Jakub Kadlec o startu kariéry v Allianz | EkonTech.cz


Jakub Kadlec o startu kariéry v Allianz

Rozhovory / Allianz / rozhovory
14. 7. 2023 - 7:42

Jakub Kadlec - aktuálně studuje bakalářský program na Vysoké škole ekonomické – Fakulta informatiky a statistiky, obor Matematické metody v ekonomii, specializace Datové analýzy.

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Dosáhl jsem prospěchového stipendia během prvních dvou semestrů. Můj studijní průměr byl po prvním roce v 5. percentilu nejlepších v rámci oboru, přičemž na DPP jsem nastoupil ve 3. semestru. Následně se můj průměr trochu zhoršil, ale aktuálně se stále pohybuje kolem 1,5, což odpovídá 9. percentilu v rámci fakulty. Své výsledky bych tedy označil za velmi dobré.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Moje úroveň angličtiny se pohybuje na pomezí B2 a C1, přičemž žádný certifikát nemám a hodnotím subjektivně vzhledem k absolvovaným předmětům. Angličtinu jsem se naučil ve škole, kde jsem absolvoval předmět business angličtiny na úrovni B2/C1 a také předmět přípravy na CAE, který byl na úrovni C1. Také jsem chodil na jazykový kurz přibližně 2 roky, hledání informací na internetu také velmi přispělo k mé angličtině.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Ano určitě plánuji pracovat ve stejném oboru, který studuji. Důvod je ten, že jsem si obor vybíral pečlivě na základě mého charakteru, dovedností a silných stránek, které jsem postupně objevoval na střední škole. Vybral jsem si tedy zaměření na datovou analýzu, které mi sedí, baví mě, a tudíž nemám důvod nic přehodnocovat.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Ano věděl jsem, že chci pracovat jako datový analytik, což je profese, kde je dle mého názoru poměrně složité samostatně podnikat. Určitě je to možné, ale přijde mi vhodnější nejdřív začít v zaměstnaneckém poměru, kde je spoustu příležitostí poznat nové lidi, různé přístupy k práci a metody. Pro zaměstnanecký poměr jsem se tedy rozhodl právě kvůli lidem, kteří mě mají co naučit a mohou mi předat své zkušenosti.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem pracoval jako brigádník a nyní tedy jako zaměstnanec na zkrácený úvazek. Naše fakulta podporuje všechny pracující studenty a řekl bych, že toto úsilí získávat zkušenosti z praxe oceňuje. Nebylo pro mě tedy zatím nijak náročné zvládat obojí, protože jak škola, tak zaměstnavatel mi vždy vycházeli vstříc. Studijní průměr se mi při práci o něco málo zhoršil, ale v porovnání se zkušenostmi, které jsem v práci získal, to považuji za malou oběť.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Částku jsem odvodil z ISPV (Informační systém průměrného výdělku), kde se dá zjistit mediánová mzda ve vysoké granularitě pro jednotlivé profese. Následně jsem vzal v potaz, že jsem přeci jen člověk, co nemá tolik zkušeností, takže jsem medián o tento fakt o něco ponížil a dostal jsem se na částku kolem 40 000-50 000 Kč.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval jsem zaměstnavatele přes sociální síť a ani bych tuto možnost nevyužil. Osobně sociální sítě nepovažuji za příliš prospěšné a snažím se jejich využívání vyhýbat, ale je to určitě jeden z potenciálních komunikačních kanálů, které může zaměstnavatel využívat pro komunikaci s veřejností. Přestože nejsem cílová skupina, tak bych tento přístup určitě podporoval. 

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Tipy na nabídky zaměstnání jsem dostával od přátel a spolužáků. Hledal jsem také nabídky na webových portálech jako např. Jobs.cz a podobně. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl od spolužáka a následně jsem zavítal na webovou stránku Allianz, kde jsem se dozvěděl více informací.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Rozhodně si myslím, že jsou přínosné. Sám jsem se účastnil několika akcí, kde společnosti přednášely aktuální témata z praxe jako například princip algoritmů na doporučování obsahu a další. Myslím, že z těchto akcí benefitují jak společnosti v podobě potenciálních uchazečů, tak studenti získáním povědomí o praxi.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ano, musel jsem se přestěhovat z Ústeckého kraje do Prahy, což považuji za nejlepší rozhodnutí svého života. Naneštěstí pracovní příležitosti v Ústeckém kraji nejsou zrovna nejlepší a odráží se to i v tamější atmosféře a náladě lidí. Spíše bych svou situaci popsal tak, že Allianz mi dala možnost přestěhovat se na místo, kde jsem chtěl žít dlouhou dobu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce dojíždím 7 minut metrem, takže i s chůzí se do práce dostanu za 20 minut. Snesitelné maximum by pro mě bylo 30 minut v dopravním prostředku nebo 45 minut celkem.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Strávit část své budoucí kariéry v zahraničí bych nechtěl, protože nejsem typ člověka, co by se vyžíval v budování krátkodobých vztahů s lidmi. Raději budu prohlubovat vztahy s kolegy v Praze, kde máme příjemný přátelský kolektiv. Nicméně kratší školení v zahraničí bych určitě uvítal.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Věřím, že každá společnost by měla usilovně propagovat svoji vizi, protože je to právě vize lepšího světa, která dokáže zaměstnance nadchnout a motivovat jako nic jiného. Allianz v tomto není výjimkou a její vizí je zajištění budoucnosti. Právě proto se Allianz podílí na spoustě progresivních a na budoucnost orientovaných projektů. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, mezi základní principy fungování v Allianz patří zaměření na zákazníka, spolupráce, důvěra a podnikavost. S těmito hodnotami se mohu ztotožnit. Je to právě otevřená a oboustranně upřímná komunikace společně s dobrou spoluprací, díky které panuje v našem týmu přátelská atmosféra, která je pro kolektiv naprosto klíčová.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Nově příchozí zaměstnanci pravděpodobně nejvíce ocení důraz na osobní růst a rozvoj, který je pro dlouhodobou spokojenost zaměstnance velice podstatný. Dle mého názoru je to právě neustálé drobné zlepšování a posouvání se vpřed, které činí lidi šťastnými.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Osobně vnímám sociální sítě spíše negativně jako prostředek prokrastinace, ale je to určitě účinná cesta pro komunikaci s veřejností. Pro některé lidi může být přínosné se seznámit s korporacemi a začít tak pronikat do světa businessu. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Je rozhodně výhodou, pokud zaměstnavatel využívá co nejširší paletu komunikačních kanálů a každý zaměstnanec tak má možnost vybrat si, podle svých individuálních potřeb. Jsem také toho názoru, že nejefektivnější komunikace je při osobním setkání, proto by na ně měl být kladen obzvlášť velký důraz.