Michaela Benešová o startu kariéry v ČEZ | EkonTech.cz


Michaela Benešová o startu kariéry v ČEZ

Rozhovory / čez / rozhovory
14. 5. 2023 - 7:55

Michaela Benešová - Systémový inženýr I. - zácvik

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Dle mého se mé studijní výsledky zlepšovaly postupem času. Ze začátku toho bylo opravdu hodně a dost mi dalo zabrat strojírenské kreslení, které jsem z předchozího studia gymnázia neznala.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky? 

B2, angličtinu jsem se učila od 3. třídy na základní škole, byla jsem i na zahraničních pobytech jak na základní škole, tak i při studiu gymnázia a VŠ. Tyto pobyty mi hodně pomohly se zlepšit v angličtině. 

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Ano, protože mě biomechanika bavila, ale nakonec jsem se rozhodla jít cestou strojírenství. Práce v jaderné elektrárně mě vždy lákala. Když jsem viděla popis pracovní pozice, na které právě jsem, tak jsem věděla, že je to to správné místo přesně pro mě.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Pro mě je určitě lepší být v zaměstnaneckém poměru, dnes to znamená pro mě jistotu a dost výhod, které zaměstnavatel nabízí.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, byla jsem na stáži při bakalářském studiu. Bylo to celkem náročné chodit po škole do práce. O víkendu jsem ještě docházela na svoji brigádu. Dál při studiu už nebylo možné sehnat nějakou práci nebo stáž, protože byl covid a firmy nechtěly přijímat. To mě teď zpětně mrzí, protože jsem určitě mohla získat během studia více pracovních zkušeností.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Myslím, že cca taková, za kterou jsem nastoupila. Odvodila jsem si to podle toho, co mi bylo vypláceno na stáži a od starších spolužáků, od kterých jsem čerpala informace a rady co dál.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, žádnou sociální síť jsem nevyužila, přišlo mi to neformální, a proto jsem šla cestou přes oficiální stránky Skupiny ČEZ (www.kdejinde.cz), kam jsem poslala svůj životopis. Dnes bych ale už klidně využila sociální sítě a myslím si, že se dost do povědomí nejen mladých lidí dostává LinkedIn. Za mě je to určitě dobrá možnost.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Tipy na zaměstnání jsem získávala hlavně z iKariéry, což je pracovní veletrh, který probíhal na naší fakultě. Zde měly firmy své stánky a říkaly nám o sobě více, co dělají, čím se zabývají a jaké volné pozice momentálně mají.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Myslím si, že rozhodně ano. Student má šanci poznat firmu a její zaměstnance a pokud se akce koná přímo v té dané firmě, tak rozhodně jako další plus vidím i možnost poznat prostředí.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Ne, po studiu v Praze jsem věděla, že se chci vrátit zpět na jih. Jinak bych se asi za prací stěhovat nechtěla. Mám to tu ráda a určitě bych neměnila.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím okolo 35 minut, ale z města, ze kterého jezdím jsme tři, co pracujeme na jednom oddělení, takže je fajn, že se prostřídáme. Maximum pro mě by bylo okolo 45 minut. Jinak si myslím, že je škoda takovou část dne trávit na cestě v autě každý den.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Určitě, zkušenosti ze zahraničí jsou podle mě k nezaplacení. Další výhodou je získání důležitých kontaktů pro možnou budoucí spolupráci a k tomu se člověk přiučí cizí jazyk a pozná jinou kulturu a jiné přístupy nejen k práci ale i k životu. Právě jsem se zúčastnila konference o zakopaném potrubí a katodové ochraně v USA. Rozhodně mi to dalo přehled o tom, s čím se potýkají na jiných elektrárnách a jaké firmy jsou v zahraničí. Myslím si, že dalším přínosem pro mě bylo i zlepšení angličtiny, hlavně té technické. V angličtině bych se i nadále chtěla zlepšovat a určitě bych se ráda podívala na další akce, které se týkají jaderného strojírenství.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Určitě, máme strategické priority na každý rok a pan ředitel pořádá setkání se zaměstnanci. Priority jsou i na našem Intranetu a na chodbách jsou vylepené plakáty, kde si je každý může přečíst.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Nemáme přímo desatero, ale máme principy, mezi které patří bezpečnost, výkonnost, inovace, odbornost a spolupráce. Také máme etický kodex, což je souhrn interních pravidel a etických principů.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je soubor společně sdílených standardů, takže u nás si myslím, že je to způsob jednání, chování a oblékání. Typické u nás je oranžová barva, firemní znaky, jaderný profesionál. Taktéž je u nás kultura bezpečnosti, bezpečnosti je zde věnována nejvyšší priorita, což za mě je určitě správně. 

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Určitě. Více bych využila nabízených možností jako je například Letní univerzita, kterou pořádá Skupina ČEZ, a nebo pro žáky střední školy je to Jaderná maturita. To je dobrá šance pro každého šikovného studenta.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Myslím si, že to je skvělé. Dnešní generace tráví hodně času na telefonu a PC a obecně na sociálních sítích a myslím si, že je mohou různé kampaně oslovit a přesvědčit ve volbě zaměstnavatele. Mě kampaně též oslovují, protože naši společnost sleduji na sociálních sítích.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, to je pro mě hodně důležité a myslím si, že v ČEZu se toto zvládá perfektně i na to, jak jsme velká společnost.