Každá filiálka s fotovoltaikou bude mít i o 20 % nižší spotřebu energie z distribuční sítě | EkonTech.cz


Každá filiálka s fotovoltaikou bude mít i o 20 % nižší spotřebu energie z distribuční sítě

Rozhovory / Kaufland / fotovoltaika
12. 5. 2023 - 10:45

Zvýšení cen energií se neprojevilo pouze v soukromém sektoru, s narůstajícími náklady se potýkají i firmy. Společnost Kaufland se rozhodla vyřešit tento problém ekologickou cestou – pomocí fotovoltaických panelů na střechách vybraných prodejen.

O přípravu projektu se stará Tomáš Lovecký, který na nově zřízenou pozici Photovoltaic and e-Mobility Systems Development manažera nastoupil začátkem tohoto roku. Prozradil nám, v jaké fázi je zavádění fotovoltaiky na prodejnách a jak celý proces probíhá. 

Pozice Photovoltaic and e-Mobility Systems Development manažera je v Kauflandu novinkou. Co je náplní vaší práce?

Tato pozice byla vytvořena proto, aby mohl Kaufland dostatečně pružně rozvíjet novou infrastrukturu fotovoltaických elektráren i dobíjecí infrastrukturu, která už nějakou dobu funguje. Starám se o nastavení celého procesu od A do Z. Nejprve musím zajistit, aby byl náš plán realistický z technického, ekonomického i legislativního hlediska. Ověřuji, že máme dostatečné kapacity na projekční a realizační práce a servis. Česká vláda vypsala spoustu poměrně štědrých dotačních titulů, takže součástí mojí práce je i zajistit dosažení finanční podpory.

Budete panely instalovat jen na střechy nebo je chcete umisťovat i jinam? 

Všechny naše prodejny mají ploché střechy, které přímo vyzývají k tomu, aby se na ně fotovoltaika osazovala. U nových prodejen už se s jejím připojením bude počítat předem. Rozhodně nemáme v plánu panely usazovat nikde jinde, třeba na parkovištích nebo zemědělských půdách. Ale parkoviště přicházejí v úvahu jako nejzazší alternativa.

Popíšete nám podrobněji, jak probíhá celý proces implementace fotovoltaických elektráren? 

Vzhledem k tomu, že je moje pozice poměrně čerstvá, se proces teprve vytváří. Už teď ale víme, že od investičního rozhodnutí až po uvedení fotovoltaiky do provozu může celý proces trvat klidně i celý rok. Začíná se kontaktováním provozovatele distribuční sítě v daném místě, kterého musíme požádat o povolení. V současnosti se při rezervování výkonu potýkáme s jistými obtížemi, neboť fotovoltaik přibývá a sítě mají svoje limity. Předtím, než se začne řešit samotná realizace, se musíme ujistit, že daná prodejna vůbec fotovoltaiku unese, čili je potřeba vědět, že je střecha staticky připravená. K tomu je potřeba statický posudek. Pokud se ukáže, že střecha nejde naplno využít, zamýšlíme se nad alternativními způsoby montáže nebo hledáme jakési „ostrůvky“, na něž je možné panely a související technologie instalovat. Potom se vymýšlí celkový koncept. Ten tvořím ve spolupráci s odborníky, inženýry nebo dodavateli. Fotovoltaika totiž nejsou jen samotné panely, ale spousta dalších technologií – střídače, regulátory, dataloggery, které je třeba propojit s elektroinstalací daného obchodního domu. Vytváří se studie proveditelnosti a následně projektová dokumentace pro stavební povolení. Jakmile víme, že stavební povolení získáme, vysoutěžíme dodavatele a žádáme o dotace. 

Kdy se začalo téma fotovoltaiky v Kauflandu řešit?

Tematika fotovoltaických elektráren byla u nás sledována dlouhodobě, až s příchodem energetické krize v roce 2021 ale finanční modely začaly ukazovat, že pro nás má toto řešení smysl. Reálně se o instalaci fotovoltaických elektráren na některé naše prodejny začalo uvažovat vloni. A letos bychom jich rádi nainstalovali a uvedli do provozu 8 až 10. V obdobném tempu plánujeme pokračovat i v následujících letech. 

O jaké úspoře se vlastně bavíme? 

Každá filiálka s fotovoltaikou by měla podle výpočtů mít zhruba o 20 % nižší spotřebu energie z distribuční sítě, protože toto procento si pobočka vyrobí sama. To ale ještě neznamená snížení nákladů o 20 % – tady se nedá říct přesné číslo, protože cena za elektřinu zahrnuje fixní a variabilní složku, přičemž fixní cena pravděpodobně zůstane stejná. Skvělé je, že cca 95 procent námi vyrobené energie prodejny využijí, takže nemusíme uvažovat o použití bateriových systémů a přetoky do distribuční sítě budou minimální. Výkonově se pohybujeme mezi 250 a 450 kWp. 

Řešíte i dobíjecí stanice pro elektromobily. Jaká vylepšení plánujete v této oblasti? 

Cílem je v horizontu 2–3 let poskytnout možnosti dobíjení u každého našeho obchodního domu. Rozvoj dobíjecí infrastruktury je ale poměrně pomalá záležitost, zejména kvůli zdlouhavému procesu připojování k distribuční síti. Každopádně pracujeme na tom, aby dobíjecích stanic u našich filiálek přibývalo.