Laserový cytofon detekuje a likviduje nádorové buňky v krvi | EkonTech.cz


Laserový cytofon detekuje a likviduje nádorové buňky v krvi

Vědec
24. 6. 2019 - 16:27

Lékaři by v dohledné době mohli dostat nového pomocníka pro boj s rakovinou i dalšími závažnými chorobami. Cytofon kombinuje laserový paprsek s ultrazvukem, díky čemuž dovede detekovat a v případě potřeby takové likvidovat nádorové buňky v krvi.

Jako by nestačilo, že rakovinné buňky škodí organismu v místě, kde se objeví nádor. Buňky nádorů rády pronikají do krevního oběhu a vyrážejí na cesty po těle, čili metastázují. V takovém případě se z nich stávají cirkulující nádorové buňky neboli CTC (z anglického circulating tumor cells). Pokud lékaři chtějí zastavit nebo alespoň omezit šíření rakoviny, tak je klíčové takové buňky detekovat a účinným způsobem proti nim zasáhnout. To ale není vůbec snadné.

Tým amerických vědců a lékařů University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) vyvinul důmyslný neinvazní nástroj, s nímž je možné nejen detekovat nebezpečné CTC buňky v krvi pacienta, ale zároveň je i ničit. Svému výtvoru říkají cytofon a využívá laser zároveň s ultrazvukem. Při zákroku s cytofonen zařízení nejprve laserem zahřeje studovanou krev. Pak detekuje ultrazvukem CTC buňky a nakonec je zničí opětovným použitím laseru.

Vladimir Zharov a jeho spolupracovníci svůj cytofon vyzkoušeli na pacientech s melanomem. Ukázalo se, že cytofon je asi tisíckrát citlivější než stávající metody detekce CTC buněk v krvi pacientů. Dokonce, i když nádor kůže není u pacienta patrný, například díky nepatrné velikosti nebo nedávnému chirurgickému odstranění, tak cytofon dovedl detekovat CTC buňky, které unikly pozornosti jiných diagnostických metod.

Zharov podotýká, že ostatní metody detekce CTC buněk jsou obvykle založeny na analýze vzorku krve pacienta. Takové vzorky ovšem představují jen pár mililitrů krve, v nichž CTC buňky mohou být, ale také klidně nemusejí. Cytofon oproti tomu monitoruje veškerou krev pacienta, takže by teoreticky mohl zachytit veškeré CTC buňky v jeho krvi. K zákroku s cytofonem není nutná žádná jehla ani žádný odběr krve.

Úvodní testy cytofonu proběhly u pacientů s melanonem. Buňky těchto nádorů obsahují pigment, čehož cytofon využívá. Badatelé ale tvrdí, že jejich zařízení bude možné použít i u dalších typů nádorů, které nemají příslušný pigment. Před takovým zákrokem je nutné pacientovi vpíchnout magnetické a zlaté nanočástice se speciálně upravených povrchem, díky němuž tyto nanočástice vyhledají CTC buňky a navážou se na ně. Podle Zharova a spol. cytofon rovněž dokáže detekovat krevní sraženiny související s nádorem, které představují druhou nejčastější příčinu úmrtí u pacientů s rakovinou.

Možné využití nového vynálezu je ale podle všeho ještě širší, než jen v léčbě různých typů rakoviny. Cytofon může být upraven tak, aby detekoval srpkovité krvinky u nemocných se srpkovitou anémií. Rovněž ho bude možné použít při výběru nejvhodnějších léčiv pro pacienty s komplikovaným onemocněním. Cytofon může sledovat projevy onemocnění v krvi během testování léčiv a lékaři se díky němu dozvědí, který lék u dotyčného pacienta zabírá nejlépe.

Zdroj: University of Arkansas for Medical Sciences