Místo asfaltu solární panely | EkonTech.cz


Místo asfaltu solární panely

Technik / doprava
13. 10. 2014 - 21:25

Projekt, na nějž bylo v USA pomocí crowdfundingu vybráno přes 2 miliony dolarů, si klade za cíl nahrazení veškerého asfaltového povrchu solárními panely, které ročně vyprodukují 13,385 miliard kilowatthodin elektřiny, což je více než trojnásobek roční spotřeby USA. Navíc při započtení přímých i nepřímých důsledků užívání asfaltových povrchů mohou solární panely snížit produkci skleníkových plynů až o 75%.

solární silnice

Zdroj: www.solarroadways.com

Již teď to zní tak trochu jako science-fiction, ovšem to ještě není celý výčet předností panelů. Díky zabudovaným mikroprocesorům a LED diodám je lze snadno programovat. Pokud dojde na „chytré“ silnici k nehodě, pohybuje se po ní opilý řidič, nevidíte do zatáčky nebo přechází zvěř, „chytrá“ silnice tato nebezpečí na svém povrchu rozpozná a včas vás upozorní. Dále již nebude potřeba odhrnovat sníh, neboť na panelech roztaje. Na vývoj projektu již poskytla dva granty vláda a začal se o něj zajímat mimo jiné Google nebo NASA.

Povrch každého panelu tvoří tři části. První vrstva je z tvrdého recyklovaného skla se solárními články, světelnými diodami a vrstvou, jež je podobná té, kterou mají automobily na zadním skle a díky níž se na panelech v zimě neudrží sníh. Vrchní povrch panelu je upraven tak, že pneumatiky automobilu pevně přilnou k silnici. Dle tvrzení na oficiálních stránkách uspěly panely při všech testech. Z toho lze vyvodit, že panely vydržely i test s více než 36 tunovým automobilem, který na 18 metrové části „chytré“ silnice najezdil 483 tisíc kilometrů. Druhou část tvoří vrstva s mikroprocesory, která umožňuje programování silnice. Poslední vrstva pak rozvádí elektřinu, kterou budou moci odebírat nejen elektromobily, nýbrž i připojené domy. Dále zde budou umístěny i kabely rozvádějící elektřinu nebo telefonní kabely. Na základě požadavku federálního úřadu spravujícího silnice, budou pod panely zabudovány i rezervoáry pro zachycování dešťové vody, která je v USA zdrojem přes 50% znečištění vodních toků. Dalším přínosem tak je, že voda zde bude zbavována nečistot. Emise skleníkových plynů se tak sníží díky uzavření množství elektráren a nahrazení asfaltu, při jehož výrobě jdou do ovzduší velká množství emisí.

 „Polovina lidí nás má za génie, druhá za blázny,“ říká Scott Brusaw pro Der Spiegel, elektroinženýr, jenž společně se svou ženou stojí za celým projektem. Často jsou mu kladeny otázky nejen na technickou proveditelnost, ale především na náklady celého projektu. Kritici především cílí na náklady nahrazení asfaltu a výroby samotných panelů. Také je zde otázka lobbismu v USA, neboť tento projekt by silně zasáhl ropné společnosti. Celkové náklady se odhadují na třínásobek stavby běžné asfaltové silnice. „Ovšem je třeba si uvědomit,“ říká Brusaw, „že chytrá silnice tyto náklady dokáže svou produkcí elektřiny, ušetřením nákladů na odhrnování sněhu, předcházením dopravních nehod, vetší šetrností k životnímu prostředí a dalších výhod, pokrýt, což asfaltové silnice nikoli.“ „Otázkou tak zůstává, jaké budou další náklady, pokud chytré silnice nezavedeme?“ dodává Brusaw.

 

Autor: Lukáš Sokol