Mainframy – asi nevíte, co jsou zač, ale jejich vypnutí byste rychle poznali! | EkonTech.cz


Mainframy – asi nevíte, co jsou zač, ale jejich vypnutí byste rychle poznali!

Technik / počítače
24. 3. 2014 - 13:20

Mnoho z vás jistě slyší pojem MAINFRAME poprvé i přesto, že je tato technologie součástí našeho každodenního života. O těchto „výkonných počítačích“ nám dodal informace Milan Svátek, počítačový expert firmy CA Technologies.

Co to tedy je, ten „mejnfrejm“?

Mainframy jsou zjednodušeně řečeno výkonné počítače používané zejména velkými firmami. První verze mainframů, vyráběné v šedesátých letech, byly tak velké, že by se nevešly do místnosti. Dnes jde o poměrně malé zařízení, přibližně velikosti větší ledničky. „Systém mainframů je důležitý pro každou společnost, která pracuje s obrovským objemem dat. V současnosti je to ta nejspolehlivější a nejvýkonnější metoda pro práci s obrovskými datovými databázemi,“ vysvětluje Milan Svátek.

Kdo mainframe používá?

Jedním z významných uživatelů mainframe je například NASA, která tuto technologii užívala již pro simulaci prvního letu na měsíc. Dalšími uživateli mainframu jsou tisíce společností, například Crysler, Česká spořitelna či Komerční banka. Mainframe zajišťuje hladký průběh platebních online operací nebo výběry z bankomatů. Dokonce i rezervace letenek jsou na mainframovém zpracování závislé. Podle společnosti Gartner Group je 70% všech obchodních transakcí uskutečněno přes mainframe.

Co bezpečnost?

CA je jedničkou na trhu v dodávání bezpečnostních systémů pro mainframe. Mainframová platforma má dokonce certifikáty od Ministerstva obrany Spojených státu amerických. Umožňuje například fungování více aplikací vedle sebe v jednom hardwarovém prostředí a zároveň jejich naprostou izolovanost. To je z hlediska bezpečnosti klíčová věc. Důležité je, že mainframe nebyl NIKDY úspěšně napaden.

Existuje i jiná volba?Některé firmy mainframe mají, některé ne. Ty, co ho nemají, používají servery. Když server přestane stačit, pořídí další a další. Jsou i firmy, které mají třeba 1000 serverů. Výhodou tohoto řešení je možnost pozvolného růstu, nevýhodou je častý exponenciální nárůst – přidáváním serverů vznikají komplikace s propojováním a zajištěním neustálé funkčnosti a rostou i náklady. Na jeden server je určitý náklad, na 1000 serverů bude náklad jistě větší, než tisícinásobný. V takových případech má firma dvě možnosti – buď se s vyššími náklady a občasným výpadkem služeb smíří, nebo přejde na mainframe.

Zaměřte se na mainframe, odborníků je nedostatek!

Situaci v CA popisuje Milan Svátek takto: „Odborníci, kteří mají zkušenosti, jdou pomalu do důchodu. Je třeba vychovat novou generaci, která se bude vývoji a servisu mainframů věnovat. Většina absolventů IT ale nemá o mainframech nejmenší tušení. Musíme si tedy své zaměstnance sami školit. Během dvou měsíců je možné naučit dobrého „ajťáka“ základy, ale k samostatnosti a odbornosti dospěje tak za 7 let.“

Jediné místo, kde se mainframe právě díky CA vyučuje, je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na ČVUT. Studenti FJFI, využijte své jedinečné příležitosti a kurz mainframe si zapište!