Naše hodnoty každodenně žijeme - rozhovor s Terezou Trepáčovou z McDonald's | EkonTech.cz


Naše hodnoty každodenně žijeme - rozhovor s Terezou Trepáčovou z McDonald's

Rozhovory / rozhovor / top zamestnavatel
28. 5. 2024 - 14:22

I sebeúspěšnější společnost musí neustále reagovat na změny a přizpůsobovat se novinkám ve všech oblastech. V McDonald’s to zvládají s přehledem i přes to, že v uplynulém roce museli čelit nemalé výzvě. Společnost McDonald’s v uplynulém roce sloučila trhy v České republice, na Slovensku a Ukrajině. Ředitelkou lidských zdrojů pro tuto oblast se stala Tereza Trepáčová. Jaké výzvy sloučení přineslo a co dalšího se v McDonald’s (ne)změnilo?

Opět jste se v žebříčku TOP Zaměstnavatelů umístili na prvním místě. Změnilo se ve vaší společnosti za uplynulý rok něco, nebo jen udržujete už nastavené a dobře fungující procesy?

Stále stavíme na totožných, pevně nastavených a dobře fungujících procesech, které se snažíme rozvíjet a posouvat. Spokojenost našich zaměstnanců je naše priorita a odvětví, na kterém neustále pracujeme. Zhruba před rokem a půl došlo v rámci McDonald’s ke sjednocení českého, slovenského a ukrajinského trhu, což byla výzva. Získat orientaci v problematice pracovněprávních vztahů EU vs. non-EU není tak náročné, výzvou ale bylo sladit rozdílná očekávání, pracovní návyky, způsob řízení času, přístup zaměstnanců k týmové práci nebo řešení konfliktů a napětí v rámci kulturně odlišných pracovníků. To si žádá čas a já jsem moc ráda, že jsme i tuto výzvu společně zvládli. Fungujeme jako jeden tým, navzájem se podporujeme a dokážeme táhnout za jeden provaz.

 

Jak McDonald’s integruje své klíčové firemní hodnoty do každodenního života na pracovišti?

Naše firemní kultura v maximální možné míře respektuje a podporuje rozmanitost. Využíváme pro to různé způsoby, formáty, iniciativy. Proto třeba organizujeme Měsíc rozmanitosti, ve kterém zaměstnancům vysvětlujeme, jak respekt a přijetí na pracovišti ovlivňují fungování jednotlivce. V bezpečném prostředí se cítí uvolněnější, motivovanější, inovativnější a laskavější. Díky tomu jsou schopni ze sebe vydat to nejlepší. Začleňování našich firemních hodnot je každodenní týmová práce, záleží také na našich licenčních partnerech a vedoucích restaurací, ale i každém jednom zaměstnanci. I další hodnoty McDonald’s se snažíme každodenně žít, protože na nich je postavený celý náš byznys a působení.

 

Máte nějaké nečekané zdroje inspirace nebo průkopnické praxe z jiných oborů, které McDonald’s adaptoval v rámci vašich strategií, aby oslovil a udržel mladé talentované pracovníky?

Naše strategie řízení lidí je postavena na hodnotách společnosti a otevřené komunikaci o všech možnostech, které jako zaměstnavatel poskytujeme. Trh lidských zdrojů je v Čechách velmi dynamický a my musíme toto dění sledovat a nabízet mladým lidem přátelské a inovativní pracovní prostředí, které podporuje nejen jejich osobní rozvoj, ale také jejich kreativitu a případně životní plány i osobní očekávání. Tak jako jiné společnosti i my klademe důraz na firemní kulturu a týmovou spolupráci, což je skvělý nástroj pro zlepšování vztahů mezi vedením, manažery, licenčními partnery a zaměstnanci. Díky tomu vidíme, že si dokážeme mladé talenty udržet v našem systému tak, aby mladí získali možnost růstu nejen horizontálně, ale také vertikálně v rámci korporace. Snažíme se také spolupracovat se školami a vzdělávacími institucemi nad rámec našich vlastních školicích a tréninkových platforem, protože i to je motivací v rámci vzdělávání pro mladé lidi, kteří mají potřebu se rozvíjet, učit se.

----------------

TEREZA TREPÁČOVÁ

Od dubna 2023 pracuje v McDonald’s jako Chief People Officer pro nově sloučené trhy v České republice, na Slovensku a Ukrajině. Je zodpovědná mimo jiné za řízení strategie společnosti v oblasti lidských zdrojů a firemní kultury. Tereza do této funkce přináší bohaté zkušenosti získané během více než 23 let praxe ve vedení lidských zdrojů.