Nadace Unipetrol - Podporujeme svět chemie | EkonTech.cz


Nadace Unipetrol - Podporujeme svět chemie

Kariéra / unipetrol / CSR
19. 12. 2018 - 10:03

Nadace Unipetrol existuje necelé dva roky a už má za sebou mnoho realizovaných projektů a finančních prostředků darovaných na dobré věci. Aktivní činnost zahájila v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč mezi čtyřicet středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů.

V roce 2018 získalo stipendium osmačtyřicet studentů – celková částka dosáhla 1,8 milionu korun. Loni spustila nadace také grantový program zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionu Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Nadaci vede ředitelka Julie Růžičková. Říká se, že kdo chce druhé zapálit, musí sám hořet. Citát, který na Julii platí beze zbytku. Její energie a originální nápady, pro které dokáže nadchnout děti ze základky, kluky z učiliště nebo třeba herečku Kateřinu Kairu Hrachovcovou, jsou takřka nevyčerpatelné.

Společenská odpovědnost je morální povinností

Proč je podle vás Společenská odpovědnost firem důležitá?

Podle mě má firma, stejně jako člověk, potřeby seřazené podle Maslowovy pyramidy. Po naplnění těch základních a nezbytných se společnost dostane na úroveň, kdy je pro ni důležité naplnit i potřeby sebeuplatnění a seberealizace. Dokonce si myslím, že u firem jde v této fázi o morální povinnost.

Bohužel dnes už je „společensky odpovědná společnost” módní pojem a upřímně, mnoho firem se do takových akcí pouští jen proto, aby si udělaly čárku. U nás to tak není. Věřím, že naše projekty jsou toho důkazem.

Jakými projekty tedy vaše nadace podporu realizuje?

Za ty dva roky už jich bylo opravdu hodně a další připravujeme. Především se zaměřujeme na oblast vzdělávání. Své aktivity směřujeme jak na děti na základních školách, tak na středoškoláky a vysokoškoláky. Teď nedávno jsme rozjeli unikátní projekt, kterým chceme podpořit i pedagogy.

Podporujeme nejen nadané, ale i zapálené studenty

Kterým projektem cílíte přímo na vysokoškoláky?

Je to jeden z prvních projektů naší nadace. Jde o stipendijní program pro studenty středních a vysokých škol zaměřený na rozvoj jejich studia. Je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. Podpoříme jen studenty, o kterých víme, že mají tah na branku. To znamená, že jsou aktivní, účastní se různých soutěží a olympiád a pracují na svých vědeckých projektech, což musí doložit diplomy a osvědčeními. A hlavně jsme s nimi stále v kontaktu. Není to tak, že posoudíme žádost, pošleme finanční prostředky, a pak už se nezajímáme. Naopak, sledujeme, jak se student zapojuje do dalších akcí a jak je sám aktivní. Když vidíme, že je zapálený pro vědu, můžeme mu poskytnout finanční podporu opakovaně.

Jakou formu má podpora studentů středních škol?

V rámci jednoho z nejzajímavějších projektů v tomto roce jsme podpořili účast tří studentských týmů v mezinárodním programu Horizon Grand Prix (dosud pět let známý pod bývalým jménem H2AC Hydrogen Horizon Automotive Challenge). Úkolem každého týmu je pod vedením pedagogů postavit model automobilu na vodíkový pohon. S modelem auta se tým zúčastní několikakolové vytrvalostní soutěže. Je zkrátka důležité, jak dlouho auto vydrží jezdit. Cílem je dostat se až do mezinárodního finále.

Jeden z týmů, který jsme letos podpořili, tvořili studenti ze Střední odborné školy a středního odborného učiliště Neratovice. Vyhráli v celorepublikovém kole kategorii nováček a v závodě obsadili celkové čtvrté místo. Na své úspěchy byli velmi hrdí, protože jako tým kluků z odborného učiliště dokázali porazit týmy z gymnázií a dalších výběrových škol.

Velmi mě potěšilo, že učitel, který jejich skupinu vedl, mi přišel s kyticí v ruce poděkovat za možnost takový projekt uskutečnit. Hlavně proto, že kluky v jejich věku je dnes velmi těžké něčím zaujmout. Tímto projektem se to podařilo. Už se ho kluci ptali, kdy budu konstruovat další auto.

Kateřina Hrachovcová namalovala tričko pro učitele

Na který z projektů jste nejvíce pyšná?

Pyšná jsem na všechny projekty, protože všechny mají smysl, ale jeden z nich je trochu jiný. Ještě do nedávna jsme podporovali hlavně studenty a žáky, ale bez těch, co je učí, to prostě nejde. Myslím, že práce učitelů je jako vrcholový sport. Bohužel učitele podporuje jen málokdo. Proto mě napadlo zaměřit se právě na ně. Kromě materiálního zajištění výuky potřebují také podporu psychickou. Proto finanční prostředky půjdou hlavně na kurzy seberozvoje učitelů.

Napadlo mě celý projekt postavit na prodeji charitativního výrobku. Oslovila jsem Kateřinu Kairu Hrachovcovou, o které vím, že ráda pomáhá, a navíc, že je velmi výtvarně nadaná. Domluvili jsme se, že jako charitativní výrobek budeme prodávat tričko s motivem, který Kaira vymyslí a namaluje. Z finančního výtěžku prodeje trička podpoříme právě projekt pro učitele.

Výsledný motiv je velmi originální, decentní a líbivý. Navíc je autorský. Trička jsme začali prodávat teprve nedávno a jdou opravdu na dračku.

Co dalšího plánujete do budoucna?

Máme velké plány. Chceme samozřejmě pokračovat v projektech, které nám fungují, ale máme i nové nápady. Například bychom chtěli uspořádat velkou vědeckou konferenci pro pedagogy a veřejnost, na které vystoupí světové vědecké kapacity.

Spolupracujeme také s hokejovým klubem HC Verva Litvínov – plánujeme projekty pro hokejisty. Mnozí z nich si totiž uvědomují, že v hokeji nemůže být úspěšný každý, a tak následně hledají uplatnění v dalších oborech. Nejnadanějším z nich také poskytujeme stipendia na studium.

Jaké jsou reakce na výsledky vašeho snažení?

Moc mě těší a dojímá, když vidím, že projekty, které vymyslím, mají pozitivní odezvu. Setkávám se s lidmi, kteří mi děkují za to, co jim náš projekt přinesl. Většina reakcí je velmi pozitivní, a proto mám svou práci ráda.

Julie Růžičková je šéfkou Nadace Unipetrol od září 2017. Studovala na gymnáziu v Praze a později mezinárodní vztahy. Třináct let pracovala ve společnosti Microsoft s.r.o., který opouštěla z pozice obchodní ředitelky pro malý a střední segment. Pracovala pro projekt Vzdělání21, jako šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování a tři roky strávila v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry.