Kdo řekl, že jsme jen telekomunikační operátor? - Pavla Frindtová z T-Mobile | EkonTech.cz


Kdo řekl, že jsme jen telekomunikační operátor? - Pavla Frindtová z T-Mobile

Rozhovory / T-Mobile / rozhovory
3. 5. 2023 - 20:47

T-mobile už není jen mobilní operátor – nyní společnost pracuje na tom, aby získala pověst plnohodnotného IT&tech Housu, který pracuje s nejnovějšími technologiemi. Mladé talenty proto nově loví na technicky zaměřených univerzitách. O IT trainee poolu a spolupráci T-Mobilu se studenty jsme si povídali s Pavlou Frindtovou, která ve společnosti působí jako HR Business Partner.

Jaké možnosti nabízíte studentům a absolventům vysokých škol? 

V loňském roce jsem si v Téčku (pozn. T-Mobilu a Slovak Telekomu) stanovili cíl být vnímáni nejen jako zaměstnavatel - operátor, ale také jako plnohodnotný IT&tech House, který pracuje s nejnovějšími technologiemi, jmenovitě například v oblasti industry 4.0, datových center, cybersecurity, automotive, budování 5G sítě aj. Pro rok 2023 jsme právě proto zaměřili hlavně na studenty technických vysokých škol.  

Díky tomu nabízíme studentům a absolventům technických zaměření široké množství zajímavých příležitostí. Jednou z nich je IT trainee program, který je součástí našeho „IT inkubátoru“ a je „ušitý“ na míru jak potřebám jednotlivých studentů, tak reflektuje požadavky businessu. Studenti se mohou také účastnit některého z našich hackathonů a získat povědomí o reálných zakázkách a výzvách businessu.

Zmiňujete IT trainee pool. Jak to funguje, liší se něčím od klasických trainee programů?  

IT trainee pool vznikl hlavně na základě poptávky businessu. Společně s kolegy z technology & IT divize jsme vytipovali strategicky důležité pozice a nabídli je studentům na vysokých školách. Chtěli jsme přinést do téčka „čerstvý vítr“ a pohled generace mileniálů na vývoj IT. Zároveň jsme nastavili poměrně vysoké vstupní požadavky a přísná kritéria výběrového řízení, chtěli jsme jen ty nejlepší studenty. Jenže zaujmout talentované IT studenty není v dnešní době vůbec jednoduché. Nechtěli jsme jít stejnou cestou jako většina firem, chtěli jsme to pojmout jinak. První design IT poolu byl na světě někdy na konci léta 2022.  Zpětnou vazbu jsme si chtěli vzít přímo od studentů. V Téčku procházíme agilní transformací, a tak razíme heslo „pro zákazníky se zákazníky”. Uspořádali jsme hackathon, kde byli v týmu jak studenti, tak kolegové z IT Technology divize a společně vymýšleli/redesignovali možnosti spolupráce. A právě ta spolupráce businessu se studenty v každém dalším dílčím kroku designu IT trainee poolu se ukázala jako klíč k úspěchu.

Mluvíte o programu ušitém na míru, co všechno studentům nabízíte?  

Tím, že fungujeme česko-slovensky, a navíc jsou některá oddělení součástí mezinárodních týmů, bylo trochu složitější zorientovat se, co všechno v IT máme doslova pod střechou. Nicméně už na prvních schůzkách jsme zjistili, že máme obrovské know-how a mohli bychom ho předávat dál.  

Většinu věcí si umíme proškolit „in the house“, a navíc máme k dispozici nejnovější technologie v oblasti vzdělávání i IT.  Studenti jsou hned od počátku součástí agilních týmů, pracují např. na strategických cloudových projektech pro Deutsche Telekom, učí se v týmu Cyber Security nebo spolupracují s businessem třeba na vývoji naší Appky nebo TV.  Kolem IT trainee poolu se tak v podstatě velmi přirozeně vytvořila komunita interních lektorů/mentorů/koučů, kteří jsou velmi ochotní a nadšení předávat své know-how dál, a zároveň teď fungují jako buddy pro naše trainees. Studentům nabízíme možnost účastnit se široké škály hardových i softových rozvojových aktivit, mohou si také udělat spoustu certifikačních školení a získat tak expertízu už velmi záhy po nástupu. Jedním z pilířů IT trainee programu je motto: Try everything what you want, do a lot of mistake, do what you love.

„Řídíme se heslem: Try everything what you want, do a lot of mistake, do what you love.”

-------------

Pavla Frindtová

Vystudovala obor Editorství na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V HR oblasti působí více než 15 let. Ve společnosti  T-Mobile pracuje jako HR Business Partner pro IT & Technology divizi od roku 2021. Pavla je zároveň lektorkou jógy, kterou vyučuje i v T-Mobile v rámci well-being programu pro zaměstnance.