Mobilita zítřka | EkonTech.cz


Mobilita zítřka

Rozhovory / VALEO / top zaměstnavatelé
12. 7. 2021 - 7:00

Můžeme v dohledné době očekávat auta bez řidiče? Je možné v cestě za novodobou mobilitou najít i českou stopu? Společnost Valeo usilovně pracuje na tom, aby byla odpověď na obě otázky kladná.

Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra Valeo v Praze, hovoří o nové podobě dopravy a mobility se zanícením. Aby také ne, když jeho tým pomáhá udávat směr, kterým se vydá celý automobilový segment.

Valeo je inovačním lídrem - jak hodnotíte inovační snahy v automobilovém průmyslu v poslední dekádě?

Posledních 10 let je opravdu dlouhá doba. Pokud vezmeme v potaz existenci Moorova zákona (zdvojnásobení výkonu/efektivity každých 18 měsíců), uvažujeme celkem o téměř pěti inovačních cyklech. Automobily jsou masivně vybavené elektronikou, a to ze dvou hlavních důvodů – pohodlí řidiče a jeho bezpečnost. Velkým trendem jsou také automobily využívající jiný pohon než dnes klasický spalovací.  Hovoříme o elektromobilech potažmo automobilech, která používají jako zdroj energie vodík.

V rámci autonomního řízení, tedy jedné z divizí Valeo zastoupených v Praze, došlo v posledních 10 letech k obrovskému pokroku, a to nejen díky technologii, ale opět díky existenci daleko vyššího výpočetního výkonu. To znamená, že si aktuálně můžeme dovolit o mnoho více než před pár lety –  můžeme do auta umístit více senzorů, zjistit a spočítat více proměnných a udělat tak automobil bezpečnější, ale i zajímavější pro řidiče. Velkým trendem, na kterém se Valeo aktivně podílí, je také centralizace řídících jednotek, kterých je, v dnešní době, ve vozidle několik. Jen pro představu, dnešní výpočetní jednotky používané v automobilech se svým výkonem rovnají superpočítačům z konce 90. let.

Hrají v inovacích roli i čeští pracovníci a absolventi českých technických vysokých škol?

Většina našich zaměstnanců v pražském vývojovém centru jsou absolventi českých vysokých škol. Odpověď je tedy ano. A to jsou absolventi, kteří již studium dokončili. Valeo aktivně spolupracuje s většinou technicky orientovaných vysokých škol a výzkumných center. Dlouhodobě se skupina studentů, která je součástí našeho pražském týmu, podílí, pod vedením našich expertů, na vývoji tzv. UFO (UltraFlat Overrunable robot), což je mechanická platforma používaná pro testování autonomních systémů. 

Je technické vzdělání z českých univerzit dostatečné? 

Rozhodně ano. Absolvent české technické univerzity je kvalitně připravený a skutečně dobře vzdělaný inženýr. To si uvědomujeme i v rámci naší společnosti, a proto skupina Valeo například i při vývoji senzorů a komplexních senzorických systémů, umělé inteligence a validačních technologií spolupracuje s českou technickou akademickou sférou. Špičková univerzitní pracoviště jsou v České republice na vysoké úrovni.

„Do 20 let bude viditelné procento automobilů autonomní.”

Valeo ale rozhodně není jen pro nadšence do aut.

Přesně tak. Uplatnění studentů a absolventů v rámci skupiny Valeo je široké. Dovolím si říct až „nepředstavitelně“ široké . V rámci našich aktivit řídíme, měříme, testujeme a vyhodnocujeme. Zkoumáme a vyhodnocujeme i chování řidiče. Díky tomu se u nás uplatní studenti kybernetiky, automatizace, měření, IT, mikroelektroniky, mechaniky, materiálového inženýrství, ekonomiky, práva, psychologie, ale i množství dalších oborů. 

Jaké nejzajímavější patenty vznikly v českém vývojovém centru Valeo?

