromis mezi dojížděním a prací z domova.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím MHD okolo 30 minut, což mi přijde přiměřené. Snesitelné maximum si představuji okolo hodiny, ovšem v případě, že by práce umožňovala například 3 dny v týdnu pravidelnou práci z domu, klidně bych dojížděl i déle. Záleží spíše na okolních faktorech jako kolektiv, náplň práce, spokojenost apod.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Na zahraniční stáži jsem doposud nebyl, ale práce v zahraničí mě vždy velmi lákala, a to nejen z důvodu poznat cizí zemi a vyzkoušet si něco nového, ale také mít možnost si zdokonalit jazyk. Rád bych si vyzkoušel ať už delší alokaci v rámci firmy působící v České republice nebo být přímo zaměstnaný v zahraniční firmě. V zahraniční bych chtěl případně strávit alespoň rok.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím, že existuje jen velmi málo lidí, kteří neviděli nějaký reklamní spot či billboard od České spořitelny. Spořitelna na veřejnost velmi jasně komunikuje své cíle ohledně finančního zdraví a podpory všech klientů. Kromě toho také cílí na to stát se technologickou firmou, která si zajišťuje většinu technologií, které využívá. Obě tyto vize již dlouhodobě naplňuje konkrétními kroky jako podpora klientů v oblasti jejich finančního zdraví a podpora firem v konkurenceschopnosti nebo nábor IT specialistů do všech odvětví banky.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Jako základní hodnoty bych zmínil „Spolupracuji“ a „Věřím tomu, co dělám“. Spolupráce je u nás velmi důležitá a je na ní kladen velký důraz, což jde v ruku v ruce s důvěrou v tom, co děláme. Snažíme se vždy o to, aby přidaná hodnota výsledku byla co nejvyšší.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura v relativně nedávně době prošla velkými změnami. Přechodem IT centrály na agilní metodiky se odpovědnost přenesla k jednotlivým lidem a týmům, to na firemní kulturu mělo pozitivní dopad a do určitě míry se rozbil zkostnatělý „korporátní“ duch. Ve Spořitelně nás baví a vidíme smysl v tom, co děláme. To se snažíme přenést i na nově nastupující kolegy.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Asi bych na svém studiu nebo výběru práce nic neměnil. Jediné, co mě mrzí je, že díky celosvětové pandemii nebylo možné využít Erasmu nebo podobného programu.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Sociální sítě jsou dnes již neodmyslitelnou součástí našich životů. Proto je velmi důležité, aby zaměstnavatelé byli aktivní i na těchto platformách a snažili co nejjasněji komunikovat své cíle, strategii a celkově zaujmout široké publikum. V tomto ohledu musím říct, že se mi chování Spořky velmi líbí a jejich kampaně mi připadají nápadité a originální.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Personalizovaná komunikace je dle mého velmi důležitá. Vždy mě potěší, pokud je komunikace osobní a zohledňuje mé potřeby a preference.