Jeden tým na jedné lodi | EkonTech.cz


Jeden tým na jedné lodi

Rozhovory / T-Mobile / top zaměstnavatelé
23. 8. 2021 - 7:00

Kdo není online, jako by neexistoval – to v dnešní době platí dvojnásob. Jakou roli hraje internetové připojení a chytrá zařízení v procesu transformace naší společnosti?

„Mladá generace je silná a digitalizace je pro ni zásadní,“ vysvětluje důležitost zapojení studentů do procesu digitalizace José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Téměř celý svět přešel do online prostředí. Jak tato změna ovlivnila telekomunikace? 

Pandemie zásadním způsobem ukázala, jak důležitý je rychlý internet a digitalizace společnosti. Naplno také odhalila příležitosti zejména v oblasti vzdělávání nebo digitalizace veřejné správy. Velmi rychle jsme museli reagovat, ochránit naše zaměstnance, přenastavit řadu procesů, umožnit efektivní fungování na home office, a to včetně našich call center. Díky tomu jsme se mohli okamžitě a naplno soustředit na změněné potřeby našich více než 6 milionů zákazníků.

Sledujeme několik silných trendů. Výrazně zrychlila spotřeba dat, naopak jejich cena klesá. Vzrostla potřeba pevného připojení a také nároky na kapacitu a rychlost internetového připojení. Dalším trendem je růst poptávky po chytrých zařízeních, zejména s ohledem na současnou převládající práci i výuku z domova. Se spuštěním sítě 5G roste i zájem o telefony podporující tuto technologii. Také firmy zjistily, že cestou k úspěchu a konkurenceschopnosti se jednoznačně stává digitalizace. 

T-Mobile se podílel na tvorbě tzv. testbedu 5G sítě a Průmyslu 4.0 v Ostravě. Co vedlo k rozhodnutí spolupracovat s ostravskými studenty a výzkumníky? 

Hlavním přínosem 5G není jen samotná přenosová rychlost, ale především ohromná kapacita a stabilita sítě, která tak obslouží mnoho zařízení. Technologie 5G se vyznačují nízkou latencí, tedy malým zpožděním v rychlosti přenosu dat. To dává zásadní možnosti využití v průmyslu, např. v oblasti autonomních vozidel a v digitalizaci výroby a Průmyslu 4.0. 

Chtěli jsme ČR nabídnout místo, kde se dají zažít výhody nové technologie v praxi. Proto jsme vstoupili do jednání s ostravskou VŠB-TUO a vytvořili první tzv. testbed v České republice. Technologie 5G zde umožní vytvářet experimentální továrny budoucnosti, na které budou moci studenti, vědci i firmy testovat možnosti Průmyslu 4.0 a digitalizace. Ostrava byla loni první, nyní přidáváme stejnou spolupráci s pražskou ČVUT a jejím pracovištěm CIIRC a brzo přibudou další.

„Naší vizí je vytvořit z ČR skutečnou gigabitovou společnost, propojenou zemi.”

Individuální zákazníci znají T-Mobile velice dobře. Věnujete se ale také ICT a firemním datovým systémům.  

Již dnes patříme mezi největší ICT hráče v České republice. Pro podnikatele, firmy a instituce dnes nabízíme rozsáhlé spektrum služeb pro oblast ICT, v oblasti cloudových řešení, správy a bezpečnosti firemních dat a informačních systémů. Pro rozvoj Průmyslu 4.0 vytváříme již zmíněné 5G kampusové sítě. Plánujeme v této B2B oblasti nadále výrazně růst.

Měli by se studenti zapojit do procesu digitalizace? 

Je to zcela nezbytné a naštěstí vidíme, že se tak děje. My digitální svět tvoříme, oni jej již od dětství naplno žijí. Je i naší společenskou rolí pomoci odbourávat bariéry v přístupu k internetu, abychom umožnili transformovat vzdělávací systém. V průběhu covidu jsme dávali notebooky a tablety samoživitelům, data zdarma sociálně slabým rodinám. Přidali jsme se k platformě Moonshot, která chce přinést zásadní změny do digitalizace veřejné správy nebo vzdělání. A vytvořili jsme soutěž pro studenty středních škol, jak covid změní jejich život. Jejich příspěvky ukazují, jak silná mladá generace je a jak je pro ně digitalizace zásadní.

T- Mobile udává trendy. Na co se zaměří v roce 2021? 

Aby byla ČR úspěšná, musí to být propojená země. Nejen dálnicemi nebo železnicí, ale také rychlým internetem. A to je naše vize – vytvořit z ČR skutečnou gigabitovou společnost, propojenou zemi. Investujeme proto miliardy korun do optických sítí, které umožní perfektní připojení domácnostem i institucím. Například digitální vzdělávání ukázalo, že školy se bez rychlého internetu neobejdou, rychlost v desítkách Mb/s nestačí. Zároveň budeme investovat do technologií 5G. Zásadní investici jsme udělali loni na konci roku, kdy jsme v rámci aukce 5G frekvencí nakoupili dostatek spektra pro budoucí potřeby našich zákazníků.

Co činí T-Mobile společností, v jejímž čele chcete působit? 

Jsme jeden tým na jedné lodi. Nezáleží na tom, jestli jste z obchodu, financí, IT nebo jiné divize. Je jedno, z jaké jste země. Jestli vyvíjíte produkty, spravujete naše sítě nebo jste na prodejně. Všichni nakonec pracujeme na jedné jediné věci – abychom zákazníkovi dodali to, co potřebuje, abychom ho potěšili, abychom mu obohatili život. Zákazník je v centru všeho, co děláme.

Můžeme se opřít o nesmírně silné zázemí Deutsche Telekomu, o stabilitu a kvalitu sítí, moderní technologie. Naše největší síla je ale v lidech, kteří u nás pracují. Stavíme silné týmy opřené o diverzitu a správné hodnoty.

Chtěl bych využít příležitosti a poděkovat všem kolegům za loajalitu a vytrvalost, kterou prokázali v posledním složitém roce. Většina z nich pracovala z domova, někteří museli být v terénu, ale všichni byli zodpovědní a díky jejich nasazení a energii jsme schopni poskytovat našim zákazníkům takové služby, které potřebují. A na to jsem velice hrdý.

Jaké výzvy s sebou nese vedoucí pozice jedné z největších firem v České republice? 

Soustředím se na tři oblasti. První je strategie a vize celé společnosti, protože se naše odvětví rychle mění a my musíme být na vlně těchto změn. Druhá je customer centricity – chceme v ní být jedničkou na trhu a nastavovat nové standardy. A třetí je pomáhat rozvíjet talent našich lidí a vytvářet silné týmy s potřebnými pravomocemi i odpovědnostmi. Když porostou lidé, poroste i firma.

 
JOSÉ PERDOMO LORENZO
Má více než 20letou manažerskou praxi nejen v oblasti telekomunikací. Mezi jeho působiště se řadí Španělsko, ale také v USA a Paraguay. V roce 2018 se po 8 letech pracovně vrátil do ČR, aby zaujal pozici generálního ředitele T-Mobile.