Michal Štefan z DEX Innovation Centre: Důležité je být připraven na pád a umět se z něj poučit | EkonTech.cz


Michal Štefan z DEX Innovation Centre: Důležité je být připraven na pád a umět se z něj poučit

Rozhovory
22. 10. 2020 - 14:43

Nadšenec pro inovace pracoval již na několika startupových projektech a nyní jako manažer DEX Innovation Centre pomáhá dalším mladým podnikatelům k růstu. Jaké překážky pomáhá Michal Štefan startupům překonat?

Kolika projektům již DEX Innovation Centre pomohlo k úspěšnému rozjezdu?

V našich programech jsme spolupracovali se zhruba 35 startupy v rané fázi, zejména v předakceleračním programu Primer. Dále pak musíme přičíst dalších 25 týmů, které se akcelerovaly v DEXIC BootCampu a DEXIC Acceleratoru. Celkem tak lze hovořit o více než 60 týmech a startupech.

A jaké startupy mají z hlediska jejich prosazení na trhu velké šance?

Zmínil bych například startup Whalebone – jejich IT řešení nyní chrání více než dva miliony uživatelů. Nebo InoCure, vítěz loňského DEXIC Acceleratoru. Firma se zabývá vývojem nanomembrány, která věrně napodobuje lidskou tkáň. Významně tak urychlují vývoj a testování nových léků, šetří životy laboratorních zvířat a samozřejmě také peníze.

Ve všech případech se jedná o hi-tech firmy, které chtějí vyrábět produkty s vysokou přidanou hodnotou. Cílíte na podobné společnosti?

V DEX Innovation Centre se zaměřujeme na digitální inovace s pozitivním společenským dopadem, tedy primárně na oblast zdravotnictví, energie, dopravy, bezpečnosti a IT inovací obecně. 

Co jsou největší výzvy pro účastníky startupových programů?

Oprostit se od každodenní reality a intenzivně se věnovat svému nápadu a startupu. Přijít do programu s otevřenou hlavou a chutí naslouchat, měnit původní nápady a být aktivní. Nutné je také umět naslouchat svým zákazníkům a co možná nejdříve si ověřit své domněnky, které určují potenciální úspěch startupu. Důležité je být připraven na pád a umět se z něj poučit a vstát.

Všechny tyto výzvy vyžadují vysokou motivaci všech účastníků. Jak náročné jsou tyto programy pro samotné pracovníky startupů a jak dlouho trvají?

Časově jsou nejintenzivnější akcelerační programy, ty naše trvají šest týdnů na jednom místě. Je potřeba se koncentrovat na další rozvoj startupu a investovat tento čas spoluzakladatelů. V případě předakceleračních programů pro startupy v zárodečné fázi, kde pracujeme většinou ještě s lidmi, kteří mají stále zaměstnání, trvají většinou kolem čtyřiceti hodin celkově a jsou rozprostřeny do víkendů a večerů. Pro maximální hodnotu z programu je vždy nejlepší zajistit účast všech zakladatelů a klíčových lidí z týmu.

Kterými pěti základními kroky projde v rámci programu každý projekt?

Nejpodstatnějšími fázemi každého programu jsou části zaměřené na detailní definici cílové skupiny a určení správné hodnoty produktu. Dále charakterizace celkového byznys modelu startupu či projektu a jeho nejranější ověření s cílovými skupinami. Samozřejmě se snažíme pomoci také s marketingovou a obchodní strategií, a koneckonců i s prezentačními dovednostmi, které rozhodnou, zda jste schopni svůj nápad prodat svým zákazníkům a investorům, či nikoli.

Fungují startupové programy vždy v rámci vysoké školy? Spolupracuje DEX s konkrétními vysokoškoskými institucemi?

Některé univerzity mají své akcelerační programy pro jejich studentské startupové týmy, ale těch je pořád minimum. Spíše převládají různé byznys kluby a soutěže. DEX Innovation Centre spolupracuje se školami nyní na vybraných vzdělávacích programech pro studenty – například na inovačních dnech či letních školách EIT Health, ve kterých se angažují například ČVUT, Západočeská univerzita či Univerzita J. E. Purkyně.

