Napsali jsme pravdu a jdeme k soudu: Adam Kožela a Tomáš Rašner podali žalobu na vydavatele EkonTechu | EkonTech.cz


Napsali jsme pravdu a jdeme k soudu: Adam Kožela a Tomáš Rašner podali žalobu na vydavatele EkonTechu

Z vejšky
14. 5. 2016 - 10:37

V listopadovém čísle časopisu EkonTech.cz jsme zveřejnili článek o zemětřesení ve studentském prostředí a pravdivě informovali o tom, že Adam Kožela a Tomáš Rašner byli v září 2015 obviněni z trestného činu kriminální Policií ČR. Teď kvůli tomu jdeme k soudu.

Naše redakce musí opět i v tomto článku uvést, že náš vydavatel - spolek (dříve občanské sdružení) vede s firmou majitelů Adama Kožely a Tomáše Rašnera soudní spor. Protože je naše redakce zcela nezávislá, jako je u kvalitních médií standardem, nikdo z vedení našeho vydavatele nezasahoval ani do minulého, ani do tohoto článku. 

Je nám velice líto, že se náš vydavatel octl za uveřejnění pravdivé informace u soudu, ale jsme rádi, že nám nebránil napsat tento článek, a že tak nezasahoval do svobody projevu, jako se v některých médiích stává. Můžeme tak s hrdostí říct, že píšeme pro časopis, který se bude soudit, aby obhájil svobodu slova.

Adam Kožela a Tomáš Rašner na našeho vydavatele podali žalobu na ochranu osobnosti. To je jejich právo, pokud si myslí, že tím bylo zasaženo do jejich práv.

ALE…

Na druhou stranu naše redakce nechápe, proč má být soud, když dne 29. 9. 2015 bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání obou pánů obviněných ze spáchání trestného činu – přečinu pomluvy ve spolupachatelství. Ještě předtím, dne 10. 9. 2015, jim bylo sděleno usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin – přečin poškozování cizích práv také ve spolupachatelství.

Z odborných zdrojů se můžeme dozvědět, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Pokud chápeme Českou republiku jako demokratický stát, kde je trestní právo bráno jako prostředek určený k ochraně zákonem stanovených zájmů, a který musí být užíván jen tehdy, pokud užití jiných právních prostředků ke sjednání nápravy nepřichází v úvahu (neboť již byly vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné), tak zřejmě kriminální Policie ČR v září roku 2015 dospěla k závěru, že jiné právní prostředky již byly vyčerpány, a že konání zmíněných podnikatelů může být společensky škodlivé.

Náš článek nemá v žádném případě poškodit Adama Koželu a Tomáše Rašnera, ale pokud svojí činností údajně již od roku 2008 a pak dle vyhodnocení kriminální Policie ČR se vzrůstající intenzitou a agresivitou od května 2013 dělají takové aktivity (informace z ověřeného zdroje), na základě kterých byli v září 2015 obviněni, nemohou se divit, že se o tomto obvinění dozví média a budou o nich veřejnost informovat. Pokud by takové aktivity nedělali a v září 2015 obviněni nebyli a následně na našeho vydavatele nepodali žalobu, tento článek bychom nikdy nenapsali.

Na závěr musíme uvést, že Adama Koželu a Tomáše Rašnera nesoudíme, neříkáme, zda jsou vinni nebo nevinni, zda spáchali či nespáchali nějaké skutky, jen konstatujeme fakta a píšeme pravdu a té se jako novináři nehodláme vzdát.