Když máte ty správné lidi, tak se vám daří dobré věci. | EkonTech.cz


Když máte ty správné lidi, tak se vám daří dobré věci.

Rozhovory / L'Oreal
15. 12. 2020 - 7:00

Inovace, nové technologie a moderní logistická řešení - to vše vládne novodobému průmyslu. Co se však skrývá pod tajuplným názvem Operations 4.0? To nám přiblížil Jaromír Zika, Operations Director ve společnosti L’Oréal.

Jak začalo vaše působení v L’Oreál?

Začínal jsem před zhruba 22 lety jako asistent ředitele logistiky a byl jsem zodpovědný za koordinaci externalizované části logistického řešení. Posléze jsem se stal šéfem skladu operovaného zaměstnanci společnosti L’Oreál, kde jsem měl na starosti, kromě řízení distribučního centra i řešení transportu. Mimo jiné jsem byl též zodpovědný za nastavení modelu pro Slovensko a sloučení distribučních center. Posléze jsem byl členem týmu, který implementoval nový ERP systém společnosti a následně jsem se stal zodpovědným za řízení demand a supply planningu a zákaznického oddělení. Aktuálně mám na starosti řízení celého oddělení Operations, kde k tomu všemu přibylo i nákupní oddělení.

Jak byste laikovi popsal oblast Operations 4.0?

Osobně ji vnímám jako akceleraci v implementaci moderních technologií a postupů, do procesu designu, plánování, výroby i každodenní exekuce požadavků a očekávání našich zákazníků.

Nejen technologická revoluce, ale i kulturní revoluce nás totiž nutí ke změně našeho myšlení a našich procesů tak, abychom byli schopni pracovat s daty a informacemi v reálném čase. A díky tomu být schopni nabídnout našim zákazníkům ty správné služby. I oni se totiž mění a vyvíjí.

Čím jsou dnešní zákazníci specifičtí?

Fungují online - jsou tímto způsobem propojení, vyhledávají informace, nakupují, a především rychle mění svá očekávání a názory. My se tomu musíme být schopni přizpůsobit a jednou z cest, jak adaptovat naše systémy na novou realitu, je implementace nových technologií (jako např. roboti, coboti, 3D tisk, BIG Data, AI) a adaptace pracovních postupů a procesů.  Toto vše však není jen interní proces, ale je to i o práci s našimi partnery, dodavateli a subdodavateli a o vzájemném sdílení informací a vzdělávání.

Jaký je vztah Operations 4.0 k Průmyslu 4.0?

Vedení Operations zastřešuje nejen Průmysl, ale i celý Supply Chain až k jeho samotnému konci. Lze tedy říct, že Průmysl 4.0 je částí Operations 4.0.

Operations definuje strategii od počátečního výběru ingrediencí až po komunikaci s koncovým zákazníkem. Dívá se také na možnosti na trhu, jakým směrem se posouvají technologie a snaží se najít ideální kombinaci technologických možností a profilů našich pracovníků s cílem uspokojení očekávání našich zákazníků.

Operations tedy musí rozumět i tomu, co chtějí klienti, jaké je celkové směřování společnosti a jaké je to nejoptimálnější řešení pro dosažení firemních cílů. Úkolem našeho oddělení je také porovnávat různé možnosti a nastínit potenciální průběh při různých variantách rozhodnutí.

Nakolik je v rámci Ops 4.0 využíván IoT, AI a digitalizace?

Dnes je k dispozici mnoho inovativních technologií: Big data, AI, coboti, 3D print, IoT, AoT, block chains, rozšířená - virtuální realita a mnohé další. A naším úkolem je vytvořit jejich pomocí nové zážitky pro naše zákazníky.

Obrovskou výzvou je sběr dat, jejichž objem exponenciálně narůstá - vedle tradičních dat o prodejích, výpadcích, objednávkách přibývají totiž další data nejen z online prostředí, ale i z IoT (např. senzory na různých zařízeních, roboti v prodejnách atd.). Nejdůležitějším krokem však není jen data sbírat, ale umět s nimi také efektivně pracovat. Protože až když máme správně vyhodnocená odpovídající data, můžeme zlepšit naše strategická rozhodnutí a jsme schopni simulovat jednotlivé varianty, tvořit prototypy, adaptovat procesy, a tak v konečném důsledku nejen pružně reagovat na potřeby a očekávání našich zákazníků, ale i zlepšit pracovní podmínky našich pracovníků.

Co jsou pro vás ty největší výzvy v oblasti Operations?

Od robustního modelu standardní logistiky, kdy se dlouhodobě a strategicky plánovalo, se přešlo k dynamice a schopnosti reagovat na změny. Vznikají nové distribuční kanály, noví klienti, kteří vyrostli na jiném modelu. Spousta partnerů má navíc IT background, tudíž mají jinak postavený systém a pro nás je výzvou se na tyto systémy adaptovat. Jinými slovy, jak “napasovat robustní korporát na dynamiku startupu”.

Znamená to tedy, že L’Oréal aktivně spolupracuje se startupy a implementuje některé jejich prvky?

Samozřejmě startupy pozorujeme, díváme se na nové technologie a pokud jsou pro nás zajímavé, spolupracujeme s nimi. Aktivně tedy hledáme i netradiční řešení, která by byla využitelná pro naši společnost. Zároveň máme i interní myšlenkové laboratoře, do nichž zveme kolegy, kteří nám pomáhají určit oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Poté následuje diskuze, hlasování a výběrová komise, která vybere 3-4 témata. Pro tato témata následně sestavíme speciální tým a finančně je podpoříme.

