Modulární reaktory - jak to celé funguje? | EkonTech.cz


Modulární reaktory - jak to celé funguje?

Technik / modulární reaktor / čez
19. 5. 2020 - 8:02

Částečný přechod od klasických jaderných elektráren směrem k individuálním modulům již není pouhou ideou, ale blízkou realitou. Základní charakteristiky nového směru v energetice nám v rozhovoru představil Ing. Petr Nejedlý ze Skupiny ČEZ.

Můžete čtenářům stručně vysvětlit pojem „malé modulární reaktory“?

Malé modulární reaktory (anglicky Small Modular Reactors - SMR) zahrnují celou škálu různorodých jaderných technologií.

Dva základní znaky SMR jsou naznačeny již v názvu. Reaktory jsou malé, podle definice Mezinárodní agentury pro atomovou energii lze do této kategorie zařadit jednotky s elektrickým výkonem do 300 MW. Nicméně hlavním znakem je modulární přístup k jejich designu. Klíčové technologické komponenty a systémy budou vyráběny a instalovány do speciálních modulů přímo u výrobce. A ve formě předpřipravených modulů budou transportovány a namontovány na stavbě. Přesun podstatné části kompletace technologie do výrobních závodů by měl významně zvýšit kvalitu, urychlit, zjednodušit a ve svém důsledku i zlevnit výstavbu oproti stávajícím elektrárnám.

Zmiňoval jste, že se jedná o široké spektrum různých technologií, můžete to trochu upřesnit?

Tady si dovolím předpokládat, že čtenáři mají základní informace o jaderných technologiích a principech jejich funkce. Z technologického hlediska můžeme SMR tedy rozdělit do čtyř hlavních kategorií: standardní lehkovodní reaktory, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory, dále reaktory využívající k chlazení roztavené soli a konečně rychlé reaktory, chlazené buď tekutými kovy nebo plynem. Je to ale velmi „z rychlíku“. Dovolím si čtenáře pro více informací odkázat na online přednášku TechnicDays.

V souvislosti s jadernou energetikou je prioritní bezpečnost. Jak si stojí SMR v této oblasti? 

V případě SMR je deklarována vyšší míra jaderné bezpečnosti ve srovnání se stávajícími bloky, a to zejména z důvodu využití pasivních bezpečnostních systémů. V důsledku tohoto přístupu lze pro SMR očekávat výrazné zmenšení zóny havarijního plánování, což by mělo podstatně usnadnit budoucí proces licencování a následnou výstavbu těchto zdrojů.

V elektroenergetice se obecně předpokládá další výrazný nárůst podílu OZE (obnovitelných zdrojů energie). Není z toho pohledu jaderná technologie poněkud zastaralá?

To rozhodně není. SMR zcela přesně zapadají do koncepce vycházející z vysokého zastoupení OZE v energetickém mixu, typicky velkých větrných a solárních farem. Jedná se o malé jednotky, vhodné pro decentrální nasazení. SMR umožňují velmi flexibilní regulaci elektrického výkonu, takže mohou vyrovnávat kolísavou výrobu OZE. A ještě jsem nezmínil, že mohou být využívány jako zdroje pro výrobu tepla.

A ekonomické parametry?

Zatím jsou deklarovány různé odhady v dosti širokém rozmezí. Jedná se novou technologii připravující se na vstup na energetický trh. Čeká se na komerční nasazení prvních bloků a výsledky v reálném provozu.