NEDÁVÁME RYBY DAREM, ALE UČÍME, JAK RYBY CHYTAT | EkonTech.cz


NEDÁVÁME RYBY DAREM, ALE UČÍME, JAK RYBY CHYTAT

Rozhovory / Tchibo / káva
1. 12. 2019 - 23:02

Společnost Tchibo už 7 let pomáhá neziskovým organizacím a sociálním podnikům. Jejich pomoc směřuje především ke vzdělávání a předávání zkušeností. Nezaměřuje se však pouze na finanční sponzoring, ale především na pomoc šitou na míru konkrétním projektům.

V TCHIBU MÁME DNY VOLNA NA DOBROU VĚC

V rámci veškeré své činnosti klade Tchibo velký důraz na odpovědný přístup k podnikání. V místech původu svých produktů, kávy, bavlny, dřeva, se firma zapojuje do činnosti mnoha místních komunit a realizuje řadu projektů. Podobnou strategii pak aplikuje i v evropských zemích, kde má své pobočky. Zaměřuje se především na vzdělávání, a to v duchu hesla „Pomáháme ostatním, aby si dokázali pomoci sami“, respektive v českém kontextu to můžeme přirovnat k mottu „Nedáváme ryby darem, ale učíme, jak ryby chytat“.

Firemnímu dobrovolnictví na lokální úrovni se Tchibo věnuje již sedm let. Nejprve fi rma začala manuálním dobrovolnictvím v rámci mezinárodních dobrovolnických dnů Give & Gain Day a Engage Day, dnes se zaměřuje i na expertní dobrovolnictví, kde pomáhá vybraným neziskovým organizacím a sociálním podnikům, aby byly více konkurenceschopné a aby jejich zaměstnanci mohli najít lepší uplatnění na trhu práce.

„V oblasti podpory místních komunit se zaměřujeme na konkrétní pomoc šitou na míru, nikoliv na fi nanční sponzoring. Myslíme si, že vše není jen o penězích, odborné poradenství poskytované ve stejné kvalitě jako placená služba výrazně snižuje náklady na provoz sociálního podniku a pomáhá mu být konkurenceschopným, což má ve výsledku efekt v delším časovém horizontu,“ uvádí Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o.

Firma dává ročně každému zaměstnanci dva dny volna, které může využít na dobrovolnictví, ať už v rámci svých vlastních aktivit či centrálně organizovaných dobrovolnických dnů. Zaměstnanci této možnosti stále více využívají a řady dobrovolníků se tak průběžně rozšiřují. pravidelně dobrovolničí i top management a jeden z kolegů z ostravského obchodu se dobrovolnictvím nadchl natolik, že navrhl  logo dobrovolníka, které bylo následně fi rmou využito při výrobě dobrovolnických triček. Díky tomu jsou dobrovolníci z Tchibo na hromadných akcích vždy dobře rozlišitelní.

Jednou z nejdéle spolupracujících je nezisková organizace pro hendikepované, Borůvka Praha, kterou Tchibo pravidelně podporuje sbírkami oblečení, školením o kávě pro hendikepované zaměstnance přímo v jejich kavárně a navazující odbornou pomocí s propagací v oblasti PR, konzultací v oblasti IT a používání direct mailingových nástrojů a také vánoční zaměstnaneckou sbírkou.

„Loňský pátý ročník naší sbírky oblečení proběhl u příležitosti Giving Tuesday 27. listopadu. Sbírky pořádáme ve spolupráci s úžasným projektem FOREWEAR, který řeší hned několik problémů najednou. Využívá staré oblečení, které spoustě lidí leží bezúčelně ve skříni. Prodejné oblečení putuje do obchůdku vybrané neziskové organizace (v našem případě tedy do Borůvky) a nevyužitý textil se v chráněné dílně přetváří v krásné a praktické recyklované výrobky. Jsme rádi, že můžeme podpořit tyto aktivity s pozitivním společenským a ekologickým dopadem. A také nám FOREWEAR pomáhá řešit věčné dilema s výběrem odpovědného fi remního dárku,“ dodává Lenka Mašková.

