Když obličej mluví: Paul Ekman pozná, kdy lžete | EkonTech.cz


Když obličej mluví: Paul Ekman pozná, kdy lžete

Vědec / Mikrovýrazy / Paul Ekman
19. 11. 2021 - 10:03

Paul Ekman, 59. nejcitovanější psycholog 20. století, je spojován zejména se svým dlouholetým výzkumem, který se zaměřuje na mikrovýrazy obličeje, které většinou trvají 1/25 až 1/15 sekundy a většina z nás si ani neuvědomuje, když se nám na tváři objeví. Můžete se je však naučit rozpoznávat a následně tuto metodu využívat v běžném životě.

Ekmanův zájem o neverbální komunikaci začal již v roce 1957, kdy vyšla jeho první publikace. S postupem času se začal více zajímat právě o mikrovýrazy obličeje a v roce 1985 vydal svoji dosud nejpopulárnější knihu s názvem „Telling Lies“.Co ho ale proslavilo více, než studie a knihy, byl seriál „Lie to me“, který je založený právě na poznatcích jeho studií, a který se vysílal ve více než v 60 zemích světa. Jeho hlavním aktérem je Dr.Lightman, který oplývá schopností rozeznávat mikrovýrazy obličeje, a jeho služby využívá FBI i CSI při řešení složitých kriminálních případů.  

 

Co jsou mikrovýrazy?

Mikrovýrazy jsou výrazy lidské mimiky, které člověk nedokáže vědomě ovládnout a prozrazují emoci, kterou se člověk snaží skrýt – právě proto jsou velkým pomocníkem při detekování úmyslných lží.Paul Ekman ve svém výzkumu zezačátku popsal 7 základních emocí, které jsou univerzální napříč všemi kulturami, rasami a společenskými postaveními. Svůj nález později otestoval i na kmenu Fore v Papui Nové Guineji. Jeho členové neměli možnost se výrazy obličeje naučit či je okoukat z médií, a přesto se ztotožňovali s mimikou obyvatel západního světa.Mezi 7 popsaných mikrovýrazů patři: strach, radost, smutek, vztek, překvapení, znechucení a opovržení.

 

 

Dr.Lightman ze seriálu "Lie to me" předvádí 7 základních mikrovýrazů.

Kredit: subliminalhacking.net

 

Postupem času k již známým sedmi mikrovýrazům přibylo dalších 36 – dnes tedy Paul Ekman hovoří o celkem 43 zmapovaných mikrovýrazech. Patří mezi ně třeba stud, rozpyka, pýcha či úzkost.

 

Ják nám tedy můžou mikrovýrazy dopomoci k odhalení lži?

 

Paul Ekman na svých webových stránkách nabízí několik kurzů s nástroji, které mají za úkol vás naučit bezpečně rozpoznávat výrazy obličeje a jednodušeji tak zjistit, zda je ten, s kterým mluvíte, upřímný. Kurzy jsou nabízené v různých stupních obtížnosti - od základního až po intenzivní. Každý z nich se také zaměřuje na jiné aspekty - například výrazy obličeje z profilu či při práci ve skupině. Kromě tréninkových nástrojů na rozpoznávání mikrovýrazů Ekman nabízí mimo jiné i návody, jak se vypořádávat s těžkými situacemi například v rodině či v práci a pro vyšetřovatele nabízí průvodce vyslýchacích technik. 

Pokud se rozhodnete některý z nich vyzkoušet, jistě byste to měli brát s nadsázkou. Neznamená totiž, že po dokončení kurzu se z vás najednou stane superhrdina a nikdo vám už nikdy nezalže. Naučit se rozpoznávat výrazy obličeje a řeč těla je běh na dlouhou trať. Většina z nás není bez předešlého tréninku schopna se na tyto aspekty konverzace soustředit, přesto, že tvoří většinu interakce. Dalším důležitým detailem je skutečnost, že žádný z předvedených výrazů sám o sobě nic neznamená - vždy je nutné si nejprve uvědomit, jak se daná osoba chová za normálních okolností - jen poté je možné dané výrazy hodnotit v možné interakci. 

Představme si následující situaci: Sedíte naproti ženě, která si při pohledu na vás neustále hraje se svými vlasy. Možná jste už slyšeli, že pokud toto ženy dělají, znamená to, že se s vámi pokouší flirtovat. Jenomže vy danou ženu neznáte a nevíte, že je to zvyk, který má již od dětství - může to být bezděčný pohyb, který dělá, když přemýšlí - je to tedy součástí jejího "klidového stavu". 

Kredit: paulekman.com

 

Tohle všechno je nutné brát v potaz, pokud tyto techniky hodláte využít v praxi. Čímž se rozhodně nenechte odradit - být si více vědomý toho, jak se člověk chová a tváří vám může dopomoci k lepší kvalitě života  - ať už je to v práci, doma či s přáteli. Navíc je to zábavná a zajímavá cesta, jak potrénovat vlastní mozek.