Kateřina Vodáková o startu kariéry v Kauflandu | EkonTech.cz


Kateřina Vodáková o startu kariéry v Kauflandu

Rozhovory / Kaufland / rozhovory
21. 5. 2023 - 13:39

Kateřina Vodáková - Referentka v oddělení nákupu

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Byla jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Své studijní výsledky na této škole bych ohodnotila tak, že už od nástupu na vysokou školu pro mě nebylo učení prioritou – nazpaměť se učit teorii, sedět u skript a trávit večery v knihovně. Pro mě bylo nejjednodušší pochopit teorii z praxe, a proto jsem velmi ocenila u profesorů příklady právě z praxe. Jsem velmi aktivní a sociální člověk. Z toho důvodu jsem si našla mnoho přátel, účastnila se mimoškolních aktivit, ale zároveň chodila na různé přednášky/akce, které se ve škole organizovaly – Veletrh pracovních příležitostí PEF, přednáška o Motivaci a stimulaci zaměstnanců, Google a Seznam z pohledu PPC reklamy, Dovednosti a rozvoj leadera, ONLINE svět marketingu atd. Rozhodně doporučuji všem studentům se účastnit podobných akcí, které vám do života dají skutečně mnoho.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Když jsem chodila na základní školu, tak byl na výběr pouze jeden cizí jazyk a v mém případě to byla němčina. Jako malá jsem totiž žila v Německu, takže jasnou volbou rodičů byla právě němčina. Chtěli však, abych měla přehled i v angličtině, tak k nám domů docházel 1x týdně na soukromou hodinu pan učitel. Na střední škole jsem měla oba jazyky, ale angličtina byla upozaďována. Na vysoké škole byly opět dva cizí jazyky, ale angličtinu jsem měla pouze jeden semestr. Momentálně se anglicky dorozumím, avšak má silná stránka to není. Velmi ráda cestuji a tam se snažím anglicky komunikovat a sama si poradit.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Už při studiu bakalářského programu jsem věděla, že tímto směrem pokračovat nechci. Při studiu na inženýrském programu jsem z toho důvodu přešla na jiný obor, který mě bavil víc. Obor Projektové řízení mě bavil, i když nějaké předměty byly opravdu náročné, ale postupně jsem zjišťovala, že v praxi mě to nenaplňuje tak, jak jsem předpokládala. Do budoucna však ale nemůžu vyloučit, že bych se k „projekťákovi“ nevrátila. 

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Už na vysoké škole jsem věděla, že po vystudování chci vykonávat zaměstnanecký poměr. Mám však ale jeden podnikatelský sen. Uvidím za pár let, zda si tento sen splním. Pro zaměstnanecký poměr jsem se rozhodla z důvodu toho, že jsem chtěla příležitosti, zkušenosti, dovednosti a získat bohaté cenné rady od těch nejlepších. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, získala jsem pár pracovních zkušeností. Vystřídala jsem během studia brigády, které mi do života daly pracovní, ale i osobní zkušenosti. Se školou to nebyl problém skloubit. Nejnáročnější to bylo vždy kolem zkouškového období, kdy bylo potřeba domluvit se s nadřízenou, abych měla více volna. Ale to nikdy nebyl problém. Záleží na organizaci času, domluvy a vytvoření si rozvrhu, preferencí. 

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Moje očekávaná hrubá mzda byla kolem 35 000 Kč. Částku jsem odvodila dle průměrné hrubé mzdy a radila se s kamarády, o jakém peněžním rozpětí mám na pohovorech mluvit. Bylo mi jasné, že se bude odvíjet od požadovaných zkušeností, náplně práce, ale i od toho, kolik si sama řeknu. 

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem nekontaktovala přes žádnou sociální sít, ale věděla jsem o této společnosti hodně informací, protože jsem ji pravidelně sledovala na LinkedInu. LinkedIn je opravdu skvělá věc a doporučuji každému studentovi vytvořit si na této síti svůj profil. 