V Praze se zaměřujeme hlavně na systémy autonomního řízení a senzoriku, která sleduje okolí auta, ale zároveň monitoruje i řidiče. Pro autonomní vozidla úrovně 3 a vyšší je totiž zásadní vědět, co řidič dělá, jak se chová a v jakém je stavu. Pro úroveň 3 musí být řidič schopen do 10 vteřin převzít řízení poté, co je automobilem vyzván. V případě, že řidič nereaguje, vozidlo předpokládá, že řidič není schopen automobil ovládat, a musí na tento fakt zareagovat. Nacházíme se tedy v situaci, kdy se uvnitř automobilu zaznamená větší objem dat než z jeho okolí. Konkrétně se jedná o poměr zhruba 60 / 40 %.  

Z pohledu pražského vývojové centra je jedna z nejvýznamnějších technologických inovací laserový senzor Scala. Jedná se o jediný senzor tohoto typu na světě, který je nasazen v sériové produkci, a který byl z převážné většiny vyvinut v České republice. Laserová technologie jako taková je považována pro celou skupinu Valeo za jednu z klíčových technologií.

Valeo představilo v loňském roce prototyp autonomního droida na elektrický pohon. Je podle vás reálné masové rozšíření plně autonomních vozidel v následujících 20 letech?

Ano, jsem si tím naprosto jist. Valeo má již nyní autonomní vozidla Drive4U, která jsou schopna dojet z Paříže do České republiky v podstatě autonomně. Samozřejmě však existují určité překážky a já osobně vidím tu největší v legislativě. Zavádění autonomních vozidel bych přirovnal k zavádění mobilních platforem, tedy k postupnému budování celého systému od aglomerací, dálnic až po postupnou plošnou transformaci. U automatizace levelu 5, tedy nezávisle se pohybujících vozidel, kde řidič nemusí ani být přítomen, se bude také jednat o segmentovou záležitost. Zmíněný droid je jednou z cest, kterou by se mohl celý proces ubírat. Rozvážkové služby například zavedou do svého portfolia vozítka, která budou doručovat jídlo. Robotické taxi je další aplikací, kterou se svět zabývá. Z počátku se bude jednat o omezenou oblast. S postupným budováním městské infrastruktury ve spolupráci s výrobci automobilů bude možné nastavit smart environment, tedy kombinaci chytrého města a mobility.

Před pěti lety se říkalo, že do deseti let budou všechna auta autonomní. Dnes se opatrně říká, že do 20 let bude viditelné procento automobilů autonomní. Během 10 – 15 let tedy uvidíme takováto auta na silnicích stále častěji.

Ovlivňují inovace v automobilovém sektoru další aspekty našich životů?

Automobily jsou s námi již více než 130 let, Karl Benz požádal 29. ledna 1886 o patent na svůj automobil a v témže roce byl také patent vydán.  V automobilech se dnes skutečně promítá neuvěřitelně velké spektrum inovací, které ani přímo s původním účelem, přemístit se z místa na místo, nesouvisí. Do budoucna se segment dopravy přetvoří na obecnější pojmenování mobilita. Vždy se však bude jednat o přesun z bodu A do bodu B. I Valeo se zabývá mobilitou jako takovou. A kam se bude mobilita vyvíjet? To je velký otazník. Budeme se chtít vzdát individuální dopravy? Pokud ne, něco se bude muset měnit. Proč? Počítejte se mnou, v České republice máme přibližně 60 000 km silnic a 6,5 milionu registrovaných aut a stále přibývají. Osobní automobily jsou průměrně využívány cca pouze z 5 %.....Také vás napadají otázky, zda by autonomní řízení nemohlo zvýšit využitelnost a snížit potřebu parkovat a tím vlastně i snížit průměrný věk automobilů na silnici kvůli většímu opotřebení? Tímto a mnohým dalším se zabývají vývojáři ve Valeo.     

Co se Vám vybaví jako první, když se řekne Valeo?

Skvělí lidé. Máme kolegy ze 32 zemí, jejichž rozličné národnosti tvoří jedinečný mix plný zajímavých nápadů. Naše komunita je kompaktní a lidé jsou pro svou práci opravdu zanícení. Valeo v sobě jednoduše snoubí to dobré z korporátního systému a schopnost velmi flexibilně reagovat na nové myšlenky a nápady.

 
Ing. LEOŠ DVOŘÁK
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze a dlouhodobě se věnuje oblasti automatizace,  průmyslu 4.0 a konceptu chytrých měst. Působil v El Salvadoru, Číně, USA i Evropě. V roce 2018 se stal generálním ředitelem vývojového centra skupiny Valeo v Praze