Jak vypadá Váš běžný den jako Operations Directora?

Po příchodu do práce projdu korespondenci, snažím se, pokud možno vyčistit resty, podívám se na aktuální situaci z pohledu businessu a aktivity na daný měsíc. Poté se již ponořím do kolotoče pracovních porad a setkání s členy týmu, kde diskutujeme běžné operativní problémy, ale i strategické kroky a směřování našeho oddělení. Velká část mého času je však také věnována personálním otázkám.

Máte určitou oblast, která je ve výčtu vašich povinností tou nejoblíbenější?

Určitě je to diskuse o možném budoucím směřování trhu a možnostech, které máme, abychom se na tuto situaci připravili. Pak také práce na projektech, které nám pomáhají připravovat se na budoucnost, ať už z pohledu organizace nebo rozvoje týmu a volby správných profilů pro jednotlivé pozice. Rád mám také projekty, které směřují k zjednodušování a větší efektivitě našich operací.

Jaké země se nachází v regionu, který máte na starosti?

Česká republika, Slovensko, Maďarsko a k tomu realizujeme e-commerce dodávky i pro Polsko a Rumunsko. A musím uznat, že je ohromně zajímavé sledovat rozdílnost těchto zemí. Zjistil jsem díky tomu, že pokud je nepochopíte individuálně a snažíte se aplikovat na různé kultury jeden postup, můžete obrovsky narazit. U někoho totiž může váš pragmatický a jednoduchý přístup vyvolat velmi silné emoce. Naučilo mě to i přemýšlet o jiných kulturách a jiném úhlu pohledu. Všichni se umí bavit, mají smysl pro humor, ale multikulturní týmy přináší také obrovskou výzvu, kterou nesmíte jako manažer podcenit.

Inspirujete se i jinými regiony?

Určitě se snažíme inspirovat a dívat se, co se děje v jiných zemích. Například když jsem přemýšlel o změně koncepce struktury zákaznického servisu, podíval jsem se na modely regionů, kde je více kultur (například na severu region Skandinávie). Spojili jsme se s kolegy z tohoto regionu a dívali jsme se, jak mají systém postavený, jak probíhal jeho vývoj atd. Obecně sledujeme světové trendy a vždy se snažíme inspirovat tam, kde je komplexita podobná, takže rozhodně nezůstáváme jen v Evropě.

Na jaký ze svých projektů jste nejpyšnější?

Rozjeli jsme vlastní e-commerce a bylo rozhodnuto, že budeme centrem distribuce e-commerce pro celou východní Evropu, a to je velmi velké specifikum. Jsem také velmi hrdý i na samotný tým a na změny v něm, protože tým je mým hlavním focusem. Z toho důvodu musím také vypíchnout, jak se nám daří integrovat různé národy a kultury. Když totiž máte ty správné lidi, tak se vám daří dobré věci.

Získával jste pracovní zkušenosti již při studiu? Doporučil byste tento postup i nynějším studentům?

Ano, formou různých brigád, a pracoval jsem i o prázdninách v zahraničí. Snažil jsem se vždy udělat zkoušky v předtermínu, abych mohl vyjet rovnou na několik měsíců. A určitě bych to všem doporučil, protože to jsou cenné zkušenosti, které mi pomohly po ukončení školy najít práci, kterou jsem si zvolil. Získal jsem pracovní návyky, naučil se vystupovat a vyjednávat o podmínkách a ukázalo mi to, že pokud vynaložím úsilí správným směrem, výsledky se dostaví.

Naučilo mě to i samostatnosti, schopnost řešit různé situace, zjistil jsem, že spoustu věcí si musí člověk zařídit sám. Zjistil jsem díky tomu, jak se chovat v různých situacích a jak jednat  s různými profily lidí.

Proč byste studentům a čerstvým absolventům doporučil zaměstnání v korporátním prostředí?

V rámci velké společnosti jako je L’Oréal je možnost se postupně rozvíjet a vzdělávat v různých oblastech businessu, člověk má možnost potkat a pracovat s lidmi z různých oddělení a zemí, rozvíjet jazykové znalosti, pracovat na inovativních projektech. A je zde možnost kariérního růstu, a to jak v rámci našeho HUBu, tak i možnost mezinárodní kariéry.

Jak vypadá ideální kandidát pro pozici ve vašem oddělení? Měl/a by mít nějaké specifické technické nebo IT znalosti?

Ideální kandidát do našeho oddělení by měl být především týmový hráč, se smyslem pro logické myšlení. Určitě jsou důležité i analytické schopnosti a smysl pro systematickou práci. Nový kolega by měl mít proinovativní přístup k práci a neměl by se určitě bát  výzev. Minimální podmínkou je též znalost anglického jazyka a uživatelská znalost aplikací MS office. 

Ing. JAROMÍR ZIKA
Vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky se zaměřením na audio a video technologie, na kterou navázal Elektrotechnikou na ČVUT (České vysoké učení technické v Praze). Od práce pro společnosti Motorola, se přes instalaci sázkových terminálů dostal do kosmetického průmyslu ve společnosti Coty. Ve společnosti L´Oreál prošel nekolika pozicemi v rámci oddělení logistiky, kde se vypracoval až na pozici Operations Director pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

A jak vidí oddělení Operations HR oddělení L'Oréalu? Přečtěte si rozhovor s Davidem Dvořákem.