Michal Drahozal o startu kariéry v Zentivě | EkonTech.cz


Michal Drahozal o startu kariéry v Zentivě

Rozhovory / Zentiva / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:31

Michal Drahozal - Junior Pharmaceutical Engineering Specialist

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Troufl bych si tvrdit, že během studia jsem patřil k té lepší části studentů našeho oboru (prospěchové stipendium v 1. ročníku, téměř všechny předměty během pětiletého studia splněny na 1. pokus, 2. místo na Studentské vědecké konferenci v rámci našeho ústavu, článek do vědeckého časopisu z mé diplomové práce atd.).

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky

Angličtinu jsem v posledním ročníku VŠ využíval hojně především u psaní teoretické části mé diplomové práce (většina citovaných článků byla v AJ). AJ jsem se učil především ve škole, ať už té základní, na gymnáziu, či na VŠ v podobě předmětu Odborný anglický jazyk (2 semestry se zaměřením na technickou angličtinu – deklarovaná úroveň B2+). 

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Po dostudování VŠ jsem rozhodně chtěl pracovat ve stejném oboru, který jsem studoval. Chtěl jsem využít získané znalosti o oboru Farmacie v praxi. O tento obor mám velký zájem, problematika mě baví, jelikož odvětví Farmacie vnímám jako stále se rozvíjející a velmi důležité, už jen protože se jedná o obor který napomáhá zdravotnímu stavu populace.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Rozhodnutý jsem byl již dopředu. Farmaceutický průmysl v ČR má poměrně omezené možnosti, jelikož co se výroby týče, je zde pouze pár možností, kam se vydat a cesta samostatného podnikání v podstatě nepřipadala v úvahu s ohledem na to, že jsem chtěl zůstat v oboru.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem získal řadu pracovních zkušeností v různých farmaceutických společnostech. V době covidu a lockdownů, kdy výuka probíhala distančně to až zas tak velký problém nebyl. Nicméně v době prezenčního studia to občas bylo opravdu náročné skloubit dohromady.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Hrubou měsíční mzdu po studiu jsem očekával kolem 50 000 Kč. Vycházel jsem z faktu, že hrubá mzda vystudovaného člověka, ačkoli absolventa, by měla být vyšší než na některých pozicích, kde VŠ vzdělání není potřeba. Dalším podpůrným faktem byla skutečnost, že platy ve farmaceutickém průmyslu jsou spíše nadprůměrné.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Přes sociální sítě jsem svého zaměstnavatele nekontaktoval. Můj osobní názor je, že webové stránky, na kterých jsou informace o volných pozicích, jsou dostačujícím zdrojem informací. Nicméně ta možnost tu určitě byla (LinkedIn), avšak jak už jsem uvedl, osobně to nepovažuji za úplně důležité.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Během výběru pracovní pozice jsem čerpal především z webových stránek společností, jak už jsem uvedl. Informace, které jsem tak získal mi přišly dostačující, a pokud mě některá z nabídek zaujala, snažil jsem se co nejdříve reagovat. Dalším zdrojem informací byl můj vedoucí na VŠCHT, který mi dával určité tipy, pokud se k němu nějaká z nabídek dostala, což bylo možné i díky úzké spolupráci VŠCHT v Praze právě se Zentivou.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Myslím si, že kontakt studentů s lidmi z průmyslu je nepochybně užitečný a přínosný, protože se mohou dozvědět spoustu užitečných informací pro jejich budoucí kariéru od lidí se zkušenostmi. Sám jsem na jedné takové akci na VŠCHT byl a tuto zkušenost vnímám pozitivně. Více takových akcí jsem se nezúčastnil, takže si nevzpomenu na konkrétní případy a tudíž moc nemůžu zhodnotit, které z nich jsou zajímavé, a které nikoli.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Své rodné město jsem musel opustit už během studia VŠ, jelikož bydlím v malém městečku na severu Čech. Aktuálně lze tedy tvrdit, že jsem se za prací přestěhovat musel, jelikož bydlím v pronajímaném bytu v Praze. Vzhledem k tomu, že doba dojíždění by byla cca 2 hodiny při použití automobilu (pouze cesta tam), tak tato varianta nepřipadala v úvahu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V jednom směru mi cesta do práce trvá necelých půl hodiny. Snesitelné maximum osobně vnímám jako cca 1 hodinu.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Zahraniční stáž je pro mě svým způsobem lákavou možností. Takže se tomu osobně nebráním, ale když se tomu tak nestane, tak úplně zklamaný také nebudu. Na žádné stáži jsem zatím nebyl.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Společnost Zentiva svoji vizi a její naplňování určitě komunikuje, např. prostřednictvím sociálních sítí, médií a dalších.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano používá. Jakožto člen oddělení Formulačního vývoje mohu potvrdit, že určité hodnoty máme stanovené i v rámci našeho oddělení.