Kateřina Netíková o startu kariéry ve Fakultní nemocnici HK | EkonTech.cz


Kateřina Netíková o startu kariéry ve Fakultní nemocnici HK

Rozhovory / FNHK / rozhovory
14. 7. 2023 - 7:45

Kateřina Netíková - Zdravotní laborant na Ústavu klinické mikrobiologie FN HK

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Během svého studia na vysoké škole jsem dle mého názoru byla poctivým studentem. Neměla jsem potřebu dosáhnout nejlepších výsledků, protože jsem se nechtěla vystavovat nadbytečnému stresu. Řídila jsem se známým mottem většiny studentů: ,,Hlavně ty zkoušky zvládnout."

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky? 

Na takové úrovni, že se bez obtíží anglicky domluvím. Angličtina nebyla hlavním předmětem, neboť jsme ji měli pouze dva semestry. Avšak pro ty, kteří se anglickým jazykem chtěli více zabývat, nabízela fakulta další možné vzdělávání. Jelikož jsem studovala na gymnáziu, měli jsme na angličtině takzvaný dril, takže jsem s ní nikdy neměla větší problém.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Rozhodně ano, práce mne baví, je zajímavá a velmi užitečná. Člověk má neustálý přístup k novým informacím, má možnost si neustále doplňovat vzdělávání a neusne na vavřínech. Lze shrnout, že se jedná o práci smysluplnou, která mě naplňuje.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Ano, měla jsem představu o práci v laboratoři díky praxím, které jsem vykonávala v rámci studia. O samostatné podnikání nemám zájem. Pro zaměstnanecký poměr jsem se rozhodla z důvodu potencionálně stabilního a jistého zaměstnání.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, ale nikoliv přímo v oboru. Náročné v kombinaci se studiem to nebylo, neboť jsem zvyklá být vytížená.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Tímto způsobem jsem neuvažovala, mým záměrem bylo najít v práci zalíbení a pomáhat lidem.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

V mém případě tomu tak nebylo, na této možnosti bych netrvala.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Kontaktovala jsem emailem mnou vybrané laboratoře.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Ano, zajímavé jsou semináře pořádané naším ústavem pro veřejnost.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Ne a pravděpodobně bych o tom neuvažovala.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi zabere 20 minut pěšky.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Prozatím o tom neuvažuji.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Naše pracoviště slouží nejenom jako mikrobiologická laboratoř pro nemocné, ale zároveň plní funkci vzdělávání studentů i společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano. Orientaci na pacienta a jeho bezpečí, orientaci na efektivní vynakládání prostředků na zdravotní péči, orientaci na spolupráci v oblasti zdravotnictví a školství, orientaci na zaměstnance. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že nově přicházejícím kolegům je věnována péče vedoucí k jejich spokojenosti v práci.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Nic bych neměnila, jelikož vše dopadlo nad rámec mých očekávání.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Vnímám je pozitivně a dle mého názoru se zaměstnavatel prezentuje na vybraných sociálních sítích dobře.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Důležité to pro mě je a v mém zaměstnání tomu tak je.