S mladou generací sdílíme stejné hodnoty - Moritz Freyborn ze Strabagu | EkonTech.cz


S mladou generací sdílíme stejné hodnoty - Moritz Freyborn ze Strabagu

Rozhovory / STRABAG / rozhovory
3. 5. 2023 - 20:42

Kariéra v nadnárodním koncernu jako je STRABAG nabízí široké možnosti pro ty, kteří se chtějí ponořit do mezinárodního prostředí. Společnost je pokroková ve všech ohledech: podporuje a prosazuje inovace, digitalizuje, reflektuje problémy životního prostředí a kromě toho bojuje se stereotypy, kvůli kterým ve stavebnictví chybí ženy. V rozhovoru s Moritzem Freybornem, předsedou představenstva STRABAG a.s., se dozvíte, co stojí za úspěchem firmy, ale hovoří také o důležitosti osobních setkání nebo o významu inovací a udržitelnosti.

Moritz Freyborn - předseda představenstva STRABAG a.s. Absolvoval obor stavební management a inženýrství na FH Joanneum ve Štýrském Hradci. Do koncernu STRABAG přišel již během studia jako stážista. Od roku 2002 je v koncernu zaměstnán, postupně procházel různými pracovními pozicemi od stavbyvedoucího až po ředitele nadnárodní podnikatelské oblasti. Od listopadu 2022 je v rámci koncernu nově zodpovědný za Českou republiku, Slovensko a mezinárodně působící oblast Technologie životního prostředí.

STRABAG zabodoval, již podeváté získal ocenění TOP zaměstnavatel ve stavebnictví a v očích českých vysokoškoláků si tak udržuje vynikající renomé. Co za tím stojí?

V prvé řadě bych za toto ocenění rád velmi upřímně poděkoval. Mám z něj obrovskou radost a vím, že za ním stojí práce všech našich kolegyň a kolegů, kteří se se studenty osobně potkávají na workshopech, přednáškách, veletrzích pracovních příležitostí, při exkurzích nebo brigádách. Žijeme v době, kdy je komunikace mezi lidmi do značné míry virtuální, ale já myslím, že právě osobní setkání jsou nejhodnotnější. Sám jsem začínal ve STRABAGu jako stážista. Máme co nabídnout a reálná zkušenost je pro studenty tou nejlepší pozvánkou do našich řad. Domnívám se, že to, co dnes dělá STRABAG pro studenty atraktivním, je také náš nefalšovaný zájem o modernizaci celého stavebního sektoru. Moderní stavebnictví musí podporovat a prosazovat inovace, digitalizovat se a také mnohem více reflektovat problémy životního prostředí. Tato témata jsou našimi prioritami a mám za to, že mladá generace sdílí stejné hodnoty. A navíc má stavebnictví tu výhodu, že výsledek jejich práce nebude pouze virtuální, ale hmatatelný.

„Lidé potřebují vědět, že si jejich úsilí někdo všímá, a slyšet slova uznání, když se práce podaří.”

Stavebnictví je obecně vnímáno jako obor převážně mužský. Je to stále pravda, nebo se i v tomto ohledu něco mění?

Máme skvělé a zkušené techničky, které se bravurně vypořádávají se všemi záležitostmi stavby, ale přesto je jich stále málo. Studentky míří raději do projektových kanceláří než do stavebních firem, ale je to škoda. Máme ženám co nabídnout. Myslím, že v rozhodování absolventů hrají silnou roli přetrvávající předsudky. Jsem si vědom i toho, že předsudky mají i někteří lidé ve firmách. Je to ke škodě všech, a pokud něco považuji za důležité téma naší práce v personální oblasti, pak je to právě i bourání předsudků v hlavách těch manažerů, kteří je tam mají. A není to jen otázka zastoupení žen. S předsudky se na své pracovní cestě potkávají i lidé nad padesát let. Tyto stereotypy ale do dnešní doby nepatří. V týmech je ideální mít zastoupené muže i ženy, mladší i starší kolegy – každý přináší svůj úhel pohledu, svou zkušenost a to je cestou k nejlepším řešením.

Jaká je vaše filozofie ohledně firemní kultury a jaké jsou v tomto ohledu vaše cíle?

V práci trávíme velkou část svého času a života, měli bychom se tam tedy cítit dobře a měli bychom se tam těšit. Aby tomu tak bylo, musíme naše zaměstnance za jejich zodpovědnou práci adekvátně odměňovat a toto ocenění se nesmí omezit pouze na finanční odměnu. Lidé potřebují vědět, že si jejich úsilí někdo všímá, a slyšet slova uznání, když se práce podaří. Pokud jde o firemní kulturu, jsem zastáncem otevřené komunikace a týmové spolupráce. Spojovat všechny části firmy a dosáhnout toho, abychom všichni fungovali jako jedna velká rodina, to je jedna z nejdůležitějších rolí, kterou jako manažer mám.