„Je nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás“ | EkonTech.cz


„Je nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás“

Rozhovory / CSR / udržitelnost
7. 1. 2022 - 11:54

Společenská odpovědnost firem neboli CSR (Corporate Social Responsibility) je v České republice ještě stále poměrně nezažitým pojmem, avšak její počátky bychom našli již v 30. letech minulého století. U zrodu tohoto konceptu u nás stál Tomáš Baťa, který věřil, že podnikání by mělo být založeno na morálních principech a ukázal, co to znamená být společensky odpovědnou firmou. My jsme si o této problematice popovídali s Peterem Chalupianským ze společnosti Kaufland, který nám vysvětlil, co všechno se pod tímto výrazem skrývá a seznámil nás s projekty, na kterých se v rámci CSR podílí.

Jaké za sebou máte vzdělání?

Studoval jsem na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Konkrétně bakalářský obor Manažerská informatika, na který jsem během magisterského studia navázal oborem Energetika a management. Během studií jsem zároveň využil příležitosti vyrazit do zahraničí a jeden semestr jsem strávil na Kyungpook National University v jihokorejském Daegu. 

 

Jak jste se dostal k oboru CSR ve společnosti Kaufland?

Po absolvování studia jsem pokračoval v oboru a pracoval v IT sektoru. Ve volném čase jsem však realizoval neziskové projekty a chtěl jsem tento koníček spojit i se svojí prací. V té době vypsal Kaufland pozici manažera udržitelnosti. Přihlásil jsem se ze zvědavosti na pohovor, kde mě oslovila možnost vybudovat CSR téměř na zelené louce. Nyní jsem zde skoro 4 roky a za tu dobu jsme dokázali opravdu velké věci.  

 

Čím se CSR zabývá a jaká je celková situace v ČR?

Úlohou CSR, neboli Corporate Social Responsibility, je snižování dopadů podnikání jednotlivých společností na své okolí a životní prostředí. Mezi aktuální témata patří například snižování emisí, redukce plastových obalů či úspora pitné vody. 

Během posledních 3 let pozoruji stále se zvyšující důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Velké společnosti včetně Kauflandu realizují velké množství aktivit napříč celou firmou či zveřejňují obsáhlé Reporty udržitelnosti. Odpovědně přemýšlí i stále více menších firem, které omezují například používání jednorázových plastů.

 

Jaké aktivity v rámci CSR Kaufland realizuje?

V Kauflandu realizujeme široké spektrum aktivit. Stavíme moderní a ekologické prodejny. Ty jsou vytápěny výhradně odpadním teplem z chladících boxů a k jejich osvětlení využíváme úspornou LED technologii. Podporujeme elektromobilitu a u našich prodejen budujeme komunitní zahrady či hmyzí hotely. V naší nabídce naleznete také velké množství produktů s certifikací udržitelnosti. Jako jediný řetězec zároveň nabízíme po celý rok salátovou okurku bez plastového obalu. Ročně tím šetříme až 40 tun plastu. Významné množství plastu jsme ušetřili i odstraněním jednorázového víčka z jogurtů našich privátních značek. Transparentnost našich aktivit podporuje vydání Reportu udržitelnosti, který naleznete na www.rozhodujiciny.cz. Na jeho základě jsme byli několika nezávislými hodnoceními zvoleni jako nejudržitelnější řetězec v České republice.  

 

Peter Chalupianský

je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a od roku 2018 působí na pozici CSR manažera ve společnosti Kaufland. Ve svém volném čase se věnuje sportu, cestování a neziskovým organizacím, jako je knížka “Odposlechnuto v Praze” či projekt www.budemitricet.cz.

 

Podporuje Kaufland i neziskové organizace?

Ano. Jsme generálním partnerem Světlušky, pro kterou jsme za 2 roky během tradičních vánočních sbírek získali již 27 000 000 Kč. Prostřednictvím Fondu Kaufland finanční prostředky do poslední koruny transparentně rozdělujeme mezi nevidomé a lokální neziskové organizace. Otevřeli jsme i první půjčovnu kompenzačních pomůcek v ČR a spolu se zaměstnanci se účastníme i populárních Nočních běhů pro Světlušku. Od roku 2013 jsme hlavním partnerem Centra Paraple. Dlouhodobě podporujeme i Loono, DEBRA ČR, Ježíškova vnoučata, Dejme dětem šanci či organizaci Helppes. Chceme být také dobrým sousedem a podporujeme tak komunitní život ve městech. Spolu s integrační dílnou Kokoza o.p.s. jsme otevřeli již 6 komunitních zahrad u našich prodejen. V místech, kde působíme, budujeme i workoutová hřiště a nově jsme navázali spolupráci s Nadací Via, se kterou budeme prostřednictvím grantových programů podporovat komunitní projekty a zvelebování veřejného prostoru.

 

Jaké digitální technologie se ve společnosti do CSR zapojují?

Digitální technologie hrají výraznou roli například v našich aktivitách na předcházení vzniku potravinového odpadu. Využíváme tzv. systému „autodispo“, který na základě umělé inteligence predikuje poptávku po jednotlivých produktech. Tím eliminujeme možnost lidské chyby při objednávce zboží a zároveň s větší přesností objednáme přesně takové množství zboží, které jsme následně schopni prodat. Dalším nástrojem jsou tzv. digitální cenovky, díky kterým dokážeme pružně změnit cenu. V současné době je využíváme na všech našich prodejnách v oddělení ovoce a zelenina. Jejich výhodou je úspora papíru a efektivita.

 

Na co jste v souvislosti s vaší prací nejvíce pyšný?

Ohlédnu-li se za předchozími téměř 4 roky, které v Kauflandu působím, tak jsem pyšný na velké množství aktivit, které na denní bázi realizujeme. Zaznamenali jsme opravdu obrovský posun. Snižujeme emise, spotřeby energií, rozšiřujeme udržitelný sortiment a spoustu dalších aktivit plánujeme v brzké době realizovat. Vnímám i pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků, zaměstnanců i odborné veřejnosti. Pokud bych však měl vypíchnout jeden projekt, na který jsem doslova srdečně pyšný, tak instalaci defibrilátorů na všechny naše prodejny, distribuční centra, masozávod a  centrálu. Za rok od jejich pořízení již zachránily 5 lidských životů.

 

Co by se podle Vás mohlo/mělo změnit?

Kaufland si do následujících let stanovil ambiciózní cíle. Do roku 2025 chceme snížit množství plastu minimálně o 20 %. Do roku 2030 pak snížíme provozní emise minimálně o 80 %. Podobné závazky si stanovují i další společnosti. Je však nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás. Začít můžeme i pouhým nákupem. Například při výběru ovoce či zeleniny nemusíte používat jednorázový sáček, ale můžete použít náš nekonečný sáček pro vícenásobné použití.