Marta Demyanchuk o startu kariéry v Seznamu | EkonTech.cz


Marta Demyanchuk o startu kariéry v Seznamu

Rozhovory / Seznam / rozhovory
21. 7. 2023 - 13:40

Marta Demyanchuk - RTB konzultant v Seznamu

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Průměrné, hodně jsem se účastnila mimoškolních aktivit v rámci fakulty a VŠE (akademický senát fakulty a vysoké školy, studijní PR tým fakulty).

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky? 

Poslední rok na bakalářské úrovni studia jsem měla úroveň C1, kterou si udržuji v rámci předmětů vyučovaných zahraničním vyučujícím či v rámci cvičení, které jsou v angličtině. 

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Můj obor byl Podnikání a právo, jsem velmi ráda, že jsem tento obor vystudovala, ale za ty 3 roky se mi dost změnily priority a zaměření, proto jsem na magisterské studium šla na mezinárodní obchod, který mi vyhovoval více (více zaměření na business, marketing a management).

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Ano věděla jsem, že chci být zaměstnaná. Samostatné podnikání mě nikdy nelákalo. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano získávala v rámci studentského PR týmu FMV, díky kterému jsem si vyzkoušela organizování akcí jako je Den otevřených dveří nebo Stínování výuky pro středoškoláky, psaní příspěvků na fakultní sítě (FB, IG, LinkedIn). 

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Očekávala jsem 45 000 Kč nástupní mzdy, odvíjelo se to od statistik průměrného platu v Praze a průměrných platů absolventů FMV.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Převážně z LinkedIn, kdy jsem si nabídky filtrovala podle klíčových slov a dostávala jsem upozornění do emailu. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděla přes webové stránky Jobs.cz. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Ano, když jsem si hledala zaměstnání hledala jsem nejdříve u partnerů VŠE/FMV. Jelikož jsem o nich měla povědomí, ať z toho důvodu, že se často účastní výuky, pořádají akce nebo jsou součástí hodnocení projektů. 

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Nemusela jsem se, záleží kam. Pokud třeba do Prahy, tak by to bylo velmi složité z důvodu vysokých nájmů, které bych sama neuplatila. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

45-60 minut což je i moje maximum. 

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano určitě. Pracovní stáže nabízí moje fakulta, bohužel jsem tuto možnost nevyužila, jelikož jsem dala přednost budování kariéry. 

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, máme setkání s řediteli divizí, kdy se řeší plán na nadcházející období a úspěchy za období předešlé. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Uživatel na prvním místě, Inovace, Odvaha, Neformálnost, Otevřenost, Slušnost a smysluplná pomoct.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že velmi pozitivně. Vzpomínám si, že když jsem šla na pohovor byla jsem v kontaktu se svou HRistkou, která mi hned odpověděla na všechny dotazy. I když jsem v té době měla rozjednané pohovory, cítila jsem od Seznamu, že o mě mají velký zájem, že nejsem jen další číslo v seznamu zájemců. Stejně tak to cítím i po roce a půl, když se mi vyskytne jakýkoliv problém, je mi tu každý nápomocný. 

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Nemyslím si, jsem spokojená s kroky, které jsem tehdy učinila. Neměnila bych vůbec nic. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Ano trendy vnímám, v některých případech mi přijde, že firmám nevadí se zesměšnit na sociálních sítí, jen aby měli dosah - převážně na TikToku. Úplně by mi nebylo příjemné, aby mě firma oslovovala přes Instagram, Facebook nebo TikTok. LinkedIn mi na to přijde jako skvělá sociální sít. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano myslím si, že díky tomu se budu cítit ojedinělé a jako součást firmy. Že se nebudu cítit jako zaměstnavatel číslo 1011, ale jako Marta - Konzultant RTB.