Jaké programy jsou v DEX Innovation Centre těmi nejpopulárnějšími?

Všechny si najdou své účastníky. Pro studenty především inovační dny a letní školy EIT Health. Letos jsme například zajistili účast 35 studentů z českých univerzit na online programu Hello AI, který se ve spolupráci s GE Healthcare věnoval využití umělé inteligence v oblasti zdravotnictví. Pro startupy víkendové DEXIC bootcampy, předakcelerační i akcelerační programy EIT Jumpstarter a DEXIC Accelerator. Na loňský akcelerační program DEXIC Accelerator se nám přihlásilo 140 startupů, ale do programu se jich mohlo dostat pouhých sedm.

Vaše programy se tedy těší vysokému zájmu ze všech stran. Které z nich pořádáte nyní na podzim?

O prodlouženém víkendu 16.–18. řijna pořádáme v Liberci hackathon DEXIC Hack, který je zaměřen na technologické hack výzvy v oblasti vývoje nouzových plicních ventilátorů, které jsme vyvinuli v našem DEXIC μFabLabu. V pátek 23. října pořádáme v Praze v Paralelní Polis Inovační den zaměřený na design thinking, prezentační dovednosti a práci v mezioborové skupině na definované výzvě s využitím nabyté teorie. Brzy bude také otevřena výzva pro startupy v zárodečné fázi EIT Jumpstarter.

Jaké Vaše aktivity přitahují pozornost veřejnosti dále?

Už 9. prosince se mohou všichni přijít podívat na finální DEMODAY večer startupů v našich akceleračních programech. V poslední řadě pak na jaře tradičně startují přihlášky do mezinárodních vzdělávacích letních škol EIT Health. V půlce října jsme rovněž spustili pilotní fázi osvětové hry InnoSchool, která podporuje sociálně podnikatelského ducha u středoškolských studentů. Pořádáme ji nyní na osmi českých středních školách a celkově devadesáti v rámci celé Evropy. V rámci této pilotní fáze spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání a Libereckým krajem, ale cílem je dostat hru do standardní výuky na většině středních škol.

Jste vy a vaši mentoři v kontaktu s úspěšným projektem dlouhodobě?

Ano, to je naším dlouhodobým cílem. Se všemi startupy a studenty, kteří to myslí vážně, mají elán a projekt s potenciálem, spolupracujeme. Podporujeme je i nadále a pracujeme s nimi v rámci našeho alumni klubu. Zveme je na naše akce a snažíme se prezentovat jejich úspěchy.

Snažíme se také propojovat naše kontakty a spoustu talentovaných studentů zaměstnáváme během jejich studia. Ostatně i teď máme otevřené možnosti pro studenty, jak se k nám připojit a pomoci nám s našimi aktivitami.

Michal Štefan
Michal Štefan strávil část svého studia ve Velké Británii a Dánsku. Nyní pomáhá startupům, studentům a výzkumníkům na jejich další cestě. Je zkušený projektový a produktový manažer s dvanáctiletou praxí. Baví ho práce na zajímavých a inovativních projektech, které nyní realizuje v rámci své role manažera implementace a komunikace projektů v DEX Innovation Centre. Jeho prací je mimo jiné organizace a management českých i zahraničních studentských startupových programů.

 

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre je soukromé inovační centrum založené v roce 2012 v Liberci. Má zastoupení i v Praze, ale jeho síť sahá po celé České republice a většině Evropy. Cílem institutu je pomocí digitálních inovací zlepšovat naši společnost. Tohoto cíle dosahují pomocí získávání investic – spoluvytvářejí a budují takové firmy, které budou tento cíl naplňovat. V roce 2018 bylo centrum vybráno jakožto hub evropské sítě EIT Health pro Českou republiku. Následně se v srpnu 2019 stalo českým hubem také pro InnoEnergy. DEX Innovation Centre do této chvíle podpořilo více než čtyřicet startupů.