„Co mi tento workshop dal? Možnost blíže se seznámit s fungováním neziskových organizací, které se zabývají pomocí návratu klientů do normálního života. Zjištění, že všichni za kávovým barem zažíváme stejně horké chvilky. Být součástí projektu, mít možnost být aktivní v pomoci a sdělování si zkušeností z provozu. A hlavně mít dobrý pocit ze smysluplně stráveného času, který může někomu jinému ulehčit fungování v přípravné fázi pro samostatný život. Za tuto možnost a zkušenost velmi děkuji.“ Liliana Marušáková, Shift Manager v obchodě Tchibo
 
„Workshop probíhal velmi milou a nenásilnou formou. Nejvíce se nám líbila praktická část, jak vést klienty, super byla práce s konkrétními zkušenostmi účastníků. Nakonec nebylo na všechno dost času, takže si dovedeme představit pokračování :-).“ Helena Čechová, vedoucí Café Na půl cesty
 
„Školení se nám všem velmi líbilo. Dámy byly připravené, strukturované, velice příjemné a komunikativní. Na úvod jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o pěstování kávy. V praktické části jsme pak společně zkoušeli správnou přípravu základních nápojů – frapé, espresso, cappuccino, latté a dostali praktické tipy co se týče skladování a způsobů uchování nebo hygieny na baru (chemie, způsoby aplikace atd.). Dostali jsme také pěkná skripta sestavená ze slidů prezentace, takže ti, co absentovali, si to budou moct dostudovat.“ David Vála, vedoucí provozu, kavárna V. kolona

JAK CHUTNÁ LASKAVÝ ŠÁLEK

Sociální kavárny dávají šanci lidem s různými hendikepy a pomáhají jim najít sílu zapojit se do práce a normálního života. Jsou často velmi křehkou kombinací terapeutického pracoviště a běžné kavárny, která si na sebe musí vydělat. 

Společnost Tchibo se rozhodla, že nabídne sociálním kavárnám pomoc formou nového dobrovolnického programu pojmenovaném Laskavý šálek. Zaměstnanci z obchodů a trenérky se v rámci tohoto programu dělí o své zkušenosti z každodenní praxe v obchodech a nabízejí poradenství v tom, co umí nejlépe – přípravu kávy a obsluhu zákazníka.

„Vidím usměvavé, vděčné tváře, které oceňují, že s nimi pracujeme na úrovni workshopu. Ptáme se jich a společně nalézáme vhodné řešení jejich potřeby. To nejkrásnější, co mi to přineslo, je ukotvení mojí práce trenéra. Vnímání, jak se tito lidé chtějí posouvat ve svém životě a naučit se nové věci a my u toho fungujeme jako jejich průvodci. Celý tento projekt vnímám velmi pozitivně, baví mě to, že klienti s námi chtějí spolupracovat, protože v tom vidí smysl, který jim pomůže.“ Marie Nosová, interní trenérka, Tchibo

Kavárny jsou do programu vytipovány a vybírány ve spolupráci s organizací Hestia – Centrum pro dobrovolnictví. Na základě úvodních rozhovorů se přesněji zformuluje zakázka ze strany kavárny a jsou konkretizovány výzvy nebo oblasti, kterým bude během workshopu s dobrovolníky Tchibo věnována pozornost. Někde se více řeší znalosti o kávě a příprava kávy, někde zase prodejní rozhovor a komunikace se zákazníkem nebo třeba optimalizace provozních směn a procesu obsluhy.

Workshopy jsou díky tomu šité na míru potřebám dané kavárny a mohou se do něj bezpečně zapojit zaměstnanci, klienti i terapeuti. Kavárny oceňují nové informace, odborný pohled zvenčí i nápady na zlepšení a praktické ukázky. Pro zaměstnance Tchibo jsou zase příležitostí kooperace s jinou cílovou skupinou, což přispívá k rozvoji jejich měkkých dovedností, zároveň jde o příjemnou změnu v určitém každodenním stereotypu. Nelze také opomenout dobrý pocit ze smysluplné práce. O své zkušenosti z každodenní praxe v obchodech se lidé z Tchibo již podělili v šesti kavárnách, a to v pražských kavárnách V. kolona, Café Na půl cesty a Ta Kavárně, v Moravské Třebové v Laskavárně a v Brně v Café Práh a Kavárně u Žambocha.

Letošní pilotní běh tohoto programu, kterému dobrovolníci z Tchibo věnovali více než 100 hodin, položil základ další velmi slibné spolupráce mezi komerčním a neziskovým sektorem založené na přenosu know-how a expertní zkušenosti.