Klimakomora – změna teploty o 100 °C? Žádný problém! | EkonTech.cz


Klimakomora – změna teploty o 100 °C? Žádný problém!

Technik / technika
12. 1. 2014 - 16:43

Klimakomora zkoumá primárně tepelný komfort v kabinách dopravních prostředků. Byla postavena v rámci projektu New Technologies for Mechanical Engineering (NETME Centre), které je součástí Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně.

Účel klimakomory

O účelu a možnostech komory se s námi podělil doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., jenž vyučuje Termomechaniku a Počítačové modelování proudění a tepelných procesů.

 „Klimatická komora slouží k testování technických zařízení během různých klimatických podmínek. Díky přesně definovanému prostředí uvnitř komory lze porovnávat chování jednotlivých zařízení mezi sebou a vyhodnocovat jejich spolehlivost a funkčnost. Komora umožňuje kromě udržování stabilního prostředí také provádět střídavé klimatické cykly. Komplexní dynamická simulace okolního prostředí kombinující vliv teploty, vlhkosti a „slunečního“ (umělého) globálního záření realisticky napodobuje vnější atmosférické vlivy,“ uvedl Katolický.

Realizace, finanční náročnost a konkrétní testy

Samotná stavba klimakomory byla zahájena v září 2012, trvala šest měsíců a stála 18 mil. Kč.

Je v ní možné testovat vliv různého jasně definovaného prostředí na různá zařízení do velikosti osobního automobilu. Primárně je zde počítáno s výzkumem v oblasti tepelného komfortu v kabinách dopravních prostředků. Tepelný komfort značně ovlivňuje schopnost koncentrace řidiče, a tím i bezpečnost provozu. V komoře je ale možné testovat i parametry např. tepelných čerpadel, solárních panelů nebo různých stavebních konstrukcí. „V komoře lze nastavit teplotu od -40 °C do + 85 °C, relativní vlhkost od 30 % do 95 % a je v ní rovněž nainstalováno zařízení pro simulaci solárního záření s výkonem 12 kW včetně možnosti simulace pohybu slunce po obloze,“ doplnil Katolický.

Pomocník Newton

Dobrovolník z řad pozemšťanů se nenašel, a tak se stal nepostradatelným pro komoru i Newton - tepelná figurína. Testovací model původně využívala americká armáda k testování vybavení vojáků. Newton má na těle 34 tepelných zón zaznamenávajících data, která jsou pak vyhodnocována. Využívá se zejména u vývoje klimatizačních systémů a je ceněn na 4,5 milionu korun.

Komerční využití

Mezi klienty komory má být řada firem z automobilového průmyslu, výrobci tepelných čerpadel, solárních kolektorů a různých stavebních konstrukcí.Samozřejmě, že plánujeme komerční využití komory v projektech s průmyslovými partnery. Jaká bude návratnost vložených finančních prostředků, to ukáže až budoucnost, ale již nyní je o využití komory z řad průmyslových firem velký zájem,“ uzavřel Katolický.