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Pracovní nabídky jsem hledala převážně přes webové stránky. Jak už např. na jobs.cz, ale také jsem vyhledávala konkrétní stránky společností a jejich sekci „kariéra“. Stejně tak jsem sledovala profily různých firem na LinkedInu. O současném zaměstnavateli a této pracovní pozici jsem se dozvěděla z webových kariérních stránek společnosti, kde jsem hned reagovala a poté byla pozvána na osobní pracovní pohovor.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Rozhodně si myslím, že ano. Například Veletrh pracovních příležitostí je skvělá věc, který jsem na VŠ pravidelně navštěvovala. Zde je možnost se setkat se zástupci firem, ale především vám to dá možnost osobně se ptát zástupců firem na to, co vás zajímá. Můžete porovnávat firmy, jejich výhody a nevýhody, požadavky jednotlivých pozic a udělat si vlastní obrázek. Výborná byla i dobrovolná hodina, kde jsme s vyučujícím probrali náš životopis, motivační dopis a zkušenosti z pohovorů. Zajímavá byla i možnost vyzkoušet si Assessment Center.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Já se pouze stěhovala od rodičů z Prahy-východ do centra Prahy. Momentálně si asi nedokážu představit, že bych pracovala v jiném městě než v Praze a musela bych se přestěhovat. Kdyby však do budoucna přišla nějaká zajímavá nabídka, tak bych nad tím určitě přemýšlela.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Já osobně do práce dojíždím přibližně 45 minut. Nevadí mi to, protože před bytem nastoupím na tramvaj a před prací vystoupím. Žádné časově náročné přestupování. Myslím si, že cestování v rámci jedné hodiny je v pořádku. Ježdění autem by pro mě také nebyl problém. 

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Zatím jsem na žádné pracovní stáži nebyla. Určitě by mě to však do budoucna lákalo vyzkoušet. Dokážu si představit pracovat v zemi, kde se mluví německým jazykem. 

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Rozhodně ano. Vize Kauflandu je především lidská. Kaufland se snaží neustále komunikovat své hodnoty a aktivity a přichází s mnoha CSR aktivitami. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, firemní hodnoty jsou základem Kauflandu, které formují chování: Výkon – základ úspěchu. Vyžaduje činy, odhodlání, odvahu a nadšení. Dynamika – dynamičnost. Vše se zdokonaluje, nevyhovující optimalizuje. Kaufland je ochoten přijmout změny, prosadit je v praxi a nést za ně odpovědnost. Férovost – férovost je založena na vzájemné úctě a respektu. Je základním kamenem důvěryhodné spolupráce. Jedině férově se může dosáhnout cílů. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

V moderní době je firemní kultura stále a stále důležitější a firmu určitě ovlivňuje. Myslím si však, že nejvíce ovlivňuje nováčky ve firmě a absolventy. Je zcela přirozené, že jsou zaměstnanci prostředím ovlivňováni. Já jsem velmi vděčná za to, že u nás v Kauflandu panuje přátelská atmosféra a nejsou vyžadovány zbytečné formality. 

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Rozhodně ne. Jsem typ člověka, který se snaží myslet na budoucnost a nevracet se do minulosti. Jsem velmi vděčná za to, že jsem tam, kde jsem. Kaufland je moje první větší pracovní zkušenost a vlastně MOJE PRNÍ VOLBA hned po vystudování vysoké školy. Jsem ráda za skvělou vedoucí a tým. Pro mě to dělá opravdu mnoho – když si s týmem přátelsky sednete, odráží se to na provedené práci. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Myslím si, že správně tvořené sociální sítě dokáží mnoho. Jedná se o obrovský trend a zároveň neskutečný způsob pro ovlivňování zákazníka. Kaufland má super obsah – sdílí novinky, dobročinné akce, ale také komunikuje a propaguje nové výrobky a prezentuje firmu. Řekla bych, že zákazníci reagují pozitivně, kampaně se líbí, a to znamená i zvýšení dosahu na sociálních sítích. Kaufland je i první obchodní řetězec v ČR, který má TikTok. Já sama jsem součástí projektu #KauflandAmbsasador a vidím, jak si firma v této oblasti skvěle vede a rozvíjí se. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, určitě to pro mě důležité je. S vedoucí a týmem máme pravidelně 1x týdně meeting, kde řešíme vše – na čem pracujeme, co se nám daří/nedaří, zda máme nějaké problémy či se s něčím potřebujeme svěřit.